Arbo & Veiligheid

Arbo & Veiligheid

Arbo & OHSAS 18001


Arbomanagement

Arbomanagement is de zorg voor de gezondheid, veiligheid en welzijn van uw werknemers. Organisaties die streven naar aantoonbaar goede arboprestaties hanteren een arbomanagementsysteem om hun arborisico's te beheersen en terug te dringen. Wij begeleiden u graag bij het invoeren en/of verbeteren van een arbomanagementsysteem conform OHSAS 18001/ISO 45001.

OHSAS 18001/ISO 45001

De OHSAS 18001-norm stelt eisen aan een arbomanagementsysteem. OHSAS staat voor 'Occupational Health and Safety Assessment System'. De OHSAS 18001 zal in 2016 vervangen worden door de ISO 45001. Ook deze norm wordt opgebouwd volgens de High Level Structure (HLS). Zo wordt optimaal aangesloten bij ISO 9001 en ISO 14001.

Wat kan dé Nehem nog meer voor u betekenen?

Wij hebben veel ervaring met het bevorderen van arbeidsveiligheid in organisaties. Met onze trainingen creëren we awareness (bewustwording) over veiligheid. Met onze programma's voor gedrags- en cultuurverandering faciliteren we u optimaal om veiligheid op de werkvloer actief te verbeteren (bewust veilig gedrag). Wilt u stappen maken richting een veiligheidscultuur? Neem gerust contact met ons op.

Veiligheid & VCA


Veiligheidsmanagement

Veiligheidsmanagement is een systematische, proactieve aanpak voor het managen van de veiligheid in uw organisatie. Het gaat erom dat u als bedrijf uw veiligheidsrisico's inventariseert en maatregelen neemt om de risico's te beheersen. Wij begeleiden u graag bij het invoeren en/of verbeteren van VCA-beheersysteem. Overigens kunnen wij ook Risico-Inventarisatie en -Evaluaties (RI&E) en Taak-Risico-Analyses (TRA) voor u opstellen.

VCA

VCA is de norm voor het bevorderen van veilige werkomstandigheden. VCA is de afkorting van 'VGM Checklist Aannemers'. VGM staat daarbij voor Veiligheid, Gezondheid en Milieu. Een levend VCA-beheersysteem verhoogt het veiligheidsbewustzijn van de medewerkers en leidt tot een afname van het verzuimpercentage en het aantal ongevallen. 

Download hier onze brochure over VCA-bedrijfscertificering.

Wat kan dé Nehem nog meer voor u betekenen?

Uw medewerkers kunnen een VCA-persoonscertificaat behalen: Basisveiligheid (B-VCA) voor uitvoerende medewerkers en Veiligheid voor Operationeel Leidinggevenden (VOL-VCA). Wij hebben diverse mogelijkheden voor VCA-trainingen en examens. Dit kan klassikaal op uw bedrijf of individueel met een studieboek of e-learning module. 
Op onze website www.volvca.nl treft u meer informatie aan over onze producten en kunt bestellingen plaatsen.

Veilig en vitaal werken bij Van Aarle Coolen


Nehem heeft Van Aarle Coolen begeleid bij het inrichten van een Kwaliteits- en VGM-systeem.

Doorlichten DMO-organisatie op veiligheid en milieu


Auditoren van Nehem Consultants hebben alle DMO-onderdelen doorgelicht met betrekking tot veiligheids- en milieuaspecten.

Behaal uw VCA persoonscertificaat op volvca.nl


Op onze website www.volvca.nl vindt u informatie over onze trainingen voor VCA. Ook kunt u hier uw VCA-examen boeken.