Gedrag & Cultuur

Gedrag & Cultuur

Gedrag & Cultuur


Waarom gedragsverandering?

Welke achterliggende drijfveren weerhouden mensen ervan om over te gaan tot actie? Wat zijn geschikte technieken om mensen te activeren? Om intenties te verankeren in de dagelijkse werkzaamheden en nieuw gewoontegedrag te vormen is er inzicht in deze gedragsfactoren nodig. Wij hebben samen met Pennock & Postema een methode ontwikkeld om grip op gedrag te krijgen in verandertrajecten.

Onze methode

Tijdens de gedragsanalysefase brengen we de belangrijkste sociaal-psychologische oorzaken in beeld met een gedragsmodel.  In de interventiefase hanteren we bewezen technieken uit de gedragswetenschappen, zoals Mental Contrasting & Implementation Intentions en Effective Messaging (nudging).

Download hier onze brochure over gedragsverandering.

Wat kan dé Nehem voor u betekenen?

Wij kunnen u helpen om gedragsfactoren in kaart te brengen en te veranderen. Grip op gedrag is dé succesfactor bij organisatieverandering. Bent u benieuwd wat deze invalshoek voor uw organisatie kan betekenen? Neem gerust contact met ons op.

Organisatie- en gedragsverandering bij WPM


Voor waterschap Peel en Maasvallei heeft Nehem een traject ontworpen waarbij zowel de harde als de zachte kant van de organisatie is aangepakt.

Leden OnderhoudNL werken aan klantbeleving


Nehem heeft voor het middenkader van OnderhoudNL-leden een training over productiviteit en klantbeleving ontwikkeld.

"Laten we voor de verandering het gedrag aanpakken"


In deze brochure leest u alles over gedragsverandering. Wat is het en hoe past u het toe?