Kwaliteit & Processen

Kwaliteit & Processen

Kwaliteit & ISO 9001


Kwaliteitsmanagement

Bij kwaliteit gaat het om het (steeds beter) voldoen aan de eisen en wensen van uw klanten. Kwaliteitsmanagement is een manier van bedrijfsvoering waarbij continu wordt gewerkt aan de verbetering van de prestaties van een organisatie. Dit kunt u doen door een kwaliteitsmanagementsysteem in te voeren volgens de ISO 9001-norm. Niet als doel op zich, maar om uw bedrijfsprocessen te beheersen en continu te verbeteren. 

ISO 9001

De ISO 9001-norm stelt eisen aan een kwaliteitsmanagementsysteem. Deze eisen zijn er op gericht dat uw organisatie producten en/of diensten levert die voldoen aan de eisen van uw klanten en aan geldende wet- en regelgeving. U dient zich in te spannen om de klanttevredenheid continu te verhogen. Wij kunnen u begeleiden bij het invoeren en/of verbeteren van een kwaliteitsmanagementsysteem op basis van de ISO 9001-norm. De succesfactor hierbij is de actieve participatie van zowel management als medewerkers!

Wilt u aan de slag met de nieuwe ISO 9001:2015? Download hier onze brochure.

Wat kan dé Nehem nog meer voor u betekenen?

Het vakgebied kwaliteit staat bepaald niet stil. Ga een stap verder richting duurzaam succes en klanttevredenheid!
De ISO 9004-norm bevat twee zelfevaluaties, waarmee u een actieplan voor verbetering of innovatie kunt opstellen.
De norm hanteert vijf ontwikkelingsniveaus waarlangs uw organisatie kan groeien naar duurzaam succes.
De ISO 10000-serie geeft richtlijnen voor organisaties die verder willen gaan dan de eisen van ISO 9001, bijvoorbeeld op het gebied van klanttevredenheid en het betrekken van mensen bij kwaliteit.

Processen & LEAN


Procesmanagement

Kwaliteitsverbetering begint met meer inzicht in uw bedrijfsprocessen. Business Process Management, of gewoon procesmanagement, is niets anders dan gerichte aandacht voor de inrichting en beheersing van uw bedrijfsprocessen. Wij hebben veel ervaring met het (her)inrichten en implementeren van processen, zowel in het bedrijfsleven als bij overheden. Een verbetermethode zoals Lean helpt u om uw processen verder te verbeteren.

LEAN

Lean Management is een methode voor het verbeteren van uw bedrijfsvoering door verspillingen te reduceren en klantwaarde te verhogen. Met onze mensgerichte aanpak zijn wij de ideale partner bij het uitvoeren van een Lean verbeterproject. Wij starten een creatief proces op waarin het verbeterpotentieel van uw medewerkers ten volle wordt benut. Een verbeterteam bekijkt waar er verspillingen in uw bedrijfsproces zitten en waar de klantbeleving kan worden verbeterd. Vervolgens leren wij het team verbetertechnieken toe te passen om uw processen te optimaliseren.

Bij 'Customer Delight' draait alles om klantbeleving. Het overtreffen van de verwachtingen van de klant door emoties van plezier, verwondering en verbazing op te wekken. Wij begeleiden organisaties die hun interne processen willen omzetten in customer journeys (belevingsreizen). 

Wat kan dé Nehem nog meer voor u betekenen?

Wij hebben ook expertise op het gebied van Risico Management (ISO 31001) en Asset Management (ISO 55001).
Risicomanagement is gericht op het omgaan met risico’s in de bedrijfsvoering, zoals bij strategie- en besluitvorming, operationele bedrijfsactiviteiten, projecten, producten en diensten. De ISO 31001 biedt een aanpak voor het integraal managen van allerlei typen risico’s.
Asset Management zorgt voor een doeltreffender, doelmatiger en duurzamer gebruik van uw bedrijfsmiddelen. U kunt hieraan werken met de PAS 55 en de opvolger hiervan: de ISO 55001-norm.
Wilt u hier meer over weten? Neem gerust contact met ons op!

Innovatieve kwekerij op weg naar ISO 9001:2015


Nehem ondersteunt Plantenkwekerij Van der Lugt B.V. bij het invoeren van een kwaliteitsmanagementsysteem volgens ISO 9001:2015.

Herinrichten processen Werk-Ontwikkelbedrijf


Nehem Consultants heeft het Werk-Ontwikkelbedrijf van de gemeente ’s-Hertogenbosch begeleidt bij het herinrichten van haar werkprocessen.

Daadwerkelijk verbeteren met Lean auditing


Waterschap Scheldestromen hanteert de Lean auditing systematiek om meer resultaat te halen uit interne audits.