Milieu & Duurzaamheid

Milieu & Duurzaamheid

Milieu & ISO 14001


Milieumanagement

Milieumanagement is de verantwoordelijkheid van een organisatie om systematisch aandacht aan het milieu te geven. Denk aan het terugdringen van emissies naar lucht, water en bodem, het gebruik van natuurlijke hulpbronnen en energie, afvalreductie en hergebruik. Hiertoe kan een organisaties een milieumanagementsysteem opzetten. Wij kunnen u begeleiden bij het invoeren en/of verbeteren van een milieumanagementsysteem volgens ISO 14001.

ISO 14001

De ISO 14001-norm stelt eisen voor een milieumanagementsysteem. Met een milieumanagementsysteem kunt u de milieubelasting van uw organisatie stap voor stap verminderen. Bovendien loopt uw organisatie minder risico's door het voldoen aan milieuwet- en regelgeving en het voorkomen van incidenten en (imago)schade.

Wilt u aan de slag met de nieuwe ISO 14001:2015? Download hier onze brochure.

Wat kan dé Nehem nog meer voor u betekenen?

Wij hebben ook verstand van andere milieugerelateerde normen, zoals de ISO 50001 voor Energiemanagement.
Met de ISO 50001 voor Energiemanagement kunnen organisaties invulling geven aan de structurele verbetering van het energieverbruik en daarmee aan kostenbesparing. Wilt u hier meer over weten? Neem gerust contact met ons op.

MVO & ISO 26000


Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Bij duurzaam of maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) gaat het er om niet alleen nu, maar ook in de toekomst succesvol te zijn door milieu- en sociale aspecten onderdeel te maken van uw beleid en bedrijfsvoering. Er zijn diverse instrumenten voor organisaties die aan de slag willen met MVO.

ISO 26000

De ISO 26000-richtlijn helpt organisaties bij het invoeren van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Er worden zeven MVO kernonderwerpen behandeld. ISO 26000 is niet bedoeld voor certificatie, maar het is wel mogelijk om een 'Zelfverklaring ISO 26000' op te stellen. Wij kunnen u begeleiden bij de invoering van de ISO 26000-richtlijn in uw organisatie en het behalen van de zelfverklaring.

Wat kan dé Nehem nog meer voor u betekenen?

Naast ISO 26000 kunnen wij u ook begeleiden bij de invoering van de MVO-Prestatieladder en de CO2-Prestatieladder.
De MVO-Prestatieladder is een certificatienorm voor MVO. Het certificaat is een bewijsmiddel dat uw organisatie een managementsysteem hanteert voor MVO. De MVO Prestatieladder heeft vijf niveaus waarop u kunt doorgroeien.
De CO2-Prestatieladder is een door ProRail ontwikkeld instrument om bedrijven te stimuleren hun eigen CO2-productie te kennen en te verminderen. Wilt u hier meer over weten? Neem gerust contact met ons op.

Hoogheemraadschap volgt de training "De nieuwe ISO-normen"


Onlangs heeft Nehem een training over de nieuwe ISO 9001 en 14001 verzorgd aan de KAM-specialisten en het management van HHSK.

Milieu- en procesmanagement bij het Wetterskip 


Nehem Consultants heeft het milieumanagementsysteem van Wetterskip Fryslân geactualiseerd en de processen heringericht.

'Roadmap to MVO' voor Achilles Autolease


Nehem heeft voor Achilles Autolease een ‘roadmap’ ontwikkeld, waarbij verbetering van duurzaamheid en kwaliteit hand-in-hand gaan.