Strategie & Organisatie

Strategie & Organisatie

Strategie & INK


Wat is strategieontwikkeling?

In de kern gaat het bij strategieontwikkeling om het ter discussie stellen van het strategisch beleid van uw organisatie (de positie) en het bepalen van een nieuwe koers (de ambitie). Wij maken hierbij gebruik van beproefde management-modellen, zoals Business Model Innovatie en het INK-managementmodel.

Business Model Innovatie en INK-managementmodel

Met Business Model Innovatie kunt u uw businessmodel kritisch onder de loep houden en/of een nieuw businessmodel ontwerpen. Het INK-managementmodel is bij uitstek geschikt om een dialoog te voeren over de uitgangspositie van uw
organisatie en de benodigde strategische ontwikkeling. 

Wat kan dé Nehem nog meer voor u betekenen?

Wij begeleiden directies en managementteams bij het analyseren van de huidige positie van de organisatie en
het creëren van een gedragen beeld over de gewenste situatie. Door middel van visualisatie zetten we de kern van de nieuwe strategie kort en krachtig neer.

Organisatie & WSC


Organisatieontwikkeling

Organisatieontwikkeling, of verandermanagement, is het vakgebied dat zich bezighoudt met veranderingen in de structuur, cultuur, processen en systemen van een organisatie. Wij zijn gespecialiseerd in participatieve verandertrajecten, waarbij we uw medewerkers bewegen om vanuit hun eigen rol en positie een bijdrage te leveren aan de gewenste verandering. Een voorbeeld van een dergelijke verandermethode is Whole Scale Change (WSC).

Whole Scale Change

Een WSC-proces is in feite een continue beweging: het afwisselend uit elkaar gaan in kleine (taak)groepen en weer bij elkaar komen in een grootschalige bijeenkomst (Whole Scale event). WSC is een methode die leidt tot snelle, duurzame en organisatiebrede veranderingen!

Wat kan dé Nehem nog meer voor u betekenen?

Resultaatgerichte organisaties zijn voortdurend gericht op het behalen van hun strategische doelstellingen. Performance management is het meten, volgen en beheersen van de prestaties van de organisatie. Wij kunnen u helpen met het inrichten van een 'Balanced Score Card' of 'Organisatiecockpit'.

Programmatisch werken bij Rijn en IJssel


Nehem helpt Waterschap Rijn en IJssel invulling te geven aan programmatisch werken op het gebied van waterveiligheid.

Organisatie- en gedragsverandering bij WPM


Voor waterschap Peel en Maasvallei heeft Nehem een traject ontworpen waarbij zowel de harde als de zachte kant van de organisatie is aangepakt.

Gemeente werkt aan gedragen plan voor de toekomst


De gemeente Sint-Michielsgestel heeft onder begeleiding van Nehem een breed gedragen plan opgesteld voor de toekomst van de gemeente.