Nieuwe RIF-subsidieronde start in januari 2022

14-10-2021

Het Regionaal Investeringsfonds mbo (RIF) stelt een nieuwe aanvraagronde open in januari 2022. Ver weg nog zult u zeggen. Samenwerking is een belangrijk element tussen partijen. De ervaring leert dat een succesvolle aanvraag een ruime aanlooptijd vergt.

 

Wat is het doel van het Regionaal Investeringsfonds mbo?

Het doel van het Regionaal Investeringsfonds mbo is het beschikbaar stellen van geld voor samenwerkingsverbanden die bestaan uit mbo-instellingen en publieke en private partijen, en die als doel hebben de aansluiting van het middelbaar beroepsonderwijs op de behoefte van de arbeidsmarkt te verbeteren. Het Regionaal Investeringsfonds mbo helpt studenten aan mbo-instellingen bij een betere voorbereiding op de arbeidsmarkt.

Subsidieronde-voor-mkb-werkplaatsen-bij-onderwijsinstellingen-start-in-september

Samenwerking is de basis

Samenwerking is een belangrijk element bij een RIF-project. Samenwerking tussen scholen, de publieke sector en het bedrijfsleven is daarbij essentieel. Een goed samenwerkingsproject komt in de praktijk vaak voort uit bestaande contacten, als partijen voortbouwen op wat ze al doen met elkaar. Het samenwerkingsverband kan bestaan uit:

  • onderwijsinstellingen
  • arbeidsorganisaties
  • het georganiseerd bedrijfsleven
  • O&O-fondsen
  • regionale overheden.

Een aanvraag moet worden ingediend door een samenwerkingsverband dat bestaat uit tenminste één onderwijsinstelling en één bedrijf.

Beste projecten krijgen subsidie

De beoordelingscommissie beoordeelt aanvragen voor publiek-private samenwerking in ieder geval aan de hand van de volgende criteria:

  • verbetering aansluiting beroepsonderwijs op de arbeidsmarkt
  • samenwerking en draagvlak
  • uitvoerbaarheid en haalbaarheid
  • duurzaamheid
  • financiering.

NB Voor bestaande samenwerkingsverbanden gelden nog aanvullende criteria.

Nieuwe aanvraagrondes in 2022

De RIF-subsidie werkt met vaste aanvraagrondes. De eerstvolgende subsidieronde gaat open voor aanvragen van 1 januari tot en met 31 januari 2022. Later, in juni 2022, volgt nog een tweede ronde.

De hoogte van het subsidieplafond per kalenderjaar wordt jaarlijks bekendgemaakt in de Staatscourant. De subsidie bedraagt minstens 250.000 en ten hoogste 2 miljoen euro per subsidieaanvraag. Het hardnekkige gerucht is dat de subsidieregeling als gevolg van de vertraagde kabinetsformatie met een jaar wordt verlengd. Zodra hier meer over bekend is, informeren wij u hierover.

Wat kan Nehem voor u doen?

Werkt uw organisatie aan nieuwe onderwijsinnovaties, en bent u daarvoor op zoek naar een passende subsidie? De experts van Nehem helpen u graag verder. Bijvoorbeeld met het opstellen van een succesvolle subsidieaanvraag voor het Regionaal Investeringsfonds mbo. Goed om te weten dat Nehem in 2021 betrokken is geweest bij vijf van de tien projecten die zijn gehonoreerd. Naast het aanvragen van subsidies biedt Nehem ook ondersteuning bij de uitvoering van de subsidieprojecten (zoals onderwijskundige ondersteuning, projectmanagement of administratief/financiële ondersteuning).

Meer weten

Wilt u, bijvoorbeeld naar aanleiding van dit artikel, contact met een van onze consultants? Bel ons op 088-8381381 of stuur ons een berichtje.