Nieuwsitem

Modern proceshandboek voor samenwerking waterschappen

Hoogheemraadschappen Schieland en de Krimpenerwaard, Rijnland en Delfland

15-04-2019 | Modern proceshandboek voor Financiële Eenheid

Drie waterschappen in het Westen van het land - het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard, het hoogheemraadschap van Rijnland en het hoogheemraadschap van Delfland - werken op financieel gebied samen. 

De gedeelde administratie, ofwel de Financiële Eenheid, gaat werken met op elkaar afgestemde processen en voert een kwaliteitsmanagementsysteem in om de kwaliteit van die processen te waarborgen. Nehem Consultants heeft de eenheid hierbij begeleid. 

Nehem heeft het kwaliteitshandboek en de bijbehorende procesbeschrijvingen voorzien van een moderne lay-out, die er professioneel uitziet en uitnodigt om te lezen.