Nieuwsitem

Publicatie nieuwe ISO 45001 'Gezond en veilig werken'

ISO 45001 vervangt OHSAS 18001 voor arbomanagement

30-03-2018 | Publicatie nieuwe ISO 45001 'Gezond en veilig werken'

Jaarlijks zijn er 2,3 miljoen dodelijke slachtoffers te betreuren door werkgerelateerde ongevallen en ziektes. Met een managementsysteem voor gezond en veilig werken kunnen bedrijven onveilige werkomstandigheden en arbeidsongevallen beperken of zelfs vermijden. ISO 45001, de nieuwe internationale managementsysteem norm voor gezond en veilig werken, biedt hiervoor een passend kader.

Gezond en Veilig Werken
In 2013 is besloten om OHSAS 18001 ‘Arbomanagement’ te herzien en als ISO 45001 te publiceren. De Nederlandse titel van de norm is ‘Managementsystemen voor gezond en veilig werken - Eisen met richtlijnen voor gebruik’. Hiermee is ook de afkorting ‘G&VW’ als vervanging van ‘arbo’ in de norm geïntroduceerd.

High Level Structure
De nieuwe NEN-ISO 45001:2018 sluit aan bij de High Level Structure (HLS) voor managementsysteemnormen. De HLS maakt het mogelijk om systemen makkelijker te integreren en audits van diverse managementsysteemnormen (zoals ISO 9001 voor kwaliteitsmanagement en ISO 14001 voor milieumanagement) te combineren. 

Belangrijkste wijzigingen in ISO 45001
De belangrijkste aanvullingen in ISO 45001 ten opzichte van OHSAS 18001 zijn:
meer aandacht voor de participatie en consultatie van werknemers;
aparte paragrafen voor outsourcing, procurement en contractors;
integratie met andere bedrijfsprocessen;
meer aandacht voor de contextanalyse;
directe betrokkenheid leiding;
competenties i.p.v. trainingsbehoeften;
gedocumenteerde informatie i.p.v. procedures.

Bron: www.nen.nl

Wat kan Nehem voor u betekenen?
Nehem Consultants kan u ondersteunen bij de transitie naar - of implementatie van - een managementsysteem voor gezond en veilig werken, het verbeteren van uw veiligheidsprestaties en veiligheidscultuur. Neem gerust vrijblijvend contact met ons op.