Nieuwsitem

Training Het nieuwe auditen voor Multilease

Risk-based auditing, Waarderend auditen & Brown paper audit

01-06-2019 | Training Het nieuwe auditen voor Multilease

Multilease voorziet haar klanten in heel Nederland van mobiliteitsoplossingen met diverse leasevormen, ondersteuning in het wagenparkbeheer en mobiliteits-advisering. Het Haagse bedrijf hanteert een ISO 9001- en 14001-gecertificeerd managementsysteem voor kwaliteit en milieu. Als onderdeel hiervan worden jaarlijks interne audits uitgevoerd. De behoefte was ontstaan om de auditvaardigheden van de auditoren op te frissen en de huidige auditsystematiek onder de loep te nemen.

Nehem heeft voor de interne auditoren een verdiepende training 'Het nieuwe auditen' verzorgd. Bij deze vervolgtraining voor bestaande auditoren worden enkele nieuwe aspecten rondom auditen behandeld. Eerst werd de theorie van interne auditing kort opgefrist. Hierbij werd ook besproken waar men in de praktijk tegen aan loopt bij de uitvoering van audits (wat gaat goed/wat kan er beter). 

Verder werd het 'Proces Audit Canvas' gepresenteerd. Dit model helpt auditoren om een te auditeren proces breed te verkennen en hier vragen voor op te stellen. Het maakt het makkelijk om vragen vanuit de ISO-normparagrafen te bedenken!

Vervolgens werden de onderwerpen 'Risk-based auditing', 'Waarderend auditen' en de 'Brown paper audit' behandeld. Deze nieuwe methodes worden tegenwoordig steeds vaker toegepast om meer te halen uit interne audits. De deelnemers hebben in subgroepen besproken hoe deze nieuwe principes de auditsystematiek van Multilease kunnen versterken.

Na afloop waren de deelnemers enthousiast over de verkregen inzichten. Een opfristraining, verdiepende audittraining en verbetering van de auditsystematiek in een dag!