Projectcase

'Roadmap to MVO' voor Achilles Autolease

Nehem heeft voor Achilles Autolease een ‘roadmap’ ontwikkeld, waarbij verbetering van duurzaamheid en kwaliteit hand-in-hand gaan.

Beschrijving klant:
Achilles Autolease is als zelfstandige leasemaatschappij al meer dan 30 jaar een betrouwbare partner op het gebied van leasing. Het is een middelgrote leasemaatschappij met een wagenpark van ruim 3700 auto’s. Achilles Autolease onderscheidt zich door het bieden van een persoonlijke aanpak, maatwerk en flexibele oplossingen. Dankzij een kwalitatief hoogstaande en duurzame dienstverlening is Achilles in staat als meedenkende partner op te treden op het gebied van mobiliteit.

Beschrijving opdracht:
Achilles Autolease wilde meer invulling geven aan duurzaamheid oftewel Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO). Nehem heeft een ‘roadmap’ ontwikkeld, waarbij verbetering van duurzaamheid en kwaliteit hand-in-hand gaan. Daarbij is de betrokkenheid van de medewerkers een belangrijk uitgangspunt geweest. Drie verbeterteams hebben vanuit de bril van duurzaamheid en kwaliteit gekeken welke mogelijkheden er zijn om de processen te verbeteren.
Het eerste verbeterteam heeft zich gebogen over het traject “Auto’s op de weg zetten” (het offerte- en besteltraject en de inzet van auto's). In totaal is het team met 16 verbetersuggesties gekomen: 12 voor duurzaamheid; 4 voor kwaliteit.
Het tweede verbeterteam heeft het traject “Auto’s op de weg houden” onder de loep genomen. Denk aan onderhoud, schade-afhandeling en inzet van vervangend vervoer. Dit team is met 18 verbetersuggesties gekomen: 12 voor duurzaamheid en 6 voor kwaliteit.
Het derde verbeterteam heeft gekeken naar het traject “Auto’s van de weg halen”. Dit betreft inname en transport, herinzet en verkoop van auto’s. Er zijn in totaal 11 verbetersuggesties gedaan door het team: 6 voor duurzaamheid en 5 voor kwaliteit.

Beschrijving resultaat:
Hieronder worden de resultaten kort opgesomd:
- Er is inzicht gecreëerd in de belanghebbenden (stakeholders) van Achilles Autolease en hun verwachtingen ten aanzien van maatschappelijk verantwoord ondernemen.
- Er is inzicht gecreëerd in de werkprocessen en de onderlinge relaties tussen de werkprocessen.
- Al met al zijn er – na prioritering en goedkeuring van het MT – zo’n tien verbeterpunten opgepakt. Hierbij zijn positieve resultaten behaald voor zowel People (o.a. actiever opleidingsbeleid), Planet (o.a. digitaliseren, invoeren CO2 Prestatieladder) als Profit (o.a. betere advisering over milieu en mobiliteit). Een mooie mix van maatschappelijk verantwoorde, maar ook commercieel relevante, verbeterpunten!
- Er is een beter begrip ontstaan van duurzaamheid (MVO) en klantwaarde (LEAN) als uitgangspunten voor continue verbetering van de bedrijfsvoering. Het groepsproces is daarbij ook een belangrijk winstpunt. Er is met elkaar nagedacht over wat er beter kan in het bedrijf. Dit komt het groepsgevoel en de onderlinge samenwerking ten goede. De deelnemers waren zelf ook zeer enthousiast.