Projectcase

Gemeente werkt aan gedragen plan voor de toekomst

De gemeente Sint-Michielsgestel heeft onder begeleiding van Nehem een breed gedragen plan opgesteld voor de toekomst van de gemeente.

Beschrijving klant:
De gemeente Sint-Michielsgestel ligt in het hart van Noord-Brabant en bestaat sinds 1996 uit de kernen Den Dungen, Berlicum, Gemonde en Sint-Michielsgestel.

Beschrijving opdracht:
De gemeente heeft aan Nehem gevraagd de visie ‘Geen groei zonder verandering’ te evalueren. Het doel van deze evaluatie was het maken van een plan van aanpak om verbeterpunten te realiseren. Belangrijke voorwaarde: het plan van aanpak zal door en voor de medewerkers worden opgesteld!

Beschrijving resultaat:
Er werd gestart met het maken een organisatiediagnose, een schets waar de gemeente nu staat. Dit werd gedaan met behulp van diepte-interviews en een enquête. De resultaten van deze diagnose werden eerst teruggekoppeld aan enkele sleutelfiguren van de gemeente. Vervolgens werden alle deelnemers in een grootschalige bijeenkomst betrokken bij het proces door gezamenlijk verbeterpunten te prioriteren en te vertalen naar een concreet plan van aanpak voor de organisatie.

Na de grootschalige bijeenkomst lag er een door het managementteam en medewerkers gedragen plan van aanpak voor de ontwikkeling van de gemeente voor de komende jaren. “Iedereen heeft bij kunnen dragen aan dit plan met zijn kennis, ervaring en enthousiasme”, aldus de directie.