Projectcase

Herinrichten processen Werk-Ontwikkelbedrijf

Nehem Consultants heeft het Werk-Ontwikkelbedrijf van de gemeente ’s-Hertogenbosch begeleidt bij het herinrichten van haar werkprocessen.

Beschrijving klant:
In het kader van de Participatiewet zijn in 2014 de onderdelen Werk, Inkomen en Handhaving van de gemeente ’s-Hertogenbosch en het sociale werkbedrijf Weener Groep samen verder gegaan als: Weener XL werk & inkomen ’s-Hertogenbosch.

Samen vormen zij het Werk-Ontwikkelbedrijf dat zich inzet voor alle Bosschenaren met een afstand tot de arbeidsmarkt. Het gaat om de ondersteuning van mensen die niet in staat zijn zelfstandig werk te vinden en/of in hun eigen levensonderhoud te voorzien. Weener XL biedt een totaalpakket waarbij passend werk en participatie voorop staan.

Beschrijving opdracht:
Nehem Consultants heeft het Werk-Ontwikkelbedrijf begeleidt bij het herinrichten en beschrijven van de nieuwe werkprocessen. Het gaat om processen als intake, diagnose, werkgeversbenadering, handhaving, uitkeringsadministratie en werkuitvoering.

Elk werkproces is volgens een vaste systematiek besproken en uitgewerkt met de betrokken medewerkers in een aantal werksessies. De processen zijn uitgewerkt met behulp van de procesmanagementtool Mavim.

Beschrijving resultaat:
Het stelsel van sociale zekerheid verandert snel. Er is steeds minder geld beschikbaar. Het herinrichten en beschrijven van de werkprocessen was nodig om:
- Processen efficiënt en effectief in te richten en uit te voeren;
- Medewerkers inzicht te geven in de procesgang;
- Informatiseringssystemen in te richten.

Hiermee heeft Nehem er mede voor gezorgd dat Weener XL haar rol kan waarmaken als dé uitvoeringsorganisatie voor de gemeente ’s-Hertogenbosch in het kader van de Participatiewet.