Projectcase

Hoogheemraadschap volgt de training 'Nieuwe ISO-norm'

Onlangs heeft Nehem een training over de nieuwe ISO 9001 en 14001 verzorgd aan de KAM-specialisten en het management van HHSK.

Beschrijving klant:
Schoon water, dat is één van de hoofdtaken van het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard (HHSK). De afdeling Afvalwaterketen van HHSK heeft als taak het zuiveren van afvalwater van huishoudens en bedrijven.

Deze afdeling Afvalwaterketen werkt systematisch aan de verbetering van de totale prestatie, zodat op de meest effectieve en efficiënte manier kan worden voldaan aan de verwachtingen van de klant. De afdeling maakt hierbij gebruik van een geïntegreerd KAM-managementsysteem dat tot doel heeft alle bedrijfsprocessen te beheersen en continu en op beheerste wijze de bedrijfsvoering te verbeteren.

Beschrijving opdracht:
In het najaar van 2015 verschenen twee nieuwe ISO-normen:
-    ISO 9001:2015 voor kwaliteitsmanagementsystemen;
-    ISO 14001:2015 voor milieumanagementsystemen.

In dit kader heeft Nehem Consultants de training ‘De nieuwe ISO 9001- en 14001-norm’ verzorgd voor de KAM-specialisten en het management van de afdeling Afvalwaterketen. Bij deze training hebben de deelnemers allereerst het raamwerk van ISO 9001:2015 en ISO 14001:2015 leren kennen, alsmede het nieuwe PDCA-model dat ten grondslag ligt aan de nieuwe normen. Zie de afbeelding hiernaast.

Vervolgens zijn de verschillende hoofdstukken van de normen één voor één doorgenomen. Droge stof? Nee hoor, er was veel ruimte voor interactie door met elkaar na te denken over hoe bepaalde normelementen – zoals de contextanalyse en de stakeholderanalyse – kunnen worden ingevuld. Er is meteen een vertaalslag gemaakt naar de eigen praktijk, doordat er gezamenlijk een ‘basis gap-analyse’ is uitgevoerd voor beide normen. Hierdoor is er inzicht verkregen in welke aanpassingen er moeten worden gedaan in het eigen managementsysteem.

Beschrijving resultaat:
De deelnemers waren unaniem enthousiast over de training. Ze roemden de volgende aspecten:
-    Koppeling met de praktijk;
-    Veel interactie en ruimte voor discussie;
-    Ruime kennis aanwezig van de materie;
-    Duidelijk en overzichtelijk;
-    “Droge stof” wordt levendig gemaakt;
-    Ontspannen sfeer met veel mogelijkheden voor eigen inbreng.

Ook interesse in een training over de nieuwe ISO-normen? Neem gerust contact met ons op!