Projectcase

Innovatieve kwekerij op weg naar ISO 9001 2015

Nehem ondersteunt Plantenkwekerij Van der Lugt B.V. bij het invoeren van een kwaliteitsmanagementsysteem volgens ISO 9001:2015.

Klant


Plantenkwekerij Van der Lugt B.V. is een in 1920 opgericht bestaand familiebedrijf dat zich van oudsher gespecialiseerd heeft in de opkweek van jonge groenteplanten voor de professionele groentekwekers. In een hypermodern bedrijf te Bleiswijk (ZH) wordt met gebruikmaking van de meest innovatieve kweekmethoden een volledig naar wens van de klant halffabricaat gerealiseerd.

Naast deze kernactiviteiten verhuurt Van der Lugt haar ruimte en teeltkennis aan andere kweekbedrijven en produceert het seizoensmatige (sier)teeltproducten voor de consumentenmarkt. De laatste jaren richt het bedrijf zich op internationalisering o.a. door de verkoop van kennis (start-up begeleiding) en het onder licentie laten produceren van producten in het buitenland, waaronder Canada en de VS.

Opdracht

Binnen Van der Lugt staat het kwaliteitsdenken al heel lang centraal. Het bedrijf beschikt al over diverse branche specifieke certificaten zoals Global Gap/MPS. De directie heeft nu ook als doel gesteld om in 2017 te beschikken het ISO 9001:2015-certificaat en heeft ons gevraagd om de implementatie van het kwaliteitssysteem te begeleiden. Nehem pakt dit soort projecten altijd gefaseerd aan. De eerste drie fasen noemen wij het ‘aanlooptraject’, de laatste twee fasen het ‘uitvoeringstraject’. In de voorbereiding (fase 1) hebben wij nader kennis gemaakt met Van der Lugt, onder andere door een rondleiding door het bedrijfspand. Verder hebben wij reeds aanwezige documenten beoordeeld, zoals het strategische jaarplan en het kwaliteitshandboek. Vervolgens is door middel van een ‘nulmeting’ (fase 2) vastgesteld in welke mate de ISO 9001:2015-normeisen reeds zijn afgedekt in de organisatie. De uitkomsten van deze nulmeting zijn verwerkt in een plan van aanpak (fase 3).

 

Resultaat

In het plan van aanpak wordt concreet gemaakt welke acties er bij Van der Lugt moeten worden uitgevoerd voor het opzetten en invoeren van het kwaliteitsmanagementsysteem conform ISO 9001:2015. Maar dat niet alleen, er worden ook voorbeelden gegeven. Bijvoorbeeld over hoe men het beste een contextanalyse of risicoanalyse kan uitvoeren. Daarnaast worden er veranderkundige adviezen gegeven over de wijze van implementatie. Hoe zorg je ervoor dat management en medewerkers volledig worden betrokken bij het project? Het plan van aanpak markeert de start van het zogenaamde ‘uitvoeringstraject’ (fase 4 en 5). Met dit plan van aanpak is de Van der Lugt in staat om de benodigde acties in te plannen en uit te voeren.

“Nehem is in staat om de vertaalslag naar de praktijk te maken”, Ruud van den Akker (Plantenkwekerij Van der Lugt B.V.)

Beschrijving klant:
Plantenkwekerij Van der Lugt B.V. is een in 1920 opgericht bestaand familiebedrijf dat zich van oudsher gespecialiseerd heeft in de opkweek van jonge groenteplanten voor de professionele groentekwekers. In een hypermodern bedrijf te Bleiswijk (ZH) wordt met gebruikmaking van de meest innovatieve kweekmethoden een volledig naar wens van de klant halffabricaat gerealiseerd.

Naast deze kernactiviteiten verhuurt Van der Lugt haar ruimte en teeltkennis aan andere kweekbedrijven en produceert het seizoensmatige (sier)teeltproducten voor de consumentenmarkt. De laatste jaren richt het bedrijf zich op internationalisering o.a. door de verkoop van kennis (start-up begeleiding) en het onder licentie laten produceren van producten in het buitenland, waaronder Canada en de VS.

Beschrijving opdracht:
Binnen Van der Lugt staat het kwaliteitsdenken al heel lang centraal. Het bedrijf beschikt al over diverse branche specifieke certificaten zoals Global Gap/MPS. De directie heeft nu ook als doel gesteld om in 2017 te beschikken het ISO 9001:2015-certificaat en heeft ons gevraagd om de implementatie van het kwaliteitssysteem te begeleiden.

Nehem Consultants pakt dit soort projecten altijd gefaseerd aan. De eerste drie fasen kunnen wij in korte tijd doorlopen en noemen wij het ‘aanlooptraject’. De laatste twee fasen vragen meer tijd en noemen wij het ‘uitvoeringstraject’.
In de voorbereiding (fase 1) hebben wij nader kennis gemaakt met Van der Lugt, onder andere door een rondleiding door het enorme bedrijfspand. Verder hebben wij reeds aanwezige documenten beoordeeld, zoals het strategische jaarplan en het kwaliteitshandboek. 
Vervolgens is door middel van een ‘nulmeting’ (fase 2) vastgesteld in welke mate de ISO 9001:2015-normeisen reeds zijn afgedekt in de organisatie. De uitkomsten van deze nulmeting zijn verwerkt in een plan van aanpak (fase 3).

Beschrijving resultaat:
In het plan van aanpak wordt concreet gemaakt welke acties er bij Van der Lugt moeten worden uitgevoerd voor het opzetten en invoeren van het kwaliteitsmanagementsysteem conform ISO 9001:2015. Maar dat niet alleen, er worden ook voorbeelden gegeven. Bijvoorbeeld over hoe men het beste een contextanalyse of risicoanalyse kan uitvoeren. Daarnaast worden er veranderkundige adviezen gegeven over de wijze van implementatie. Hoe zorg je ervoor dat management en medewerkers volledig worden betrokken bij het project?
Het plan van aanpak markeert de start van het zogenaamde ‘uitvoeringstraject’ (fase 4 en 5). Met dit plan van aanpak is de Van der Lugt in staat om de benodigde acties in te plannen en uit te voeren.

“Nehem is in staat om de vertaalslag naar de praktijk te maken”, Ruud van den Akker (Plantenkwekerij Van der Lugt B.V.)