ISO 9001 en ISO 27001 gecertificeerd

Innovatie in de zorg: interessante subsidieregelingen voor zorgorganisaties

04-10-2023

Werkt u in een zorgorganisatie of onderzoeksorganisatie en merkt u de noodzaak om de zorg verder te innoveren? ZonMw verstrekt verschillende subsidies om de innovatiedoelen van uw zorgorganisatie te realiseren. In dit artikel lichten we zes interessante regelingen toe die momenteel open staan.

Kennisontwikkeling passende zorg binnen de wet langdurige zorg

Deze subsidieoproep richt zich op kennisontwikkeling over onderzoeksmethoden en uitkomstmaten in de langdurige zorg en op de effectiviteit en doelmatigheid van breed gebruikte zorginterventies in de langdurige zorg. Hiermee wordt een bijdrage geleverd aan kennisontwikkeling voor het eerste principe van Passende Zorg: Passende zorg is waarde gedreven.

De subsidie bedraagt maximum 500.000 euro per onderzoeksvoorstel voor een looptijd van maximaal 4 jaar. Een projectidee moet uiterlijk 31 oktober 2023 zijn ingediend. De deadline voor een uitgewerkte aanvraag is 5 maart 2024.

 

Anders werken anders organiseren: de langdurige zorg voor kwetsbare personen

Anders werken, anders organiseren: onderzoek naar andere manieren van werken en organiseren zijn belangrijk om de langdurige zorg toekomstbestendig en kwalitatief hoogstaand te houden. Daarbij wordt beoogd de kwaliteit van leven van mensen die langdurig afhankelijk zijn van zorg en ondersteuning te vergroten.

De subsidie bedraagt maximum 500.000 euro per onderzoeksvoorstel voor een looptijd van maximaal 4 jaar. Een projectidee moet uiterlijk 31 oktober 2023 zijn ingediend. De deadline voor een uitgewerkte aanvraag is 5 maart 2024.

 

Experimenten alternatieve bekostiging in de palliatieve zorg

Om proactieve transmurale palliatieve zorg te organiseren zonder belemmeringen door onder andere de huidige bekostiging, kunnen zorgaanbieders uit verschillende sectoren subsidie aanvragen voor experimenten met alternatieve bekostiging.

In deze subsidieronde kunt u maximaal 350.000 euro subsidie per project aanvragen voor een projectduur van maximaal 24 maanden. De deadline voor het indienen van een aanvraag is 5 december 2023.

 

Leren transformeren van zorg naar gezondheid

Domeinoverstijgende samenwerkingsverbanden kunnen een subsidieaanvraag doen voor het leren transformeren richting gezondheidsbevordering en passende zorg. De nadruk ligt hierbij op het leren transformeren en experimenteren.

Een samenwerkingsverband kan maximaal 400.000 euro aanvragen voor een project met een looptijd van maximaal 36 maanden. De deadline voor een uitgewerkte subsidieaanvraag is 4 december 2023.

 

Methodologie voor het meten en evalueren van arbeidsinzet

De vraag naar zorg in Nederland blijft groeien en daarmee stijgt ook de druk op de zorgverleners. De inzet van arbeidsbesparende technologie kan bijdragen in het verlagen van de werkdruk van zorgverleners. In deze oproep wordt subsidie beschikbaar gesteld voor het (door)ontwikkelen of (verder) valideren van methodologie die (mede) bruikbaar is voor de evaluatie van technologie in de zorg op het aspect arbeidsinzet.

De subsidie bedraagt maximaal 250.000 euro over een periode van 24 maanden. De deadline voor het indienen van een projectidee is 9 januari 2024; een uitgewerkte projectaanvraag moet uiterlijk 16 juli 2024 worden ingediend.

 

Databank Erkende interventies Gehandicaptensector

Interventies in de Databank Erkende Interventies krijgen is een intensief proces. Middels deze subsidie wil ZonMw u hierin ondersteunen, zodat uiteindelijk meer bewezen effectieve interventies in deze databank worden opgenomen.

Er kan maximaal 25.000 euro aan subsidie worden aangevraagd. Met deze subsidie kan gewerkt worden aan de volgende zaken:

    • de ontwikkeling van een Nederlandstalige handleiding van de interventie en/of een procesevaluatie (indien deze documenten nog niet beschikbaar zijn). Er kan dus subsidie worden aangevraagd voor de inzet van uren om één of beide documenten te ontwikkelen.
    • ook kan subsidie worden aangevraagd voor de inzet van uren voor het uitwerken van de interventiebeschrijving met behulp van de tool Werkblad. 

Een aanvraag kan worden ingediend tussen 15 augustus 2023 en 30 november 2023.

 

Wat kan Nehem voor u doen?

Houdt u zich bezig met innovatievraagstukken met betrekking tot zorg en welzijn? En heeft u behoefte aan hulp bij een aanvraag of projectidee? De adviseurs van Nehem ondersteunen u graag, bijvoorbeeld bij het (door) ontwikkelen van uw projectidee, het schrijven van uw aanvraag of met ondersteuning bij het opstellen van het budget. Ook kunt u gebruikmaken van onze review-service, waarbij een van onze experts uw aanvraag nauwkeurig doorneemt aan de hand van de beoordelingscriteria. De meeste deadlines zijn al snel, dus neem snel contact met ons op.

Contact

Contact met een van de Nehem-experts is makkelijk: bel 088-8381381 of stuur ons een berichtje via onderstaand formulier: