ISO 9001 en ISO 27001 gecertificeerd

Het Nehem DEI-team

DEI staat voor Diversity, Equity en Inclusion. Het Nehem DEI-team bestaat uit vijf specialisten op dit gebied die uw organisatie graag verder helpen.

Leven Lang Ontwikkelen

Waarom een Nehem DEI-team?

In afgelopen jaren is DEI (Diversity, Equity en Inclusion) een thema dat maatschappelijk steeds zichtbaarder op de agenda komt te staan. Diversiteit, gelijkwaardigheid en inclusie worden steeds vaker onderdeel van Europese regelgeving en beleid, denk aan de Europese Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) voor beursgenoteerde en straks ook mkb bedrijven en de eis tot het hebben van een Gender Equality Plan (GEP) binnen subsidie programma’s zoals Horizon Europe. In eigen land duidt de Wet Ingroeiquotum en streefcijfers ook op verstevigde aandacht en bewustwording. Nehem is op dit actuele en groeiende thema een partner die haar kennis en kunde graag inzet om gelijkheid en inclusie verder te realiseren in private en publieke organisaties.

Het Nehem DEI-team

Nehem heeft als expertise onderwijs-arbeidsmarkt en neemt daarmee een centrale rol in om sociale inclusie in de samenleving te versterken. De thema’s gender en diversiteit zijn onderdeel van de sociale inclusie agenda en liggen daarmee in het verlengde van Nehem’s expertise. Binnen Nehem zijn meerdere Gender Experts aanwezig die zich richten op de thema’s gender en diversiteit:

De expertise van Tamara ligt op het gebied van het ontwikkelen en schrijven van Europese aanvragen. Daarnaast ligt het thema Diversiteit & Inclusie Tamara nauw aan het hart. Ze was de initiatiefnemer van het Europese samenwerkingsproject Equal4Europe. Binnen dit project heeft zij een belangrijke rol gespeeld en was zij betrokken bij de ontwikkeling en toepassing van de Gender Audit Tool. Zij heeft deze kennis vakkundig weten om te zetten naar DEI-dienstverlening voor zowel onderwijs- en onderzoeksorganisaties als voor bedrijven.

 

 

 

 

Tamara van Steeden
Senior consultant

Deirdre heeft een achtergrond in sociale en politieke filosofie en zet deze kennis graag in voor complexe vraagstukken waarin bestaande normen en waarden kritisch worden ondervraagd. Sinds haar start bij Nehem in 2021, heeft ze zich gericht op ongelijkheden op het gebied van diversiteit, gender en inclusie. Samen met (internationale) onderzoek- en onderwijsinstellingen en bedrijven werkt ze aan het analyseren en verbeteren van maatregelen en beleid ter bevordering van een inclusieve werkomgeving.

Deirdre Meursing
Consultant

Kimberly’s expertise ligt op het gebied van gender en diversiteit. Met een achtergrond in bedrijfskunde, antropologie en gender studies kan ze haar inhoudelijke kennis van het onderwerp goed toepassen op de individuele behoeften van een organisatie. Hiermee draagt ze graag bij aan het oplossen van maatschappelijke uitdagingen, op kleine en grote schaal.

Kimberly Abraas
Consultant

Yenthi

Yenthi’s interesse en expertise ligt op het gebied van Gender en Diversiteit. Door haar ervaring in projectmanagement brengt ze een concrete en doelgerichte aanpak. Vanuit haar achtergrond in sociale innovatie en organisatieantropologie onderzoekt ze graag samen met organisaties en instellingen hoe ze meer divers en inclusief kunnen worden.

Yenthi van Rixtel
Consultant

Lieke is door haar meerdere opleidingen op het gebied expert in diversiteit en inclusie. Ze helpt met deze kennis bedrijven en instanties graag met analyseren en verbeteren van beleid om richting inclusieve en dynamische bedrijfsvoering te gaan, dat meegroeit met de samenleving. Ze heeft goede ervaring met het uitvoeren van kwalitatief onderzoek en het opstellen van beleid.

Lieke van der Wielen
Consultant

Wilt u meer te weten komen over de Diversity, Equity en Inclusion dienstverlening van Nehem?

Neem vrijblijvend contact met ons op via het onderstaande contactformulier of via 088-8381381 en maak kennis met onze experts.