ISO 9001 en ISO 27001 gecertificeerd

Diversity, Equity and Inclusion (DEI)

Voor het bevorderen van diversiteit, gelijkwaardigheid en inclusie (Diversity, Equity and Inclusion — DEI) in organisaties en de werkomgeving heeft het DEI team van Nehem een uitgebreid en flexibel model ontwikkeld. Onze dienstverlening bestaat uit 5 servicelevels, verschillende servicemodules en uitgebreide subsidiesupport.

Servicelevels

De servicelevels zijn bouwstenen binnen het proces van analyse en verbeterslagen op het DEI vlak waar het Nehem DEI-team haar expertise voor kan inzetten. Deze bouwstenen kunnen steeds aanvullend op elkaar worden ingezet. Bekijk de opbouw van deze diensten hieronder.

Servicemodules

De servicemodules zijn afgebakende activiteiten en diensten (zoals bijvoorbeeld workshops of campagnes) die los afgenomen kunnen worden of als onderdeel van een van de servicelevels kunnen worden ingezet.

Subsidiesupport

Met de subsidiesupport bieden we ondersteuning voor aanvragen van o.a. SLIM, MDIEU, Comenius, STO, Erasmus+ en Horizon Europe met een focus op diversiteit en inclusie of ter bevordering ervan.

Onze servicelevels lopen op van een nulmeting tot procesondersteuning.

Tijdens een nulmeting voert Nehem aan de hand van kwantitatieve informatie zoals een survey en/of sex disaggregated data een analyse uit over de stand van zaken rondom diversiteit en/of inclusie. Wat zijn eventuele knelpunten in de data collectie?

In het verdiepingsonderzoek wordt aan de hand van kwalitatieve informatie (interviews) een diepgaander beeld geschetst: hoe ervaart de werknemer de situatie en het beleid rondom diversiteit en inclusie? Wat zijn positieve en negatieve belevingen? Waar zien zij kansen voor de organisatie?

Aan de hand van geïdentificeerde succesvolle en te verbeteren aspecten binnen de organisatie ontwikkelt Nehem een advies met daarin een uitwerking van de maatregelen die de organisatie kan implementeren ter verbetering.

Nehem kan vervolgens aan de hand van ons advies met u mee kijken hoe deze oplossingen het meest effectief uit te voeren zijn binnen uw organisatie. In een actieplan worden concrete doelstellingen en processen opgesteld en gepland.

Onder procesondersteuning verstaat Nehem het leveren van capaciteit, advies en support bij de implementatie van (delen van) het actieplan. Hierin is maatwerk per organisatie mogelijk en denken wij graag met u mee!

U

1. Nulmeting

 • Survey
 • Sex Disaggregated Data
 • Analyse
l

2. Verdiepings- onderzoek

 • Verdiepende Interviews
 • Analyse
d

3. Advies

 • Aanbevelingen
 • Best practices

4. Actieplan

 • Doelstellingen
 • Activiteiten
 • Planning

5. Proces- ondersteuning

 • Hulp bij het uitvoeren Actieplan

Wilt u meer te weten komen over deze services van Nehem en de mogelijkheden voor uw organisatie?

Download hier onze two-pager.

  DEI-whitepaper

  Lees mee met onze kennis en expertise:

  MDIEU-subsidie: allerlaatste aanvraagronde in 2024

  MDIEU-subsidie: allerlaatste aanvraagronde in 2024

  Uw personeel gezond werkend zijn pensioen laten halen; dat wil toch elke werkgever? Toch lukt dat niet altijd, bijvoorbeeld door fysieke of psychische klachten van medewerkers. De MDIEU-subsidie helpt werkgevers om medewerkers ‘duurzaam inzetbaar’ te houden. Plannen...

  read more
  De SLIM subsidie voor samenwerkingsverbanden opent in juni

  De SLIM subsidie voor samenwerkingsverbanden opent in juni

  Het doel van de SLIM-regeling is het vergroten van het aantal mkb’s dat een ‘Leven Lang Ontwikkelen’ van werknemers in de onderneming mogelijk maakt. Dit betekent dat er in de onderneming aandacht is voor de ontwikkeling van het bedrijf én van de medewerkers....

  read more
  KIEM, focus op Impact

  KIEM, focus op Impact

  Praktijkgericht onderzoek is cruciaal voor de aanpak van de grote maatschappelijke vraagstukken van deze tijd. Het draagt door zijn aard – vraaggestuurd, transdisciplinair, cross-sectoraal en inclusief – bij aan nieuwe en bruikbare oplossingen. Het creëert daarmee...

  read more

  Wilt u meer te weten komen over de Diversity, Equity en Inclusion dienstverlening van Nehem?

  Neem vrijblijvend contact met ons op via het onderstaande contactformulier of via 088-8381381 en maak kennis met onze experts.