ISO 9001 en ISO 27001 gecertificeerd

Met MVO de maatschappij verbeteren

Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) is een managementconcept waarbij bedrijven sociale, economische en milieuoverwegingen integreren in hun bedrijfsactiviteiten en interacties met hun stakeholders. Zo dragen ze verantwoordelijkheid voor de maatschappij.

Wat is het doel van MVO?

Het doel van MVO is teruggeven aan de maatschappij en positieve sociale waarde bieden. Aan MVO doen, betekent dat een bedrijf bij zijn normale bedrijfsactiviteiten zo te werk gaat dat de samenleving en het milieu er baat bij hebben in plaats van er een negatieve bijdrage aan te leveren.

 

Wat doet Nehem aan MVO?

Ook Nehem zet zich door MVO in voor een betere wereld en maatschappij. Dat doen we eigenlijk standaard in onze dagelijkse werkzaamheden. We helpen onderwijs- en onderzoeksinstellingen, bedrijven en andere kennisintensieve organisaties met het oplossen van maatschappelijke opgaven. Zo dragen we bij aan de Sustainable Development Goals (SDG’s) van de Verenigde Naties. Deze zeventien doelstellingen voor duurzame ontwikkeling hebben tot doel de wereld te veranderen én bieden bedrijven een krachtig kader voor maatschappelijk verantwoord ondernemen. 

  Nehem-projecten dragen bij aan SDG’s

   In samenwerking met onze opdrachtgevers dragen de meeste projecten van Nehem, in meer of mindere mate, bij aan de SDG’s. Hieronder geven we een opsomming van de SDG’s waaraan onze projecten bijdragen: 

   • Goede gezondheid en welzijn: Een voorbeeld hiervan is het project Viruskenner waarin jongeren voorlichting krijgen over infectieziekten en het voorkomen daarvan. 
   • Kwaliteitsonderwijs: inclusief, gelijkwaardig en kwalitatief onderwijs voor iedereen. We helpen bij vraagstukken in de gehele onderwijskolom zoals het up-to-date maken van het beroepsonderwijs, en ook bij strategievorming, projectontwikkeling en financieringsmogelijkheden in het hoger onderwijs en onderzoek.  
   • Gender equality: gelijke rechten voor mannen en vrouwen en empowerment van vrouwen en meisjes. We bieden volledige DEI-dienstverlening (Diversity, Equity and Inclusion) zoals ondersteuning bij het maken, uitvoeren en controleren van een Gender Equality Plan. Dit is sinds begin 2022 verplicht voor publieke instellingen (inclusief universiteiten en hogescholen) voor het aanvragen van Horizon Europe financiering.  
   • Eerlijk werk en economische groei: We ondersteunen projecten voor de duurzame inzetbaarheid van medewerkers 
   • Inkomensongelijkheid verminderen: Het gaat hierbij onder meer om projecten op het gebied van Gender Equality en het helpen van entreestudenten (mbo-niveau 1) door het geven van praktijkonderwijs 

       1% projecten

       Naast onze ‘gewone’ opdrachten leveren we ook, vanuit een intrinsieke motivatie, een actieve en positieve bijdrage aan de samenleving van morgen. Maatschappelijke impact creëren is hierbij het credo. Daarom besteden wij 1% van onze werktijd kosteloos aan het ondersteunen van bijvoorbeeld maatschappelijke organisaties en stichtingen. Dit doen we onder meer door het ontwikkelen en uitvoeren van (onderwijskundige) projecten. Dat noemen we de 1%-projecten. 

       Andere voorbeelden van activiteiten waarmee wij een positieve impact proberen te maken, zijn: 

       • aanbieden van uitgebreide opleidings- en ontwikkelingsprogramma’s 
       • faciliteren van thuiswerk met optimale flexibiliteit in werkuren 
       • stimuleren van elektrisch rijden 
       • realiseren van een papiervrij kantoor 
       • verminderen van het energieverbruik op onze kantoren. 

       Nehem is lid van MVO Nederland. 

         Meer weten over onze MVO-projecten?

         Contact met een van de Nehem-experts is makkelijk: bel ons op 088-8381381 of vul het contactformulier in en wij reageren zo snel mogelijk.