ISO 9001 en ISO 27001 gecertificeerd

RIF-project Excellent Vastgoedonderhoud

Praktijkgerichte onderwijsvernieuwing in het mbo, dat is best een uitdaging. Bij vakschool Nimeto in Utrecht is het gelukt. In het publiek-private samenwerkingsverband ‘Excellent Vastgoedonderhoud’ werken onderwijs en bedrijfsleven samen. Ze werken samen om de knelpunten in de opleiding vastgoedonderhoud aan te pakken. Deze zomer rondden we dit RIF-project succesvol af, maar dat is geen einde voor het initiatief. Ook de komende jaren leiden de partners toekomstige Projectmanagers Vastgoedonderhoud op naar de actuele behoeften van de branche!

Het project

Al in 2014 dacht Nehem mee over de eerste projectideeën bij Nimeto. Daar bleek al snel: de vastgoedonderhoudsbranche verandert snel en kwam voldoende, goed opgeleide professionals te kort. Maar hoe moeten zij dan opgeleid worden? En hoe creëer je die toekomstbestendige, excellente opleiding? Het antwoord: in nauwe samenwerking met het bedrijfsleven. Diverse samenwerkingspartners, zoals brancheverenigingen OnderhoudNL en de VMRG. Maar ook vastgoedonderhoudsbedrijven en woningcorporaties, sloten graag aan. Financiering vanuit het RIF bleek een mooie aanjager voor de plannen. Nehem begeleidde de aanvraag en droeg als partner op diverse vlakken haar steentje bij.

Een excellente opleiding creëren

Hoe heeft het samenwerkingsverband dit aangepakt? Bekijk het in onderstaande visual: