ISO 9001 en ISO 27001 gecertificeerd

Impact by Knowledge

Van idee tot realisatie: Nehem is uw samenwerkingspartner op het gebied van onderwijs, onderzoek en arbeid. Met maatschappelijke impact.

Nehem helpt onderwijs- en onderzoeksinstellingen, overheden, bedrijven en andere kennisintensieve organisaties met het oplossen van maatschappelijke opgaven. Onderwijsinnovatie, onderzoeksprojecten, (inter)nationale samenwerking en arbeidsmarktproblematiek: zomaar wat voorbeelden van uitdagingen waar Nehem zich vol overgave mee bezig houdt.

Samen met onze opdrachtgevers denken wij mee over oplossingen en het creëren van nieuwe kansen. Ook verzorgen wij projectfinanciering en -management. Kortom, Nehem neemt alle zorgen uit handen om het resultaat van uw project zo groot mogelijk te laten zijn.

Impact by Knowledge noemen we dat!

Vmbo en mbo

Nehem biedt ondersteuning bij het oplossen van vraagstukken in het beroepsonderwijs. Denk aan flexibilisering, het up-to-date maken van het onderwijs en de samenwerking onderwijs-bedrijfsleven. Leren doe je bij uitstek samen, daarom brengt Nehem partijen bij elkaar. Onze (onderwijskundige) adviseurs identificeren samen met u en uw partners relevante kansen en realiseren een haalbaar plan: financieel, passend bij de organisatie en duurzaam voor de toekomst.

Hoger onderwijs en onderzoek

Nehem ondersteunt onderwijs- en onderzoeksinstellingen bij het aanpakken van maatschappelijke uitdagingen. Samen met onderzoekers en lectoren werken we aan innovatieve projecten en zetten onze expertise over de inhoud, financiering, projectuitvoering en verantwoording in van projectidee tot eindrapportage. 

 

 

Overheden

Overheidsorganisaties hebben bij de uitvoering van hun taken steeds vaker te maken met complexe vraagstukken en maatschappelijke uitdagingen. Denk hierbij aan vraagstukken over onderwijs en de arbeidsmarkt, armoedebestrijding, zorg en welzijn en burgerparticipatie. Nehem ondersteunt overheidsinstanties onder meer met strategie- en planontwikkeling, beleidsonderzoek, subsidieadvies en projectuitvoering en -beheer.

Bedrijven en intermediaire organisaties

Inspelen op innovaties, kennis en vaardigheden van medewerkers up to date houden, duurzame inzetbaarheid of een leercultuur creëren op de werkvloer: Nehem denkt met u mee. Met strategisch advies, praktisch onderzoek op de werkvloer en kennis van financieringsmogelijkheden helpen we u graag om uw ambities te realiseren.

Over Nehem

Nehem helpt ondernemers, onderwijs- en onderzoeksinstellingen en overheden in heel Europa bij het oplossen van maatschappelijke uitdagingen, het realiseren van nieuwe strategieën, het verbeteren van prestaties en het bouwen en ontwikkelen van menselijk kapitaal. Pragmatisch, innovatief, mensgericht, onderscheidend en met veel daadkracht en kwaliteit.

Laatste nieuws

KIEM, focus op Impact

KIEM, focus op Impact

Praktijkgericht onderzoek is cruciaal voor de aanpak van de grote maatschappelijke vraagstukken van deze tijd. Het draagt door zijn aard – vraaggestuurd, transdisciplinair, cross-sectoraal en inclusief – bij aan nieuwe en bruikbare oplossingen. Het creëert daarmee...

read more

1% project

Nehem wil een actieve en positieve bijdrage leveren aan de samenleving van morgen. Maatschappelijk verantwoord ondernemen is belangrijk voor ons. Daarom besteden wij 1% van onze werktijd aan het ondersteunen van goede doelen. Dat noemen we de 1%-projecten. Onze adviseurs zetten hun kennis en expertise kosteloos in voor een goed doel. Een doel dat zij zelf belangrijk vinden. Nieuwsgierig? Onze adviseurs vertellen u hier graag meer over!

Neem vrijblijvend contact op en maak kennis met de betrokken en oplossingsgerichte teamleden van Nehem

Contact met een van de Nehem-experts is makkelijk: bel ons op 088-8381381 of stuur ons door middel van onderstaand contactformulier een bericht en wij reageren zo snel mogelijk.