Overheidsorganisaties hebben bij de uitvoering van hun taken steeds vaker te maken met complexe vraagstukken en maatschappelijke uitdagingen. Denk hierbij aan vraagstukken op het gebied van de arbeidsmarkt, armoedebestrijding, onderwijs of maatschappelijke zorg en welzijn. Nehem ondersteunt gemeenten en overheden met onder andere strategie- en planontwikkeling, beleidsonderzoek , subsidieadvies en projectuitvoering en -beheer.

ze werkwijze

Overheden hebben sterk uiteenlopende vraagstukken, die vragen om maatwerk. Daarom wordt onze dienstverlening veelal uitgevoerd door combinaties van adviseurs met verschillende expertises, zodat wij onze opdrachtgevers optimale ondersteuning kunnen bieden. Als onderdeel van de PNO-groep werken we bijvoorbeeld  samen met onze collega’s met kennis en ervaring op het terrein van energie, milieu en duurzame mobiliteit , of de organisatorische, inhoudelijke en juridische aspecten van stimuleringsbeleid en subsidieverstrekking.

Een belangrijk onderdeel van de werkzaamheden van Nehem is daarnaast de ondersteuning van (centrum) gemeenten en arbeidsmarktregio’s bij het ontwikkelen en uitvoeren van programma’s die worden gefinancierd vanuit het Europees Sociaal Fonds (ESF). 

Het nieuwe ESF-programma: ESF+

In 2021 gaat een nieuwe programmeringsperiode voor het ESF van start, die loopt tot 2027. Het nieuwe programma bundelt verschillende sociale fondsen in het zogenaamde ESF+, met daarin onder meer het huidige Europees Sociaal Fonds. Nederland gaat zich met ESF+ focussen op één hoofddoel: het ondersteunen van mensen met een kwetsbare arbeidsmarktpositie. 

Ondersteuning bij ESF en ESF+

Nehem is op het gebied van het ESF bij diverse arbeidsmarktregio’s betrokken. Onze adviseurs ondersteunen bij de planontwikkeling en de aanvraag. Ook ondersteunen we deze regio’s bij het uitvoeren van het project zodat zij voldoen aan de financiële en administratieve verplichtingen van de regeling. Dit doen wij in samenwerking met onze collega’s van ffiqs, die gespecialiseerd zijn in subsidiemanagement en compliance. 

Meer informatie

Wilt u weten over de nieuwe ESF+-regeling? Neem dan contact met ons op. Wij gaan graag met u in gesprek!

Onze projecten

Project regionale aanpak VSV

Project regionale aanpak VSV

Stimuleren van werkplekleren in de bouwDe meeste jongeren doorlopen hun schoolloopbaan zonder al te veel problemen en ronden het af met een diploma. Helaas is dat niet voor alle jongeren vanzelfsprekend. Jongeren die het onderwijs verlaten zonder startkwalificatie,...

Lees meer
Manpower planning Curaçao

Manpower planning Curaçao

Curaçao heeft te kampen met een voortdurende economische krimp met als gevolg een grote jeugdwerkloosheid. Daarom heeft de regering beleid ontwikkeld voor groei en verbetering. De verwachte groei vraagt om acties op de lokale arbeidsmarkt. Het is daarom van groot...

Lees meer

Onze specialisten in deze sector

Diedrick Jansen

Nico van Rooij

Laatste nieuws

Tweede ronde MDIEU-subsidie gaat open in januari

Tweede ronde MDIEU-subsidie gaat open in januari

11-11-2021 Voor de tweede aanvraagronde van de tijdelijke Maatwerkregeling duurzame inzetbaarheid en eerder uittreden (MDIEU) stelt de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) budget beschikbaar voor sectorale samenwerkingsverbanden van sociale partners. De...

Lees meer
ESF start subsidieronde voor scholing van kwetsbare groepen

ESF start subsidieronde voor scholing van kwetsbare groepen

14-10-2021 Deze week start een nieuwe ESF-subsidieronde, die interessante kansen biedt voor onder meer brancheorganisaties en opleidingsfondsen met projecten gericht op ‘kwetsbare werknemers’. Maar let op: aanvragers moeten snel schakelen, want de ronde sluit al op 12...

Lees meer
ESF+ biedt one-stop-shop voor arbeidsmarktregio’s

ESF+ biedt one-stop-shop voor arbeidsmarktregio’s

Voor u samengesteld: krachtige ESF+ samenwerking biedt one-stop-shop voor arbeidsmarktregio’s. Nehem, ffiqs (beiden onderdeel van de PNO Groep), Ecorys en PROOF Adviseurs bundelen hun krachten. Dit doen zij om arbeidsmarktregio’s optimaal te ondersteunen bij de...

Lees meer

Neem vrijblijvend contact op en maak kennis met de betrokken en oplossingsgerichte teamleden van Nehem

Contact met een van de Nehem-experts is makkelijk: bel ons op 088-8381381 of stuur ons door middel van onderstaand contactformulier een bericht en wij reageren zo snel mogelijk.