ISO 9001 en ISO 27001 gecertificeerd

Project regionale aanpak VSV

Stimuleren van werkplekleren in de bouw

De meeste jongeren doorlopen hun schoolloopbaan zonder al te veel problemen en ronden het af met een diploma. Helaas is dat niet voor alle jongeren vanzelfsprekend. Jongeren die het onderwijs verlaten zonder startkwalificatie, worden voortijdig schoolverlaters (VSV’ers) genoemd. De overheid zet de komende jaren in op het terugdringen van VSV. Dit doen zij omdat deze jongeren meer risico lopen om in de maatschappij en op de arbeidsmarkt tussen wal en schip te vallen. De 40 Regionale Meld- en Coördinatiepunten (RMC-regio’s) hebben daarom van het ministerie van OCW de opdracht gekregen om een nieuwe regionale aanpak te formuleren voor de periode 2020-2024.

Nehem ondersteunt VSV-regio’s IJssel-Vecht en Noordwest-Veluwe

In de regio’s IJssel-Vecht en Noordwest-Veluwe werken gemeenten, onderwijs, arbeidsmarktpartijen en zorgorganisaties al geruime tijd samen en is al veel bereikt. Echter, het ontwikkelen van een gezamenlijk programma met zoveel verschillende stakeholders blijft een uitdagende klus. De RMC-regio’s vroegen Nehem daarom om te ondersteunen bij het ontwikkelen van de nieuwe VSV-aanpak.

Regioanalyse

Met een uitgebreide regioanalyse brachten we de sterktes en de uitdagingen van de regio’s in kaart. Vervolgens identificeerden we in werksessies samen de thema’s en contouren voor de nieuwe aanpak. In een regiobijeenkomst gingen de diverse stakeholders met elkaar in gesprek en gaven met elkaar verdere invulling aan het plan. Dit werkten we uit tot een sterke, sluitende aanpak, waarin de verschillende projecten en initiatieven in de regio samen kwamen. Conform de opdracht van het ministerie en met slagkracht voor de toekomst!

Contact

Contact met een van de NEHEM-experts is makkelijk: bel ons op 088-8381381 of stuur ons uw berichtje en wij reageren zo snel mogelijk.

6 + 8 =