ISO 9001 en ISO 27001 gecertificeerd

Onze diensten

Nehem helpt onderwijs- en onderzoeksinstellingen, overheden, bedrijven en andere kennisintensieve organisaties met het oplossen van maatschappelijke opgaven. Wij geven innovatieadvies, verzorgen financiering en managen uw project.

Wilt u een onderwijsplan dat beter aansluit op de behoeften van de arbeidsmarkt? Zoekt u naar financiering van uw onderzoeksproject? Heeft u scholingsplannen voor uw sector? Nehem heeft alles in huis om uw onderwijs-, onderzoeks-, scholings- of arbeidsmarkt gerelateerde uitdagingen met succes aan te gaan. Of het nu gaat om strategisch advies, financiering of uitvoering.

Strategie

Krijg inzicht in trends en kansen en bepaal de juiste marsroute

financiering-en-subsidie

Financiering en subsidie

Benut uw financierings- en subsidiekansen optimaal

Project en uitvoering

Alles wat nodig is om een kansrijk project op te starten en tot een goed einde te brengen

Strategie

Krijg inzicht in trends en kansen en bepaal de juiste marsroute

financiering-en-subsidie-mob

Financiering en subsidie

Benut uw financierings- en subsidiekansen optimaal

Project en uitvoering

Alles wat nodig is om een kansrijk project op te starten en tot een goed einde te brengen

Strategieontwikkeling

Wilt u meer grip op uw doelen, activiteiten en middelen? Nehem stelt samen met u een strategisch plan op dat richting geeft aan het beleid van de komende jaren. Niet alleen voor de top, maar ook voor de werkvloer. Hiervoor gebruiken wij verschillende tools.

Onderzoek en benchmark

Nehem voert literatuur-, markt- en haalbaarheidsonderzoek uit voor beroepsonderwijs, brancheorganisaties, bedrijven en overheden. Door dit onafhankelijk onderzoek leert u zowel uw organisatie als uw markt beter kennen. Daarnaast verzorgen wij evaluaties en monitoring van projecten. Onze adviseurs zijn academici met wetenschappelijke onderzoekservaring – een belangrijke voorwaarde voor de kwaliteit van onafhankelijk onderzoek.

Onderwijskundig advies, ontwerp en ontwikkeling

Van de ontwikkeling en invoering van onderwijskundig beleid tot het professionaliseren van docenten; onze adviseurs ondersteunen het (beroeps)onderwijs op uiteenlopende manieren.

Ook zijn we betrokken bij het opzetten van hybride leeromgevingen, flexibilisering in het mbo en het inrichten van leertrajecten. Onze visie is dat leren niet stopt na het behalen van een diploma. We bieden dan ook ondersteuning op het gebied van HRM, leven lang ontwikkelen, werkplekleren en kennismanagement.

Ontwikkelen en schrijven van projectplannen

Wilt u vernieuwen en innoveren, maar kunt u hierbij wel wat hulp gebruiken? Nehem helpt organisaties met het ontwikkelen van een concreet projectplan. Onze adviseurs ontwerpen projectideeën en voorstellen – creatief én praktisch. Samen formuleren we een uitgekiend projectplan, als concrete leidraad voor de uitvoering en als solide basis voor projectfinanciering.

Subsidieadvies en subsidieaanvragen

Onze adviseurs ondersteunen u bij het vinden en aanvragen van de juiste subsidie voor uw project. Door onze jarenlange ervaring met het aanvragen van subsidies helpen we u te voldoen aan alle eisen (qua vorm en inhoud) die horen bij een subsidieaanvraag.

Daarnaast bemiddelt Nehem bij het vinden van geschikte samenwerkingspartners. Naast subsidieadvies zetten we onze expertise ook in voor het ontwikkelen van een organisatiebrede subsidiestrategie, verantwoordingssystematiek of een in-house subsidiedesk.

Projectmanagement

Bij grootschalige (samenwerkings)projecten komt vaak heel wat kijken. Denk aan het vertalen van abstracte projectplannen naar concrete acties, het bewaken van de voortgang, adequate inzet van mensen en middelen en de relatie met stakeholders.

Onze adviseurs ondersteunen u bij de coördinatie, het management en de resultaatgerichte uitvoering van uw project, van kleinschalig tot multilateraal.

Compliance: administratie en verantwoording

Nehem ondersteunt bij de financiële en administratieve uitvoering en verantwoording van uw project. Wij voeren het management van grootschalige samenwerkingsprojecten uit en helpen u om aan alle wettelijke, administratieve en rapportageverplichtingen te voldoen. Hiervoor werken wij samen met onze collega’s van ffiqs (ISO-gecertificeerd). Nehem ontzorgt, zodat u zich kunt richten op de inhoud van uw project.

Communicatie en disseminatie

Onderwijsinstellingen en brancheorganisaties, maar ook subsidieverstrekkers vinden het steeds belangrijker hun stakeholders en de markt te informeren over de resultaten van hun projecten. Nehem stelt communicatie- en disseminatieplannen op en begeleidt de organisaties bij de uitvoering daarvan.

Neem vrijblijvend contact op en maak kennis met de betrokken en oplossingsgerichte teamleden van Nehem

Contact met een van de Nehem-experts is makkelijk: bel ons op 088-8381381 of stuur ons door middel van onderstaand contactformulier een bericht en wij reageren zo snel mogelijk.