ISO 9001 en ISO 27001 gecertificeerd

Horizon Europe Cluster 2 ondersteunt Culture, creativity and inclusive society

Gepubliceerd op: 25 mei 2021 | Laatst bijgewerkt op: 21 juni 2024

Het Horizon Europe-programma dat naar verwachting eind mei 2021 definitief van start gaat, heeft in zijn nieuwe structuur zes clusters die gericht zijn op specifieke maatschappelijke uitdagingen. In dit artikel gaan we in op Cluster 2 ‘Culture, creativity and inclusive society’ en zetten de relevante onderwerpen voor u op een rij.

Wat is het doel van Horizon Europe Cluster 2?

Horizon Europe Cluster 2 is gericht op de verwezenlijking van de EU-doelstellingen en -prioriteiten wat betreft versterking van democratisch bestuur en participatie van burgers, de vrijwaring en bevordering van het cultureel erfgoed, en het inspelen op en vormgeven aan veelzijdige maatschappelijke, economische, technologische en culturele transformaties. Met de Europese sociale en menswetenschappen wil Cluster 2 inzicht krijgen in fundamentele hedendaagse transformaties van maatschappij, economie, politiek en cultuur. Het heeft ten doel empirisch onderbouwde beleidsopties aan te reiken voor een sociaal rechtvaardige en inclusieve Europese groene en digitale transitie en herstel.

Cluster 2 heeft een budget van 2,3 miljard euro.

 

horizon-europe-cluster-2-ondersteunt-culture-creativity-and-inclusive-society

Welke structuur heeft Cluster 2?

De Commissie heeft de structuur van het Werkprogramma opgezet aan de hand van een aantal bestemmingen (‘destinations’). Deze bestemmingen zijn de volgende:

 1. Onderzoek naar democratie en bestuur
 2. Innovatief onderzoek naar het Europees cultureel erfgoed en de culturele en creatieve industrieën
 3. Innovatief onderzoek naar sociale en economische transformaties

 

Cluster 2 uitgesplitst

In deze paragraaf gaan we dieper in op de verschillende bestemmingen.

Bestemming: Onderzoek naar democratie en bestuur

Democratieën zijn kwetsbaarder en fragieler dan in het verleden en over de hele wereld verkeren ze in een crisis. Tegelijkertijd neemt het vertrouwen in de politieke instellingen van de democratie af. Onderzoek naar de vroegere en huidige uitdagingen en spanningen in de democratie draagt bij aan een beter begrip en een versterking van de democratie, haar veerkracht en stabiliteit.

Er zijn diverse subsidieoproepen (‘calls for proposals’) waarbij onder meer de volgende onderwerpen (‘topics’) aan bod komen:

 • De toekomst van de liberale democratie in Europa
 • Economische modellen en moderne democratieën
 • Feminisme voor een nieuw democratisch tijdperk
 • Democratische politiek in de buurlanden van de EU
 • Politiek en bestuur in een post-pandemische wereld

 De hoogte van de subsidie ligt tussen de 2 miljoen en 3 miljoen euro.

Bestemming: Innovatief onderzoek naar het Europees cultureel erfgoed en de culturele en creatieve industrieën

Het Europees materieel en immaterieel cultureel erfgoed wordt steeds meer geconfronteerd met een aantal uitdagingen, zoals aantasting door klimaatverandering, vervuiling, natuurrampen of door de mens veroorzaakte rampen, plundering en illegale handel, gebrek aan financiële middelen of onvoldoende valorisatie.

Er zijn diverse subsidieoproepen waarbij onder meer de volgende onderwerpen aan bod komen:

 • Groene technologieën en materialen voor het cultureel erfgoed
 • Nieuwe manieren van participatief beheer en duurzame financiering van musea en andere culturele instellingen
 • De culturele en de creatieve sector als motor van innovatie en concurrentievermogen
 • Behoud en opwaardering van cultureel erfgoed met geavanceerde digitale technologieën

Afhankelijk van het onderwerp ligt de hoogte van de subsidie tussen de 2 miljoen en 4 miljoen euro.

Bestemming: Innovatief onderzoek naar sociale en economische transformaties

Europa transformeert door veranderingen die van invloed zijn op het levensonderhoud en het welzijn van zijn burgers. Demografische veranderingen, digitalisering, automatisering, aantasting van het milieu, de overgang naar een koolstofarme economie en globalisering brengen complexe sociale en economische uitdagingen met zich mee.

Er zijn diverse subsidieoproepen waarbij onder meer de volgende onderwerpen aan bod komen:

 • Steunverlening in een veranderende wereld van werk en sociale bescherming
 • Bepaling van de belangrijkste oorzaken van ongelijkheidstrends
 • Aanpak van slechte leerresultaten op het gebied van basisvaardigheden en voortijdig schoolverlaten op nationaal, regionaal en lokaal niveau in Europa
 • Integratie van opkomende nieuwe technologieën in onderwijs en opleiding
 • Op weg naar een nieuwe norm? Werkgelegenheids- en sociale gevolgen van veranderende toeleveringsketens en afnemende handelsintensiteit

Afhankelijk van het onderwerp ligt de hoogte van de subsidie tussen de 2 miljoen en 4 miljoen euro.

Alle subsidieoproepen gaan naar verwachting eind mei open en de deadlines zijn op 9 september 2021.

 

Meer weten?

Heeft u vragen over het nieuwe Horizon Europe programma of zoekt u hulp bij het opstellen en indienen van uw plannen? Neem contact op met één van onze experts. Bel 088-838 13 81 of stuur een bericht:

Contact

Contact met een van de NEHEM-experts is makkelijk: bel ons op 088-8381381 of stuur ons uw berichtje en wij reageren zo snel mogelijk.