ISO 9001 en ISO 27001 gecertificeerd

Manpowerplanning Curaçao

Curaçao heeft te kampen met een voortdurende economische krimp met als gevolg een grote jeugdwerkloosheid. Daarom heeft de regering beleid ontwikkeld voor groei en verbetering. De verwachte groei vraagt om acties op de lokale arbeidsmarkt. Het is daarom van groot belang om inzicht te hebben in de vraag en het huidige aanbod op de arbeidsmarkt.Nehem ondersteunde het project Manpower Planning op Curaçaowaarbij we de arbeidsmarkt in kaart hebben gebracht.. Hierbij lag de focus op de sectoren Toerisme, Olieraffinage en Bouw.

De oplossing

Nehem voerde, in opdracht van MEO, voerde Nehem een onderzoek uit naar de aanbodzijde van de arbeidsmarkt waarbij we nauw samenwerkten met Pablo & Partners uit Curaçao. De focus van het onderzoek lag op zowel de publieke- als private beroepsopleidingen in de genoemde sectoren.

Het resultaat

De uitkomsten van het onderzoek gebruikt MEO om de aansluiting tussen het beroepsonderwijs en de Curaçaose arbeidsmarkt te versterken. De uiteindelijke resultaten bieden input voor het economisch beleid van het Ministerie van Economische Ontwikkeling (MEO) van Curaçao.

Meer weten?

Wilt u meer weten over de onderzoeksmogelijkheiden voor uw organisatie? Neem dan contact op met onze adviseurs via onderstaand formulier.

Contact

Contact met een van de NEHEM-experts is makkelijk: bel ons op 088-8381381 of stuur ons uw berichtje en wij reageren zo snel mogelijk.

6 + 1 =