ISO 9001 en ISO 27001 gecertificeerd

Nehem helpt bij bedrijfsanalyse en uitvoering MDIEU-projecten

01-06-2023

Het ministerie van SZW heeft onlangs een nieuwe aanvraagronde gepubliceerd voor de tijdelijke Maatwerkregeling duurzame inzetbaarheid en eerder uittreden (MDIEU). Organisaties kunnen subsidie aanvragen voor een bedrijfsanalyse (sectoranalyse) of activiteitenplan. Behalve het indienen van de aanvraag en het verzorgen van de projectadministratie, heeft Nehem ook de expertise in huis voor het uitvoeren van een bedrijfsanalyse en activiteitenplan.

Dienstverlening in vijf stappen

Nehem biedt integrale dienstverlening aan organisaties aan die serieuze plannen hebben voor het aanvragen van de MDIEU-subsidie. Daarbij onderscheidt het de volgende vijf stappen:

 1.      Bedrijfsanalyse:

Uitvoeren van de gevraagde bedrijfsanalyse binnen uw organisatie door middel van:

   • deskresearch op basis van de beschikbare informatie
   • werksessies, enquêtes en/of interviews met werknemers met verschillende functies en rollen.

De keuze voor de te in te zetten middelen is afhankelijk van wat passend is voor uw organisatie en situatie.

 1.      Ontwikkelen van activiteitenplan en begroting:

Ondersteuning bij het ontwikkelen van uw aanvraag door op strategisch niveau mee te denken over de inhoud van uw plan, het schrijven van het activiteitenplan en het opstellen van de projectbegroting.

 1.      Indienen van aanvraag:

Verzorgen van een tijdige en volledige indiening van de aanvraag voor uw organisatie: indienen is mogelijk van 1 september tot en met 30 november 2023 (‘first come first serve’), dus wacht niet af en kom tijdig in actie!

 1.      Uitvoering van activiteitenplan:

Ondersteuning met inhoudelijke expertise bij de uitvoering van de activiteiten in uw project zoals:

   • onderzoek naar kennis- en ontwikkelbehoefte en leercultuur in uw organisatie
   • ondersteuning bij het ontwikkelen van interventies voor een Leven Lang Ontwikkelen (LLO)
   • bewustwording vergroten en voorlichting geven over vitaliteit/duurzame inzetbaarheid
   • ondersteuning bij het ontwikkelen van een beleid voor vitaliteit/duurzame inzetbaarheid.
 1.      Evaluatie en verantwoording:

Ondersteuning bij het evalueren van uw project en zorgen voor de juiste (inhoudelijke en financiële) verantwoording aan de subsidieverstrekker.

De integrale Nehem-dienstverlening in één oogopslag? Download de infographic.

Doel van MDIEU-subsidie

Het doel van de MDIEU-regeling is het faciliteren van maatwerkafspraken over duurzame inzetbaarheid en eerder uittreden door middel van het verlenen van subsidie. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) stelt tot en met 2025 964 miljoen euro beschikbaar voor bedrijfsanalyses (sectoranalyses) en activiteitenplannen:

 • bedrijfsanalyse (sectoranalyse): een analyse waarin inzicht wordt gegeven in de problematiek en oplossingsrichtingen op het gebied van duurzame inzetbaarheid en eerder uittreden in het bedrijf/sector waarop de analyse betrekking heeft
 • activiteitenplan: een plan met activiteiten voor duurzame inzetbaarheid en eerder uittreden gebaseerd op een bedrijfsanalyse (sectoranalyse).

Wat kan Nehem voor u doen?

Bent u een bedrijf, brancheorganisatie of O&O-fonds en heeft u plannen of ideeën voor een MDIEU-aanvraag? De specialisten van Nehem denken graag met u mee. Bel 088-8381381, of vul het formulier in: