ISO 9001 en ISO 27001 gecertificeerd

Nieuwe Erasmus+ programma 2021-2027 verwacht in maart

Het Erasmus+ programma van de Europese Unie is een financieringsprogramma voor activiteiten op het gebied van onderwijs, opleiding, jeugdzaken en sport. Het is een van de populairste en succesvolste EU-programma’s. Het nieuwe programma voor de periode 2021-2027 heeft een budget van 26 miljard euro, bijna een verdubbeling ten opzichte van het vorige programma. De publicatie van het programma wordt verwacht in maart. In dit artikel schetsen we de stand van zaken.

Wat houdt het nieuwe Erasmus+ programma in?

Het nieuwe Erasmus+ programma bestrijkt niet alleen het hoger onderwijs, maar alle niveaus en soorten onderwijs en opleidingen, wat tot uiting komt in het voortzetten van de naam “Erasmus+”. Het programma streeft gedurende zijn looptijd naar een bereik van twaalf miljoen deelnemers, een verdrievoudiging ten opzichte van het vorige programma (2014-2020). De geplande verdeling van het budget is als volgt:

  • 83%: activiteiten op het gebied van onderwijs en opleiding
  • 10,3%: acties op het gebied van jeugdzaken en
  • 1,9%: sportgerelateerde activiteiten.

Het nieuwe Erasmus+ programma wordt inclusiever, digitaler en groener. Het programma wordt ook eenvoudiger en beter beheersbaar, dankzij betere en gebruiksvriendelijkere IT-systemen en minder papierwerk.

Erasmus+

Structuur van het nieuwe Erasmus+ programma

Ondanks het feit dat er diverse inhoudelijke wijzigingen zijn, lijkt de algemene structuur van het nieuwe Erasmus+ programma veel op het vorige programma, doordat er wederom met drie kernacties gewerkt wordt:

  • stimuleren van de mobiliteit van lerenden en personeel (kernactie 1)
  • realiseren van samenwerking, kwaliteit, inclusie, creativiteit en innovatie op het niveau van organisaties (kernactie 2); deze actie biedt drie verschillende opties voor partnerschappen:
  • partnerschappen voor samenwerking (Small-scale partnerships & Cooperation partnerships)
  • partnerschappen voor innovatie (Alliances & Forward-looking projects)
  • partnerschappen voor uitmuntendheid (European Universities, Centres for Vocational Excellence, Teachers Academy & Erasmus Mundus Joint Master Degrees)
  • ondersteuning van beleidshervormingen (kernactie 3)

Daarnaast zijn er de zogenaamde “Jean Monnet-acties” voor het ondersteunen van onderwijs, leren, onderzoek en debatten over Europese integratieaangelegenheden, met inbegrip van de toekomstige uitdagingen en kansen van de Unie.

 

Inclusiviteit staat voorop 

Met het nieuwe Erasmus+ 2021-2027 vergemakkelijkt de EU ook de deelname van kleinere organisaties en mensen met minder mogelijkheden, zoals mensen met een handicap en migranten, maar ook van EU-burgers die in afgelegen gebieden wonen. De grotere inclusiviteit van het programma komt ook door nieuwe bepalingen over virtueel leren en maatregelen zoals taalondersteuning, voorbereidende bezoeken, opleiding en virtuele samenwerking voor mensen die niet kunnen deelnemen aan leermobiliteit op het gebied van onderwijs en opleiding, jeugd en sport.

 

Meer weten over Erasmus+?

Zodra de EU de programmagids Erasmus+ publiceert, informeren wij u direct over belangrijke wijzigingen, specifieke subsidieoproepen en deadlines. De publicatie wordt verwacht in maart. Heeft u nu al projectideeën of -plannen? Leg ze voor aan de onderwijsspecialisten van Nehem. Bel 088-838 13 81 of stuur een bericht:

Contact

Contact met een van de NEHEM-experts is makkelijk: bel ons op 088-8381381 of stuur ons uw berichtje en wij reageren zo snel mogelijk.