Erasmus+ 2021-2027 van start!

Erasmus+ is het Europese subsidieprogramma voor onderwijs, training, jeugd en sport. In december 2020 bereikten het Parlement en de Raad al een akkoord over het Erasmus + programma voor de periode 2021-2027. Vanaf dat moment hebben we nog enige tijd moeten wachten op de inhoud ervan. Op 25 maart heeft de Europese Commissie eindelijk de officiële Erasmus+ Programmagids Subsidieronde 2021 en bijbehorende deadlines voor subsidieaanvragen gepubliceerd. Ook heeft zij handige voorbeeldversies van de aanvraagformulieren beschikbaar gesteld. Hiermee kan het nieuwe programma officieel van start gaan. De eerste deadlines zijn al in mei!

Erasmus+ budget verdubbeld

Het nieuwe Erasmus+ programma voor de periode 2021-2027 heeft een budget van ruim 26 miljard euro, aangevuld met ongeveer 2,2 miljard euro vanuit de middelen voor externe acties van de Europese Unie. Dat betekent bijna een verdubbeling ten opzichte van het vorige programma. Hiervan gaat grofweg 70% naar mobiliteit en 30% naar grensoverschrijdende samenwerkingsprojecten. Gezien de algemene tevredenheid over Erasmus +, zijn er geen grote wijzigingen ten opzichte van het vorige programma. De opzet van het programma is hetzelfde gebleven:

  • Kernactie 1 (KA1) – Individuele leermobiliteit
  • Kernactie 2 (KA2) – Samenwerking tussen organisaties en instellingen
  • Kernactie 3 (KA3) – Ondersteuning van beleidsontwikkeling en samenwerking

 Wel streeft het programma naar meer inclusiviteit en ondersteuning van de groene en digitale transities zoals uiteengezet in de European Education Area. Erasmus + ondersteunt ook de veerkracht van onderwijs- en opleidingsstelsels in het licht van de pandemie.

Erasmus+

Belangrijkste kenmerken Erasmus+

De belangrijkste kenmerken van het programma Erasmus + 2021-2027 zijn:

  • Inclusief Erasmus +: betere kansen bieden aan kansarme mensen, waaronder mensen met verschillende culturele, sociale en economische achtergronden, en mensen die in landelijke en afgelegen gebieden wonen. Nieuwigheden zijn onder meer individuele en klassenuitwisselingen voor scholieren, en mobiliteit voor volwassenen. Kleine organisaties, zoals scholen, jeugdverenigingen en sportclubs, kunnen zich gemakkelijker aanmelden dankzij kleinschalige partnerschappen en het gebruik van vereenvoudigde beurzen.
  • Digitaal Erasmus +: De pandemie heeft duidelijk gemaakt dat de digitale transitie van onderwijs- en opleidingsstelsels moet worden versneld. Erasmus + ondersteunt de ontwikkeling van digitale vaardigheden, in overeenstemming met het Digital Education Action Plan. Het biedt hoogwaardige digitale opleidingen en uitwisselingen via platforms zoals eTwinning, School Education Gateway en het European Youth Portal, en het moedigt stages in de digitale sector aan. Nieuwe vormen, zoals blended intensive programmes, maken het mogelijk fysieke mobiliteit op korte termijn in het buitenland aan te vullen met online leren en teamwork. De implementatie van het programma wordt verder gedigitaliseerd en vereenvoudigd met de volledige uitrol van de Europese studentenkaart.
  • Groen Erasmus +: In lijn met de European Green Deal biedt het programma financiële prikkels aan deelnemers die gebruik maken van duurzame vervoersmiddelen. Het investeert ook in projecten die de bewustwording van milieukwesties bevorderen en het vergemakkelijkt uitwisselingen die betrekking op het verminderen van de klimaatcrisis.
  • Erasmus + voor jongeren: DiscoverEU wordt een integraal onderdeel van Erasmus + en geeft 18-jarigen de mogelijkheid om een ​​treinpas te krijgen om door Europa te reizen, van andere culturen te leren en mede-Europeanen te ontmoeten. Erasmus + ondersteunt ook uitwisselings- en samenwerkingsmogelijkheden door middel van nieuwe activiteiten voor jongerenparticipatie. Het helpt hierdoor jongeren om betrokken te raken bij en te leren deelnemen aan het democratische leven, door het bewustzijn over gedeelde Europese waarden en grondrechten te vergroten; en het brengt jongeren en besluitvormers samen op lokaal, nationaal en Europees niveau.

Meer weten?

Heeft u vragen over het nieuwe programma of zoekt u hulp bij het opstellen en indienen van uw plannen? Kom in actie, want de eerste deadlines zijn al in mei! Neem contact op met één van onze Erasmus + experts. Bel 088-838 13 81 of stuur een bericht:

Contact

Contact met een van de NEHEM-experts is makkelijk: bel ons op 088-8381381 of stuur ons uw berichtje en wij reageren zo snel mogelijk.