ISO 9001 en ISO 27001 gecertificeerd

Erasmus+ Call 2022: recente wijzigingen toegelicht

Gepubliceerd op: 16 december 2021 | Laatst bijgewerkt op: 21 juni 2024

Onlangs publiceerde de Europese Commissie de Erasmus+ Call 2022 (en bijhorende Programmagids) met een budget van 3,9 miljard euro, bijna een verdubbeling in vergelijking met de Erasmus+ Call 2021. De nieuwe call kent een aantal wijzigingen die we in dit artikel toelichten.

Wat is nieuw in de Erasmus+ Call 2022?

Het Erasmus+ programma is een financieringsprogramma voor activiteiten op het gebied van onderwijs, opleiding, jeugdzaken en sport. Het is een van de populairste en succesvolste EU-programma’s. De nieuwe programmaperiode voor Erasmus+ 2021-2027 is dit jaar van start gegaan.

De Erasmus+ Call 2022 is erg verwant aan de Erasmus+ programma’s zoals we die kennen, al heeft de Commissie enkele aanpassingen doorgevoerd die we verderop toelichten. De belangrijkste aanpassingen zijn te vinden in de nadruk die nog sterker ligt op de algehele Europese prioriteiten van groene en digitale transformaties, Europese identiteit en sociale inclusie. Daarbij gaat het in de praktijk om onder andere nieuwe maatregelen in de mobiliteitsregelingen voor inclusie van ondervertegenwoordigde groepen, meer groen reizen en meer digitale en hybride participatie.

Aanpassingen verder toegelicht

De aanpassingen die te vinden zijn in de Erasmus+ Call 2022 zijn onder meer de volgende:

Toekomstbestendige projecten: Nieuwe grootschalige projecten moeten hoogwaardig en inclusief digitaal onderwijs leveren en zo ook aanpassingen van onderwijs- en opleidingssystemen aan de groene transitie ondersteunen. Ambitieuze projecten die toekomstgericht onderzoek doen op het gebied van onder andere klimaatverandering, digitale vaardigheden, schone energie, kunstmatige intelligentie en gezondheidswetenschappen, krijgen een groter budget en hebben een looptijd van minimaal drie jaar. De Commissie ziet graag projecten met een mix van publieke en private organisaties. De overkoepelende doelstelling is het realiseren van innovatieve resultaten die een impact hebben op het onderwijs op Europese schaal.

Meer uitwisselingen met derde landen: Dankzij externe middelen uit het ‘Neighbourhood, Development and Cooperation Instrument’ en het ‘Instrument for Pre-Accession’ krijgen derde landen de mogelijkheid om deel te nemen aan gerichte projecten en uitwisselingen, met name op het gebied van beroepsonderwijs en sport.

Inclusiever DiscoverEU: DiscoverEU biedt 18-jarigen de mogelijkheid om door Europa te reizen. Jaarlijks vinden er twee rondes plaats voor het aanvragen van gratis reispassen. Vanaf 2022 zijn er specifieke rondes voor organisaties om nog meer jongeren met minder kansen te helpen om deel te nemen aan DiscoverEU. Zij zullen profiteren van meer gerichte ondersteuning en financiering.

De EU dichter bij scholen brengen: Leren over de doelstellingen en het functioneren van de Europese Unie is een belangrijk onderdeel van het bevorderen van actief burgerschap en de gemeenschappelijke waarden van vrijheid, tolerantie en non-discriminatie. De zogenoemde ‘Jean Monnet Actions’, projecten die het onderwijs over de EU promoten, worden uitgerold naar scholen en leerlingen van alle leeftijden, zowel in het algemeen als in het beroepsonderwijs, met verschillende activiteiten, waaronder studiereizen.

Eenvoudigere financiering van samenwerkingsprojecten

De Erasmus+ Call 2022 biedt ook eenvoudigere financiering aan van samenwerkingsprojecten van hogescholen en universiteiten. Projectaanvragers van ‘Cooperation Partnerships’ krijgen de mogelijkheid om een lump sum-bedrag aan te vragen voor de uitvoering van hun projecten. Aanvragers kunnen kiezen uit drie mogelijke forfaitaire bedragen, afhankelijk van de beoogde activiteiten en de na te streven resultaten: 120.000 euro, 250.000 euro of 400.000 euro. Deze bedragen vertegenwoordigen het totale subsidiebedrag voor het project. Dit scheelt enorm in de administratieve lasten bij het schrijven van de aanvraag, bij het (financieel) projectmanagement gedurende het project en bij het schrijven van de rapportages. Daarnaast zien we kleine wijzigingen in het aanvraagformulier, waardoor er onder andere nog meer nadruk komt te liggen op de ‘needs analysis’. Dit onderdeel vormt de basis van elke Erasmus+ aanvraag.

Meer weten?

Voor de ‘Cooperation Partnerships’ is de deadline al op 23 maart 2022. Nehem kan in de verschillende fasen van een voorstel passende ondersteuning bieden. Zo denken wij mee met klanten over het zo sterk mogelijk inrichten van een project-idee (‘scoping’). Bij een wat verder uitgewerkt project idee kunnen wij een ‘viability assessment’ uitvoeren om de zwakke plekken te identificeren en te verbeteren. Daarnaast ondersteunen we bij het schrijven van de aanvraag en doen we reviews van volledige voorstellen. Geïnteresseerd? Neem contact met ons op.

Contact

Contact met een van de NEHEM-experts is makkelijk: bel ons op 088-8381381 of stuur ons uw berichtje en wij reageren zo snel mogelijk.