ISO 9001 en ISO 27001 gecertificeerd

Eindelijk duidelijkheid over start nieuwe ESF-programma

Minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft meer bekendgemaakt over het extra budget voor het lopende ESF-programma 2014-2020 en de voortgang van de ontwikkeling van het ESF+-programma 2021-2027. Het nieuwe ESF+ programma start in 2022.

Extra ESF+ 2014-2020 via REACT-EU

Ter bestrijding van de gevolgen van de COVID-19-pandemie heeft de Europese Unie extra ESF-budget beschikbaar gesteld via REACT-EU. Met REACT-EU voegt de EU extra subsidie toe aan het lopende nationale Europees Sociaal Fonds 2014-2020. Voor 2021 is dit ruim 220 miljoen euro. Partijen moeten de aanvullende ESF-middelen uiterlijk voor 31 december 2023 besteden in projecten. Een snelle uitvoering is dan ook van groot belang. De minister wil het aangevulde ESF-programma 2014-2020 in maart indienen bij de Europese Commissie. Tegelijkertijd werkt hij aan de aanpassing van de Nederlandse regelgeving, zodat hij de subsidieaanvraagtijdvakken zo snel mogelijk kan openstellen.

ESF+_uitgesteld

Voor wie is het extra ESF-budget bestemd?

De extra ESF-middelen worden ingezet voor de ondersteuning van kwetsbare werkenden en werkzoekenden. Veel van de mensen die behoren tot deze groep worden momenteel hard geraakt door de crisis. De aanvullende ESF-middelen zijn bedoeld voor het aan het werk helpen en houden van deze doelgroep. Om de subsidies snel en daadkrachtig in te zetten, wordt aangesloten bij de uitvoeringsstructuur van de arbeidsmarktregio’s in het huidige ESF-programma. De subsidie wordt ingezet voor:

  • de begeleiding en opleiding van kwetsbare werkenden en werkzoekenden
  • de begeleiding en opleiding van leerlingen uit het voortgezet speciaal onderwijs (vso) en het praktijkonderwijs (pro) om de stap naar de arbeidsmarkt te kunnen maken
  • de bij- en omscholing van werk naar werk voor kwetsbare werkenden en werkenden die willen overstappen naar werk in een krapteberoep al dan niet in een andere sector.

Deze laatste doelgroep maakt (overigens) geen onderdeel uit van het huidige ESF-programma. Het is nog niet bekend of subsidies voor deze groep ook via de arbeidsmarktregio’s gaan lopen.

 

ESF+ 2021-2027: uitgesteld tot 2022 

Zoals bekend hebben de Europese regeringsleiders eind vorig jaar een akkoord bereikt over de EU-meerjarenbegroting voor de periode 2021-2027. Nederland ontvangt een ESF+ budget van ruim 413 miljoen euro voor de periode 2021-2027. Vanwege allerlei formaliteiten kan Nederland op dit moment nog geen voorstel bij de Europese Commissie indienen waarin het de besteding van de voor Nederland bestemde middelen uit het ESF+ heeft uitgewerkt. Vanwege de extra ESF-subsidie die de EU beschikbaar heeft gesteld, heeft de minister besloten om de start van het nieuwe ESF+ programma uit te stellen tot 2022. Daardoor komen nu eerst de aanvullende ESF-middelen vanuit REACT-EU beschikbaar. Het nieuwe ESF+ kan daar vervolgens op aansluiten. Op deze manier wordt ook overlap voorkomen van REACT-EU en ESF+.  In de komende tijd wordt het Nederlandse ESF+ programma veder uitgewerkt.

 

Meer weten?

Wilt u meer weten over het extra ESF-budget? Neem contact op met de arbeidsmarkt- en ESF-specialisten van Nehem. Bel 088-838 13 81 of stuur een bericht:

Contact

Contact met een van de NEHEM-experts is makkelijk: bel ons op 088-8381381 of stuur ons uw berichtje en wij reageren zo snel mogelijk.