ISO 9001 en ISO 27001 gecertificeerd

ESF start subsidieronde voor scholing van kwetsbare groepen

14-10-2021

Deze week start een nieuwe ESF-subsidieronde, die interessante kansen biedt voor onder meer brancheorganisaties en opleidingsfondsen met projecten gericht op ‘kwetsbare werknemers’. Maar let op: aanvragers moeten snel schakelen, want de ronde sluit al op 12 november 2021!

Nieuwe wijn in oude kruiken

Op 11 oktober jongstleden ging een gloednieuwe ESF-subsidieronde van start, die verscheen in de nadagen van het ESF-programma 2014-2020. Dat programma was eigenlijk al afgelopen (een nieuw opvolger is in voorbereiding). Maar in verband met de Coronacrisis ontving Nederland recent liefst 36,5 miljoen euro aan extra budget vanuit het Europese REACT-EU programma. Ons land gaat dat geld verdelen via één korte subsidieronde. Die ronde wordt -uit praktische overwegingen- toegevoegd als nieuw onderdeel van het (verlengde) ESF-programma 2014-2020.

Subsidieronde-voor-mkb-werkplaatsen-bij-onderwijsinstellingen-start-in-september

Wie kunnen deze subsidies aanvragen?

De bovenstaande subsidies kunnen slechts worden aangevraagd door een beperkt aantal partijen.

De subsidies voor het eerste onderdeel (‘justitiële inrichtingen’) kunnen alleen worden aangevraagd door de minister van Justitie en Veiligheid (voor eigen projecten). Interessanter is het tweede onderdeel (voor ‘kwetsbare werkenden’): daarvoor kunnen subsidieaanvragen worden ingediend door ‘sectorale’ samenwerkingsverbanden. Dat zijn samenwerkingen van werkgevers- of werknemersorganisaties, brancheorganisaties en O&O-fondsen. Zo’n samenwerking moet bestaan uit vertegenwoordigers vanuit zowel de werkgevers- als de werknemerszijde.

Voor de genoemde O&O-fondsen (ook bekend als ’sectorfondsen’ of ‘opleidingsfondsen’) is samenwerking overigens niet verplicht. Zij mogen óók individueel een subsidieaanvraag indienen voor de sector waar zij onder vallen.
En voor alle duidelijkheid: deze subsidie kan niet worden aangevraagd door individuele personen.

Subsidiebedrag en subsidiabele kosten

De subsidie vergoedt maximaal 75% van de aangewezen projectkosten (intakegesprek, begeleiding, scholing basisvaardigheden, scholing beroepsvaardigheden, EVC-procedure, loonverletkosten en/of indirecte kosten).

Meer weten

Bent u actief als opleidingsfonds of brancheorganisatie of andere arbeidsmarktpartij, en wilt u weten of u kans maakt op deze ESF-subsidie? De experts van Nehem kunnen u helpen bij het voorbereiden en aanvragen van deze subsidie. Belangstelling? Neem contact op met Nehem, Mariëlle Feenstra marielle.feenstra@nehem.nl Belangstellenden kunnen ons ook bellen op 088-8381381, of gebruik maken van het onderstaande contactformulier: