ISO 9001 en ISO 27001 gecertificeerd

ESF+ stimuleert gendergelijkheid op arbeidsmarkt

Gepubliceerd op: 10 april 2024 | Laatst bijgewerkt op: 10 april 2024

Het Europees Sociaal Fonds (ESF+) 2021-2027 heeft een nieuwe prioriteit gepubliceerd, namelijk ‘sociale innovatie voor een meer genderevenwichtige arbeidsmarkt’. Samenwerkingsverbanden komen in aanmerking voor een subsidie van maximaal 1,5 miljoen euro. De experts van Nehem vertellen u meer.

Wat is het ESF+ 2021-2027?

Het ESF+ programma voor 2021-2027 ondersteunt mensen met een slechte arbeidsmarktpositie, nu en in de toekomst. Daar vallen ook werkenden onder. De minister voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen heeft onlangs de regeling aangepast en uitgebreid met de prioriteit ‘sociale innovatie voor een meer genderevenwichtige arbeidsmarkt’. Het doel van deze aanpassing is het bevorderen van gendergelijkheid binnen arbeidsorganisaties door middel van sociale innovatie. ‘Sociale innovatie’ slaat op het implementeren van nieuwe oplossingen gericht op het verbeteren van het welzijn van individuen en gemeenschappen.

Wie kunnen ESF+ aanvragen?

Samenwerkingsverbanden van arbeidsorganisaties, kennisinstellingen en maatschappelijke organisaties komen in aanmerking voor ESF+ subsidie. Een samenwerkingsverband bestaat in ieder geval uit een maatschappelijke organisatie of kennisinstelling én een arbeidsorganisatie. De betrokkenheid van een arbeidsorganisatie in het samenwerkingsverband is essentieel, aangezien de sociale innovatie uiteindelijk moet landen op “de werkvloer”.

Welke thema’s komen in aanmerking?

Een project moet zich richten op een of meer van de volgende vijf subthema’s:

  • Vrouwen in de sectoren exacte wetenschappen, technologie, techniek en toegepaste wiskunde (STEM-sectoren)
  • Betere combinatie arbeid en mantelzorg
  • Het stimuleren van economische zelfstandigheid
  • Gelijkere verdeling van werk en zorg- en huishoudtaken
  • Loontransparatie

Welke activiteiten komen in aanmerking?

Activiteiten die in aanmerking kunnen komen voor subsidie kunnen onder andere bestaan uit het:

  • Genereren en verder ontwikkelen van ideeën voor de aanpak van gendergelijkheid
  • Evalueren en/of toetsen van een innovatieve aanpak van gendergelijkheid
  • Delen van kennis en ervaringen zowel tijdens de onderzoeksfase als over de resultaten
  • Implementeren en opschalen van een effectieve aanpak van gendergelijkheid

Kwaliteit is doorslaggevend

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid beoordeelt ingediende aanvragen op basis van een tendersysteem.
Dat wil zeggen dat de beste projecten subsidie krijgen. De kwaliteit en onderbouwing van het activiteitenplan zijn daarbij van doorslaggevend belang. Een hoge kwaliteit van het voorstel is dus cruciaal.

Subsidie, budget en deadline

De subsidie bedraagt 95% van de projectkosten met een minimum van 300.000 euro en een maximum van 1,5 miljoen per euro project. Het beschikbare budget is 5,5 miljoen euro. Samenwerkingsverbanden kunnen van 6 mei tot en met 7 juni 2024 een aanvraag indienen.

 

Wat kan Nehem voor u doen?

Heeft u plannen of ideeën voor het indienen van een ESF+ aanvraag? De experts van het Nehem DEI team (Diversity, Equity en Inclusion) helpen u graag met een kwalitatief sterke aanvraag. Ze hebben kennis van gender en diversiteit én uitgebreide ervaring met het ESF+ programma. Bel 088-8381381, of vul het contactformulier in: