ISO 9001 en ISO 27001 gecertificeerd

Gender Equality Plan

Nehem biedt ondersteuning aan publieke instellingen zoals hogescholen om hun eigen Gender Equality Plan op te stellen. Wij hebben ervaring met het opstellen, implementeren en monitoren van deze GEP’s. Daarnaast kunnen wij ook bestaande GEP’s reviewen op basis van de vereisten van de Europese Commissie. Meer weten?

Een Gender Equality Plan (GEP) ofwel een gendergelijkheidsplan is een beleidsdocument waarin wordt beschreven hoe er binnen een organisatie wordt gewerkt aan gelijkheid tussen mannen en vrouwen. Sinds begin 2022 is het verplicht voor publieke instellingen (incl. universiteiten, hogescholen) om een Gender Equality Plan te hebben om Horizon Europe financiering aan te vragen. In een GEP worden een reeks acties opgesteld die tot doel hebben gendergelijkheid te bevorderen door institutionele en culturele verandering. Nehem biedt ondersteuning aan om hun eigen GEP op te stellen. Wij hebben vanuit onze eigen expertise in genderbeleid ervaring met het opstellen, reviewen, implementeren en monitoren van deze plannen.

Waarom is dit nodig?

Gelijkheid van vrouwen en mannen is een grondrecht en daarnaast één van de belangrijkste punten in het beleid van de Europese Unie. Recentelijk zijn er veel positieve ontwikkelingen op het gebied van gendergelijkheid in Europa én Nederland. Er zijn meer vrouwen actief op de arbeidsmarkt en ook de politieke vertegenwoordiging van vrouwen is toegenomen. Nederland staat momenteel op plek 31 in de Global Gender Gap Index 2021 van het World Economic Forum. Daarnaast zijn er in Nederland positieve ontwikkelingen te zien op het gebied van gelijke beloning en vrouwen in leidinggevende posities en technische beroepen.

Er bestaat echter nog steeds een loonkloof tussen mannen en vrouwen en vrouwen zijn op de arbeidsmarkt nog steeds oververtegenwoordigd in slechter betaalde sectoren en ondervertegenwoordigd in leidinggevende functies. En ook vooral in besluitvormende posities blijven vrouwen nog steeds achter. Het is dus belangrijk dat er gewerkt wordt aan een betere doorstroming naar leidinggevende managementposities en politieke functies.

De Europese Unie wilt hier verandering in brengen door de introductie van gendergelijkheidsplannen bij publieke instellingen. Dit is onderdeel van de strategie voor gendergelijkheid die is opgesteld door de Europese Commissie voor 2020-2025. Volgens Commissievoorzitter Von der Leyen is het doel “een EU waar vrouwen en mannen, meisjes en jongens, in al hun verscheidenheid, vrij zijn hun eigen pad in het leven te kiezen, gelijke kansen krijgen om zich te ontplooien, en in gelijke mate leiding geven aan onze Europese samenleving” .

Gender dienstverlening van Nehem

Vanuit Nehem bieden we ondersteuning bij het maken, uitvoeren en controleren van een Gender Equality Plan. Deze dienstverlening bestaat uit ondersteuning bij de vier fasen die nodig zijn om tot een goede GEP te komen, namelijk:

Analyse

Onderzoeken van het huidige gendergelijkheidsniveau van de (project)organisatie

Lees meer

Plan

Schrijven van het Gender Equality Plan voor de (project)organisatie

Lees meer

Implementatie

Implementeren van het Gender Equality Plan binnen de (project)organisatie

Lees meer

Monitoring

Monitoren en evalueren van de uitvoering van het Gender Equality Plan

Lees meer

Eisen GEP van de Europese Commissie

Daarnaast heeft de Europese Commissie 4 technische eisen vastgesteld waar ieder gendergelijkheidsplan aan moet voldoen. Deze zijn als volgt:

Publicatie

Een formeel document dat op de website van de instelling wordt gepubliceerd en door het topmanagement wordt ondertekend.

Toegewezen middelen

Een toezegging van middelen en deskundigheid op het gebied van gendergelijkheid om het plan uit te voeren.

Gegevens verzameling & toezicht

Naar geslacht/gender uitgesplitste gegevens van het personeel (en studenten, voor de betrokken instellingen) en jaarlijkse rapportage op basis van indicatoren.

Opleiding

Bewustmaking/opleiding inzake gendergelijkheid en onbewuste gendervooroordelen voor personeel en besluitvormers.

Voor meer informatie zie ook Publications Office of The European Union.

Download gratis de whitepaper 'Gender Equality Plan'

  Veelgestelde vragen

  Wat is een gender equality plan?

  Een Gender Equality Plan (GEP) ofwel een gendergelijkheidsplan is een beleidsdocument waarin wordt beschreven hoe er binnen een organisatie wordt gewerkt aan gelijkheid tussen mannen en vrouwen. In een GEP worden een reeks acties opgesteld die tot doel hebben gendergelijkheid te bevorderen door institutionele en culturele verandering.

  Waarom heb ik een gender equality plan nodig?

  Sinds begin 2022 is het verplicht voor publieke instellingen (incl. universiteiten en hogescholen) om een Gender Equality Plan te hebben om Horizon Europe financiering aan te vragen. Wil je financiering aanvragen of participeren in calls van dit programma? Wij helpen je graag met het opstellen van een gendergelijkheidsplan.

  Wat is de gender equality strategie?

  De gendergelijkheidsstrategie van de EU moet er voor zorgen dat de Europese Unie gelijke kansen biedt. Het doel is een EU waar vrouwen en mannen, meisjes en jongens, in al hun verscheidenheid, vrij zijn hun eigen pad in het leven te kiezen, gelijke kansen krijgen om zich te ontplooien, en in gelijke mate leiding geven aan onze Europese samenleving. Via beleidsdoelstellingen en acties moet er tegen 2025 forse vooruitgang worden geboekt.

  Waarom is een gender equality plan verplicht bij Horizon Europe?

  Gendergelijkheid is een kernthema in de nieuwe plannen en doelstellingen van de Europese Commissie. In lijn met de gendergelijkheidsstrategie 2020-2025 zijn gendergelijkheidsplannen een verplicht onderdeel geworden voor publieke instellingen die financiering willen aanvragen bij het vernieuwde Horizon Europe programma.

  Hoe stel je een gender equality plan op?

  Een gendergelijkheidsplan heeft 5 aanbevolen aandachtsgebieden die als leidraad gebruikt worden. Lees hier meer over op onze pagina ‘Opstellen en maken van een GEP‘. Heb je hulp nodig bij het opstellen van een gender equality plan? Neem contact met ons op!

  Wat zijn voorbeelden van een gender equality plan?

  Bij het opstellen van een Gender Equality Plan (GEP) moet er voldaan worden aan de 4 technische eisen vanuit de Europese Commissie. Daarnaast is het voor iedere organisatie anders hoe het plan het beste ingevuld kan worden. Onze gender specialisten helpen je graag om je plan volledig toe te spitsen op jouw organisatie of instelling.

  Wat is het verschil tussen geslacht en gender?

  Geslacht verwijst naar de lichamelijke en biologische aspecten van een persoon. Gender verwijst naar de sociale, culturele en psychologische kenmerken die met een persoon in verband worden gebracht.

  Wat verstaat Nehem onder gender en genderdiversiteit?

  Gender wordt vaak neergezet als een binair concept met enkel de categorieën mannen en vrouwen. Echter bestaat er een grote verscheidenheid aan genderidentiteiten, zoals bijvoorbeeld ook non-binaire en genderfluïde personen. Aangezien aangeleverde data vaak alleen gegevens over het geslacht van personen omvat, kunnen we vaak enkel de binaire categorieën man en vrouw meenemen in onze plannen en onderzoeksprojecten.

  Neem vrijblijvend contact op en maak kennis met de betrokken en oplossingsgerichte teamleden van Nehem

  Contact met een van de Nehem-experts is makkelijk: bel ons op 088-8381381 of stuur ons door middel van onderstaand contactformulier een bericht en wij reageren zo snel mogelijk.