Gender Equality

Nehem biedt ondersteuning aan hogescholen om hun eigen Gender Equality Plan op te stellen. Wij hebben ervaring met het opstellen en implementeren van deze GEPs.

Het is vanaf 1 januari 2022 verplicht voor publieke instellingen (inc. Universiteiten, hogescholen) om een Gender Equality Plan (GEP) te hebben om Horizon Europe financiering aan te vragen. Een GEP is een reeks acties die tot doel hebben gendergelijkheid te bevorderen door institutionele en culturele verandering in onderzoeks- en innovatieorganisaties (O&I). Wij leggen je graag uit hoe wij Hogescholen en Universiteiten ondersteunen vanuit onze expertise in gender beleid.

Onderwerpen GEP

In een GEP moeten minimaal de volgende onderwerpen aan bod komen:

  1. Werk-privébalans en organisatiecultuur.
  2. Genderevenwicht in leiderschap en besluitvorming.
  3. Gendergelijkheid bij werving en loopbaanontwikkeling.
  4. Integratie van de genderdimensie in onderzoeks- en onderwijsinhoud.
  5. Maatregelen tegen gendergerelateerd geweld, met inbegrip van seksuele intimidatie.

Technische eisen

Daarnaast zijn er 4 minimale, technische eisen die worden gesteld aan een GEP. Deze zijn:

Publicatie

Een formeel document dat op de website van de instelling wordt gepubliceerd en door het topmanagement wordt ondertekend.

Toegewezen middelen

Een toezegging van middelen en deskundigheid op het gebied van gendergelijkheid om het plan uit te voeren.

Gegevens verzameling & toezicht

Naar geslacht/gender uitgesplitste gegevens van het personeel (en studenten, voor de betrokken instellingen) en jaarlijkse rapportage op basis van indicatoren.

Opleiding

Bewustmaking/opleiding inzake gendergelijkheid en onbewuste gendervooroordelen voor personeel en besluitvormers.

Voor meer informatie zie ook Publications Office of The European Union.

Gender dienstverlening

Nehem biedt ondersteuning aan hogescholen om hun eigen Gender Equality Plan op te stellen. Wij hebben ervaring met het opstellen en implementeren van deze GEPs. Deze dienstverlening bestaat uit ondersteuning bij de vier fasen die nodig zijn om tot een goede GEP te komen, namelijk:

1. Assessment – onderzoeken en rapporteren wat de huidige status is rond het thema gender gelijkheid;
2. Plannen – het opstellen van een plan die past bij de organisatie en voldoet aan de eisen die door de EC aan een GEP worden gesteld;
3. Implementatie – ondersteunen en faciliteren van de implementatie van de GEPs binnen de organisatie;
4. Monitoring – het uitvoeren van een onafhankelijke assessment en het opstellen van een rapportage met aandachtspunten.

Over EQUAL4EUROPE

The EQUAL4EUROPE consortium consists of six Research Performing Institutions (RPIs) with a clear focus on arts, humanities, medicine, social sciences, business and law (AHMSSBL) an international accreditation organisation and a consultant organisation.

Ons Gender Equality team

Nehem heeft als expertise onderwijs-arbeidsmarkt en neemt daarmee een centrale rol in om sociale inclusie in de samenleving te versterken. De thema’s gender en diversiteit zijn onderdeel van de sociale inclusie agenda en liggen daarmee in het verlengde van Nehem’s expertise. Binnen Nehem zijn meerdere Gender Experts aanwezig die zich richten op de thema’s gender en diversiteit:

Tamara van Steeden - Werknemer Nehem

Tamara van Steeden

Yvonne Vermonden - Werknemer Nehem

Yvonne Vermonden

Mark van Dun - Werknemer Nehem

Mariëlle Feenstra

cecile ten kate portret

Deirdre Meursing

jeske dijkshoorn portret

Denise Moonen

Neem vrijblijvend contact op en maak kennis met de betrokken en oplossingsgerichte teamleden van Nehem

Contact met een van de Nehem-experts is makkelijk: bel ons op 088-8381381 of stuur ons door middel van onderstaand contactformulier een bericht en wij reageren zo snel mogelijk.