ISO 9001 en ISO 27001 gecertificeerd

Interessant voor scholen: subsidie voor buitenschools aanbod

26-07-2023 

Scholen kunnen vanaf 28 augustus tot en met 29 september 2023 subsidie aanvragen om, samen met gemeenten en lokale organisaties, extra activiteiten voor leerlingen op te zetten of uit te breiden en zo de schooldagen te verrijken. Het doel is om meer leerlingen een buitenschools aanbod aan te bieden. In dit artikel leest u er meer over.

Het Programma School en Omgeving

De subsidieregeling School en Omgeving 2023-2025 heeft als doel meer leerlingen buitenschoolse activiteiten te kunnen aanbieden. Om de leerlingen in staat te stellen zich, ongeacht hun thuissituatie of omgeving, optimaal te ontwikkelen, moet het aanbod passen bij de lokale behoefte en omgeving. Het doel is om de leerlingen te helpen hun vaardigheden te ontwikkelen en hen zo gelijke kansen in het onderwijs en in de maatschappij te bieden.

Scholen kunnen met de subsidieregeling een ‘programma verrijkte schooldag’ uitvoeren voor de ontwikkelgebieden sport, cultuur, cognitieve ontwikkeling, sociale ontwikkeling, oriëntatie op jezelf of oriëntatie op de wereld.

Welke scholen kunnen een beroep doen op deze regeling?

De subsidieregeling is bedoeld voor scholen met een hoge onderwijsachterstandsscore en voor scholen binnen bestaande coalities die al deelnemen aan het programma School en Omgeving. Scholen worden hierbij in twee categorieën onderverdeeld:

  • Categorie A: scholen met de hoogste achterstandsscores, berekend door het CBS. 
  • Categorie B: scholen in een bestaande coalitie die al deelnemen aan het programma (voorheen de voorlopers en doorgroeiers).

Hoogte van de subsidie

Het subsidiebedrag coor categorie A-vestigingen wordt berekend op basis van het aantal opgegeven leerlingen van de betreffende vestiging dat naar verwachting zal deelnemen aan het programma, vermenigvuldigd met een bedrag van 236 euro per aangevraagd klokuur, per schooljaar.

Voor de categorie B-vestigingen wordt het subsidiebedrag berekend op basis van het aantal opgegeven leerlingen van de betreffende vestiging dat naar verwachting zal deelnemen het programma, vermenigvuldigd met een bedrag van 118 euro per klokuur, per schooljaar voor 10 uur per week.

Daarnaast kunnen coalities van de voormalige voorlopers een tegemoetkoming lerende aanpak aanvragen.

Voorwaarden om voor deze subsidie in aanmerking te komen

Om in aanmerking te komen voor deze subsidie moeten scholen aan een aantal voorwaarden voldoen. Wij noemen hier de belangrijkste voorwaarden:

  • De vestigingen moeten deel uitmaken van een lokale coalitie. De regievoerder moet de coalitie eerst aanmelden en geeft daarbij de deelnemende vestigingen op. Subsidie kan pas aangevraagd als de coalitie en de deelnemende vestigingen zijn aangemeld met het plan van aanpak.
  • Bij een aanvraag voor twee jaar (startdatum 1 augustus 2023, dus met terugwerkende kracht) moeten de activiteiten minimaal 55 weken aangeboden zijn.
  • Bij een aanvraag voor anderhalf jaar (startdatum 1 januari 2024) moeten de activiteiten minimaal 40 weken aangeboden zijn.
  • De activiteiten moeten in ieder geval op reguliere schooldagen buiten het reguliere onderwijsprogramma worden aangeboden. Eventueel in combinatie met een aanbod tijdens schoolvakanties.

Meer weten of deze subsidie aanvragen?

De subsidie kan van 28 augustus tot en met 29 september 2023 door coalities van scholen, gemeente en betrokken (maatschappelijke) organisaties worden aangevraagd via Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen (DUS-I). Nieuwe aanvragers die vallen in categorie A kunnen ook van 1 april 2024 tot en met 30 april 2024 subsidie aanvragen.

Wilt u weten of uw school in een van de categorieën valt? Of welke andere voorwaarden van toepassing zijn? Of heeft u al concrete plannen en overweegt u deze subsidie aan te vragen? De consultants van Nehem beschikken over zowel ruime kennis van het onderwijsveld als de aansluitende subsidiemogelijkheden. Maak gebruik van hun expertise voor optimaal subsidiesucces.

Wat kan Nehem voor u doen?

Contact met een van de Nehem-experts is makkelijk: bel 088-8381381 of stuur een bericht via onderstaand formulier en wij reageren zo snel mogelijk.