ISO 9001 en ISO 27001 gecertificeerd

Leren transformeren van zorg naar gezondheid

16-08-2023

In de zorgsector wordt volop nagedacht over hoe zorg beter kan aansluiten op de behoeften van patiënten. Hier zien talloze initiatieven het licht, van thuisbehandeling met antibiotica-infuus tot en met het opzetten van een netwerk van buurtbewoners voor eerste ondersteuning, bijvoorbeeld in geval van ziekte. Om deze transitie van zorg naar gezondheid te stimuleren is er nu subsidie beschikbaar: Leren transformeren van zorg naar gezondheid.

Subsidie beschikbaar voor domeinoverstijgende samenwerkingsverbanden

De transitie naar gezondheidsbevordering en passende zorg, zoals onderstreept in het vorig jaar getekende Integraal Zorg Akkoord (IZA), is uitdagend. Bestaande werkwijzen moeten mogelijk worden aangepast, ingesleten processen kunnen komen te vervallen. En er zijn altijd meerdere partijen bij betrokken. Hierom staan twee elementen centraal bij deze subsidie:

 • de nadruk ligt op het leren transformeren en experimenteren, wat inhoudt dat er stappen moeten worden gezet op zes onderdelen:
  • lerend vermogen
  • organisatie- en governancestukken
  • monitoring, kennis- en datagedreven werken
  • financiering, bekostiging en contractering
  • differentiëren op (sub)populaties
  • samenwerken met burgers
 • de subsidie is beschikbaar voor domeinoverstijgende samenwerkingsverbanden, die minimaal moeten bestaan uit
  • een aanbieder uit het zorgdomein, zoals een grotere huisartsenorganisatie of een ziekenhuis
  • een aanbieder uit het ondersteunings- of welzijnsdomein (het sociaal domein); dit kan bijvoorbeeld sociaal werk zijn, een gemeente of een
  • welzijnsorganisatie
  • een zorgfinancier, zoals een gemeente of zorgverzekeraar
  • vertegenwoordiging van burgers; denk aan inwonersinitiatieven of patiëntenorganisaties.

Door de subsidie op deze wijze in te vullen wordt geborgd dat alle partijen die van invloed zijn op duurzaam succes van de transitie bij de ontwikkeling zijn betrokken.

Bedragen en andere ‘need to knows’ voor wie wil aanvragen

Een samenwerkingsverband kan maximaal 400.000 euro aanvragen voor een project met een looptijd van maximaal 36 maanden. Het totaal beschikbare budget voor deze ronde bedraagt 4,4 miljoen euro. Een aanvraag moet uiterlijk maandag 4 december 2023 om 14:00 uur worden ingediend.

Heeft u een project waarvoor u deze subsidie wilt aanvragen?

Vanuit onze expertise in dit veld weten wij als geen ander wat er nodig is voor het bouwen en tot een goed einde brengen van dergelijke complexe projecten. En, anders dan doorgaans het geval, ligt de nadruk hier niet op het beoogde eindresultaat, maar op de weg daarnaartoe. De complexiteit zit hem daarom vooral in de beschikbare tijd: met meerdere belanghebbenden tot één doel en marsroute komen en deze vervolgens gezamenlijk af te leggen, is tijdrovend Nehem nodigt u graag uit om uw projectidee met ons te bespreken. Wij kijken dan samen met u naar de aansluiting van uw idee op de subsidievereisten, en kunnen u desgewenst ondersteunen bij het versterken van uw samenwerkingsverband – bijvoorbeeld via ons eigen netwerk – en het opstellen van de aanvraag.

Wat kan Nehem voor u doen?

Heeft dit onderwerp en de ondersteuning die wij u kunnen bieden tot nieuwsgierigheid geleid? Neem dan contact met ons op om uw vragen beantwoord te krijgen. Bel ons op 088-8381381 of stuur ons een bericht.