ISO 9001 en ISO 27001 gecertificeerd

Leven lang ontwikkelen

Leven lang ontwikkelen op de werkvloer? Met deze tips creëer je een leercultuur!

In onze snel veranderende wereld komt bijna niemand er meer onderuit: leven lang ontwikkelen. Maar hoe zorg je er als mkb-ondernemer voor dat je medewerkers bijblijven? En hoe zorg dat leren en ontwikkelen een vanzelfsprekendheid wordt op de werkvloer?

Onderzoek naar leercultuur in de bouw

Nehem deed daarom deze zomer, in opdracht van Bouwmensen, onderzoek naar de leercultuur in de bouw. Wat blijkt? Je kunt de leercultuur binnen een bedrijf versterken door rekening te houden met drie factoren: de karakteristieken van de medewerker, de kenmerken van de organisatie en de condities van de werkplek. We geven je direct een paar tips om daarmee aan de slag te gaan:

Karakteristieken van de medewerker

  • Voorkom aannames over specifieke doelgroepen. Houdt rekening met verschillen en behoeften en zorg voor een passend aanbod voor alle medewerkers.
  • Vraag je medewerkers gerust om mee te denken!

 

De kenmerken van de organisatie

  • Waardeer kennis, vaardigheden en kwaliteiten en leg ze vast. Dit kan bijvoorbeeld in een (e-) portfolio.
  • Zorg voor een leeraanbod op maat, dat aansluit bij de strategie van het bedrijf en beschikbaar is voor de medewerkers op het juiste moment. Denk aan leerchunks, een app of een kennissessies.

De condities van de werkplek

  • Faciliteer dat medewerkers geregeld met andere collega’s samenwerken. Dit levert nieuwe leerervaringen op. Dit kan bijvoorbeeld via job rotatie of gezamenlijke werksessies voor uitdagende projecten.
  • Deel good practices en leerervaringen, bijvoorbeeld een jongere medewerker die een oudere medewerker ICT-skills bijbrengt. Of maak eens een instructievideo met die ervaren collega! 

MKB!dee

Ook geïnspireerd geraakt? Het MKB!dee helpt ondernemers om de praktische drempels rond leren op de werkvloer te verkleinen en hun leercultuur te versterken. De regeling is geen opleidingsbudget, maar subsidieert goede ideeën op het gebied van meer en beter inzetbaar personeel in de techniek en ICT, beter opgeleid personeel wat betreft digitalisering en de energietransitie en het versterken van de leercultuur bij kleine ondernemingen. Het minimale subsidiebedrag per deelnemer bedraagt € 25.000, het maximale bedrag is € 124.999. Voor samenwerkingsverbanden bedraagt de subsidie maximaal € 200.000. De subsidie bedraagt 100% van de subsidiabele kosten. Zowel individuele als samenwerkende mkb’ers kunnen vanaf 20 oktober 2020 een aanvraag indienen.

Contact

Contact met een van de NEHEM-experts is makkelijk: bel ons op 088-8381381 of stuur ons uw berichtje en wij reageren zo snel mogelijk.