ISO 9001 en ISO 27001 gecertificeerd

Marie Curie Acties ondersteunen toponderzoekers

23-06-2022

De Marie Skłodowska-Curie Actions (MSCA) zijn toonaangevend voor de ontwikkeling van academisch toptalent en de bevordering van onderzoek. Het programma is hét EU-programma voor doctoraalonderwijs en postdoctorale training. In dit artikel gaan we in op de ‘Postdoctoral Fellowships’ en de ‘Doctoral Networks’.

Wat is het Marie Curie programma?

Met de Marie Skłodowska-Curie Actions (MSCA) streeft de EU een aantal doelen na:

  • toponderzoekers stimuleren om carrière te maken in onderzoek
  • haar aantrekkelijkheid voor toptalenten uit de hele wereld bevorderen
  • haar eigen onderzoekers in dienst houden
  • degenen die buiten Europa werken laten herintegreren.

Het Marie Curie programma kenmerkt zich door een aantal principes. We lichten er enkele uit:

  • Excellentie: Stimuleren van excellente individuele onderzoekers én het ontwikkelen van excellente doctoraalprogramma’s, postdoctorale opleidingsprogramma’s en onderzoeksprojecten in samenwerkingsverband.
  • Mobiliteit: Onderzoekers die financiering ontvangen, moeten van het ene naar het andere land verhuizen om nieuwe kennis, vaardigheden en competenties te verwerven, en hun onderzoekscarrière te ontwikkelen.
  • Bottom-up: De MSCA staan open voor alle onderzoeks- en innovatiegebieden, die aanvragers vrijelijk kunnen kiezen op een volledig bottom-up manier.

Het Marie Curie programma bestaat uit verschillende onderdelen. In dit artikel gaan we in op de ‘Postdoctoral Fellowships’ en de ‘Doctoral Networks’.

Postdoctoral Fellowships

Het doel van de MSCA Postdoctoral Fellowships is het vergroten van het creatieve en innovatieve potentieel van gepromoveerde onderzoekers, die nieuwe vaardigheden willen verwerven. Ze doen dit door middel van een voortgezette opleiding en internationale, interdisciplinaire en intersectorale mobiliteit. De Postdoctoral Fellowships staan open voor uitmuntende onderzoekers van alle nationaliteiten. Het Marie Curie programma moedigt onderzoekers ook aan om te werken aan onderzoeks- en innovatieprojecten in de niet-academische sector.

Geïnteresseerde onderzoekers kunnen een aanvraag indienen samen met de ontvangende organisatie. Dit kan een universiteit, onderzoeksinstelling, (mkb-)bedrijf, of andere organisatie zijn die is gevestigd in een EU-lidstaat of een met Horizon Europe geassocieerd land.

Vereisten voor Postdoctoral Fellowships

Onderzoekers die geïnteresseerd zijn in de Postdoctoral Fellowships moeten op het moment van de deadline voor het indienen van aanvragen in het bezit zijn van een doctorsgraad. Daarnaast moeten zij beschikken over maximaal acht jaar ervaring in onderzoek, te rekenen vanaf de datum waarop ze hun doctorsgraad behaalden. Kandidaten mogen in de 36 maanden voorafgaand aan de uiterste termijn voor het indienen van voorstellen niet langer dan twaalf maanden in het land van de begunstigde (voor Europese postdoctorale beurzen) hebben gewoond of daar hun hoofdactiviteit hebben uitgeoefend.

De deadline voor het indienen van een aanvraag is 14 september 2022.

Doctoral Networks

De MSCA Doctoral Networks hebben tot doel creatieve en innovatieve doctoraatskandidaten op te leiden. Zij moeten in staat zijn huidige en toekomstige uitdagingen aan te gaan en kennis en ideeën om te zetten in producten en diensten voor de economie en de samenleving. De Doctoral Networks moeten de aantrekkelijkheid en excellentie van doctoraalopleidingen in Europa verhogen. Daarbij voorzien zij onderzoekers van de juiste combinatie van onderzoeksgerelateerde en overdraagbare competenties. Bovendien bieden ze hun betere loopbaanperspectieven in zowel de academische als de niet-academische sector door internationale, interdisciplinaire en intersectorale mobiliteit in combinatie met een op innovatie gerichte mentaliteit.

Vereisten voor Doctoral Networks

Een consortium van ten minste drie onafhankelijke rechtspersonen die elk in een andere EU-lidstaat of een met Horizon Europe geassocieerd land zijn gevestigd en waarvan er ten minste één in een EU-lidstaat is gevestigd, moet de aanvraag indienen.

De deadline voor het indienen van een aanvraag is 15 november 2022.

Excellentie is doorslaggevend

Experts beoordelen voorstellen aan de hand van drie toetsingscriteria: ‘excellentie’, ‘impact’ en ‘kwaliteit en efficiëntie van de uitvoering’. Excellentie is daarbij van doorslaggevend belang (50%). De andere criteria tellen voor respectievelijk 30% en 20% mee. Het Marie Curie programma is zeer competitief en er is veel concurrentie. De ervaring leert dat om voor subsidie in aanmerking te komen een project boven de 85% moet scoren. Dat wil dus zeggen dat u op alle onderdelen goed moet scoren om een kans te maken. Nehem kan u daarbij helpen!

Meer weten?

Voor de ‘Postdoctoral Fellowships’ is de deadline op 14 september 2022. Nehem kan in de verschillende fasen van een voorstel passende ondersteuning bieden. Zo denken wij mee met klanten over het zo sterk mogelijk inrichten van een project-idee (‘scoping’). Bij een wat verder uitgewerkt projectidee kunnen wij een ‘viability assessment’ uitvoeren om de zwakke plekken te identificeren en te verbeteren. Daarnaast ondersteunen we bij het schrijven van de aanvraag en doen we reviews van volledige voorstellen. Geïnteresseerd? Neem contact op.

Meer weten?

De experts van Nehem kunnen u helpen bij het voorbereiden en aanvragen van een subsidie. Belangstelling?
Neem contact op met via 088-8381381 of maak gebruik van het onderstaande contactformulier: