ISO 9001 en ISO 27001 gecertificeerd

Nehem helpt bij vervolgaanvraag Sterk Techniekonderwijs

02-06-2023

Het succesvolle subsidieprogramma Sterk Techniekonderwijs (STO) ondersteunt bij de ontwikkeling en uitvoering van toekomstbestendig techniekonderwijs. De huidige regeling wordt met één jaar verlengd tot en met 2024. U kunt tot en met 30 september 2023 een aanvullende subsidie aanvragen voor het jaar 2024. Ook komt er een nieuwe regeling voor de periode 2025-2029. Naar verwachting wordt deze regeling in maart 2024 gepubliceerd.

Achtergrond Sterk Techniekonderwijs

Het subsidieprogramma Sterk Techniekonderwijs (STO) streeft naar een duurzaam, aantrekkelijk en kwalitatief sterk technisch onderwijs voor het vmbo in heel Nederland. Vmbo-scholen, mbo-instellingen en het regionale bedrijfsleven werken sinds 2020 aan het uitvoeren van innovatieve techniekprojecten. Het programma speelt in op de grote behoefte aan hoogwaardig technisch-geschoold personeel op de arbeidsmarkt.

Verlenging vanaf 2024

Het programma Sterk Techniekonderwijs zou officieel eind 2023 eindigen. Demissionair minister Dijkgraaf van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft op 19 juli jongstleden besloten de bestaande regeling te verlengen. De belangrijkste wijzigingen zijn:

  • De huidige transitiefase wordt verlengd tot eind 2024. Regio’s krijgen voor volgend jaar gewoon subsidie (een kwart van het subsidiebedrag dat ze de afgelopen jaren hebben ontvangen), maar moeten hiervoor uiterlijk 30 september 2023 een plan en een begroting indienen bij DUS-I (Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen).
  • Gedurende de verlenging blijven de uitvoering, de regio’s en de systematiek gelijk. Wel kunnen regio’s andere accenten in hun plannen aanbrengen en mogen ze de planvorming voor de volgende fase (2025 – 2029) opnemen in hun plannen en begrotingen.
  • De verantwoordingscyclus wordt aangepast, zodat deze beter aansluit op de verlenging. De deadline voor het indienen van de tweede voortgangsrapportage (van 1 juli 2021 tot 1 augustus 2023) is 1 oktober 2023.

Regio’s mogen dus maximaal 25% van het bedrag aanvragen dat ze voor de periode 2020-2023 toegezegd hebben gekregen. Het format waarmee de subsidie kan worden aangevraagd, is beschikbaar gesteld op de website van DUS-I en moet dus uiterlijk eind september worden ingediend.

Nieuwe regeling vanaf 2025

In de periode 2025 – 2029 is er jaarlijks ongeveer 100 miljoen euro beschikbaar voor de 78 STO-regio’s. Zij moeten dan extra aandacht besteden aan een aantal onderwerpen, die met name gericht zijn op verduurzamen en verbreden. Onderwerpen waaraan gedacht kan worden zijn:

  • samenwerking met het primair onderwijs
  • versterking van de niet-technische profielen in het vmbo en mbo
  • aansluiting bij maatschappelijke opgaves zoals verduurzaming en energietransitie
  • inzetten op het bieden van gelijke kansen aan vrouwen en jongeren met een migratieachtergrond.

De minister heeft aangekondigd dat hij de regeling voor de periode 2025 – 2029 uiterlijk in maart 2024 publiceert.

STO-projecten: ondersteuning bij planontwikkeling en uitvoering

Nehem ondersteunt verschillende regio’s bij het uitvoeren en verantwoorden van STO-projecten. Daarnaast helpt Nehem ook bij het ontwikkelen van plannen en opstellen van begrotingen voor de verlenging van projecten. Samen met de collega’s van ffiqs (ISO-gecertificeerd) verzorgt ze ook de inhoudelijke, financiële en administratieve verantwoording van projecten.

Een best practice van Nehem (en ffiqs) binnen Sterk Techniekonderwijs is het project Riverland Tech Explorers. Riverland Tech Explorers staat voor sterk, aantrekkelijk en innovatief techniekonderwijs voor de regio Rivierenland. Hierbij werken scholen en bedrijven in de regio samen aan mooie middelen, evenementen en activiteiten om jongeren enthousiast te maken voor een opleiding en/of werk in de techniek of technologie. Bent u ondernemer, gevestigd in de regio Rivierenland en actief in de techniek? Wilt u ook uw toekomstige werknemers enthousiasmeren voor een loopbaan in de techniek? Word dan partner van Riverland Tech Explorers. Meer dan tachtig ondernemers gingen u al voor! Meer informatie over het aanbod van Riverland Tech Explorers en de mogelijkheden om samen te werken, vindt u op bovengenoemde website.

Groepsfoto LearnSpot

Aan de slag met de verlenging van uw project?

De huidige STO-projecten lopen nog door tot eind 2023. Vmbo’s moeten uiterlijk 30 september 2023 een nieuw plan en een nieuwe begroting indienen om voor een jaar verlenging in aanmerking te komen. Daarnaast kunnen zij de tijd in 2024 (het verlengingsjaar) gebruiken om nieuwe plannen te maken voor 2025-2029. Dat lijkt nog ver weg, maar de ervaring leert dat u die tijd hard nodig heeft voor het bijeenbrengen van partners, het vormgeven van uw onderwijsplannen en het schrijven van de subsidieaanvraag.

De specialisten van Nehem helpen u graag daarbij met hun vijf-fasen-werkwijze. Meer weten?

Wat kan Nehem voor u doen?

Werkt u bij een vmbo-instelling en heeft u plannen voor het aanbieden van sterk techniekonderwijs in samenwerking met mbo’s en het regionale bedrijfsleven? De specialisten van Nehem denken graag met u mee. Naast planontwikkeling en het aanvragen van subsidies helpt Nehem ook bij de uitvoering van projectactiviteiten zoals het voeren van projectmanagement. Daarnaast ondersteunen zij, samen met de collega’s van ffiqs, bij de financiële en administratieve uitvoering en verantwoording van uw project. Bel 088-8381381, of vul het contactformulier in: