Nehem helpt bij vervolgaanvraag Sterk Techniekonderwijs

23-12-2022

Het succesvolle subsidieprogramma Sterk Techniekonderwijs (STO) ondersteunt bij de ontwikkeling en uitvoering van toekomstbestendig techniekonderwijs. Naar verwachting kunnen vmbo’s vanaf medio 2023 een (vervolg)aanvraag indienen om voor subsidie in aanmerking te komen.

Achtergrond Sterk Techniekonderwijs

Het subsidieprogramma Sterk Techniekonderwijs (STO) streeft naar een duurzaam, aantrekkelijk en kwalitatief sterk technisch onderwijs voor het vmbo in heel Nederland. Vmbo-scholen, mbo-instellingen en het regionale bedrijfsleven werken sinds 2020 aan het uitvoeren van innovatieve techniekprojecten. Het programma speelt in op de grote behoefte aan hoogwaardig technisch-geschoold personeel op de arbeidsmarkt.

Verlenging vanaf 2024

Het programma Sterk Techniekonderwijs eindigt officieel in 2024. Vanaf de start was bekend dat het programma op de een of andere wijze een vervolg zou krijgen. De STO-gelden hebben immers een structureel programma. In de zomer van 2022 heeft minister Wiersma voor primair en voortgezet onderwijs besloten tot verlenging van de bestaande regeling. Voor het zover is, volgt eerst een aanpassing van de huidige STO-regeling. Voor de uitvoering van lopende projecten (2020-2024) gaat de verplichte cofinanciering door bedrijven omlaag van 10% naar 7,5%. Hierdoor krijgen scholen extra ruimte om hun projecten succesvol af te ronden. Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap maakt naar verwachting in de eerste maanden van 2023 meer details bekend over de verlenging van de bestaande STO-regeling.

STO-projecten: ondersteuning bij planontwikkeling en uitvoering

Nehem ondersteunt diverse STO-projecten, zoals in de regio Rivierenland waar vmbo-scholen, bedrijven, ROC Rivor en andere betrokken partijen samenwerken onder de naam ‘Riverland Tech Explorers’. Concreet bestond de ondersteuning van Nehem uit planontwikkeling en het schrijven van de subsidieaanvraag. Daarnaast is Nehem in de eerste fase van het project betrokken geweest bij de uitvoering van het project in de vorm van programmamanagement. En samen met de collega’s van ffiqs (ISO-gecertificeerd) verzorgt zij ook inhoudelijke, financiële en administratieve verantwoording van het project.

Aan de slag met de verlenging van uw project?

De huidige STO-projecten lopen nog door tot eind 2023. Naar verwachting kunnen vmbo’s in de loop van volgend jaar een vervolgaanvraag indienen om opnieuw voor subsidie in aanmerking te komen. Dat lijkt nog ver weg, maar de ervaring leert dat u die tijd hard nodig heeft voor het bijeenbrengen van partners, het vormgeven van uw onderwijsplannen en het schrijven van de subsidieaanvraag.
De specialisten van Nehem helpen u graag daarbij met hun vijf-fasen-werkwijze. Meer weten? Download de factsheet:

Wat kan Nehem voor u doen?

Werkt u bij een vmbo-instelling en heeft u plannen voor het aanbieden van sterk techniekonderwijs in samenwerking met mbo’s en het regionale bedrijfsleven? De specialisten van Nehem denken graag met u mee. Naast planontwikkeling en het aanvragen van subsidies helpt Nehem ook bij de uitvoering van projectactiviteiten zoals het voeren van projectmanagement. Daarnaast ondersteunen zij, samen met de collega’s van ffiqs, bij de financiële en administratieve uitvoering en verantwoording van uw project. Bel 088-8381381, of vul het contactformulier in: