Nehem helpt bij vervolgaanvraag Sterk Techniekonderwijs

02-06-2023

Het succesvolle subsidieprogramma Sterk Techniekonderwijs (STO) ondersteunt bij de ontwikkeling en uitvoering van toekomstbestendig techniekonderwijs. Inmiddels is er meer bekend over het vervolg van de regeling. De huidige regeling wordt met één jaar verlengd tot en met 2024. Ook komt er een nieuwe regeling voor de periode 2025-2029. Naar verwachting wordt deze regeling in maart 2024 gepubliceerd.

Achtergrond Sterk Techniekonderwijs

Het subsidieprogramma Sterk Techniekonderwijs (STO) streeft naar een duurzaam, aantrekkelijk en kwalitatief sterk technisch onderwijs voor het vmbo in heel Nederland. Vmbo-scholen, mbo-instellingen en het regionale bedrijfsleven werken sinds 2020 aan het uitvoeren van innovatieve techniekprojecten. Het programma speelt in op de grote behoefte aan hoogwaardig technisch-geschoold personeel op de arbeidsmarkt.

Verlenging vanaf 2024

Het programma Sterk Techniekonderwijs eindigt officieel eind 2023. In de zomer van 2022 heeft minister Wiersma voor primair en voortgezet onderwijs besloten tot verlenging van de bestaande regeling. Op dinsdag 16 mei jongstleden heeft hij de langverwachte brief gestuurd over het vervolg van de regeling Sterk Techniekonderwijs. De belangrijkste punten uit de brief zijn:

  • De huidige transitiefase wordt verlengd tot eind 2024. Regio’s krijgen voor volgend jaar gewoon subsidie (een kwart van het subsidiebedrag dat ze de afgelopen jaren hebben ontvangen), maar moeten hiervoor in de tweede helft van 2023 een plan en een begroting indienen bij DUS-I (Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen). Richtlijnen hiervoor komen binnenkort.
  • Gedurende de verlenging blijven de uitvoering, de regio’s en de systematiek gelijk. Wel kunnen regio’s andere accenten in hun plannen aanbrengen en mogen ze de planvorming voor de volgende fase (2025 – 2029) op nemen in hun plannen en begrotingen.
  • De verantwoordingscyclus wordt aangepast, zodat deze beter aansluit op de verlenging. Er volgt duidelijkheid over de data waarover regio’s verantwoording moeten afleggen.

Nieuwe regeling vanaf 2025

In de periode 2025 – 2029 is er jaarlijks ongeveer 100 miljoen euro beschikbaar voor de 78 STO-regio’s. Zij moeten dan extra aandacht besteden aan een aantal in de brief genoemde onderwerpen, die met name gericht zijn op verduurzamen en verbreden. Onderwerpen waaraan gedacht kan worden zijn:

  • samenwerking met het primair onderwijs
  • versterking van de niet-technische profielen in het vmbo en mbo
  • aansluiting bij maatschappelijke opgaves zoals verduurzaming en energietransitie
  • inzetten op het bieden van gelijke kansen aan vrouwen en jongeren met een migratieachtergrond.

De minister heeft aangekondigd dat hij de regeling voor de periode 2025 – 2029 uiterlijk in maart 2024 publiceert.

STO-projecten: ondersteuning bij planontwikkeling en uitvoering

Nehem ondersteunt verschillende regio’s bij het uitvoeren en verantwoorden van STO-projecten. Daarnaast helpt Nehem ook bij het ontwikkelen van plannen en opstellen van begrotingen voor de verlenging van projecten. Samen met de collega’s van ffiqs (ISO-gecertificeerd) verzorgt ze ook de inhoudelijke, financiële en administratieve verantwoording van projecten.

Aan de slag met de verlenging van uw project?

De huidige STO-projecten lopen nog door tot eind 2023. Vmbo’s moeten in de loop van 2023 een nieuw plan en een nieuwe begroting indienen om voor een jaar verlenging in aanmerking te komen. Daarnaast kunnen zij de tijd in 2024 (het verlengingsjaar) gebruiken om nieuwe plannen te maken voor 2025-2029. Dat lijkt nog ver weg, maar de ervaring leert dat u die tijd hard nodig heeft voor het bijeenbrengen van partners, het vormgeven van uw onderwijsplannen en het schrijven van de subsidieaanvraag.

De specialisten van Nehem helpen u graag daarbij met hun vijf-fasen-werkwijze. Meer weten? Download de factsheet:

Wat kan Nehem voor u doen?

Werkt u bij een vmbo-instelling en heeft u plannen voor het aanbieden van sterk techniekonderwijs in samenwerking met mbo’s en het regionale bedrijfsleven? De specialisten van Nehem denken graag met u mee. Naast planontwikkeling en het aanvragen van subsidies helpt Nehem ook bij de uitvoering van projectactiviteiten zoals het voeren van projectmanagement. Daarnaast ondersteunen zij, samen met de collega’s van ffiqs, bij de financiële en administratieve uitvoering en verantwoording van uw project. Bel 088-8381381, of vul het contactformulier in: