ISO 9001 en ISO 27001 gecertificeerd

Nehem helpt onderwijsinnovaties aan RIF-subsidie

09-06-2021

Organisaties en instellingen die subsidie zoeken voor innovaties op het gebied van onderwijs en arbeidsmarkt kunnen een beroep doen op de diensten van Nehem. Een van de regelingen die wij met veel succes gebruiken is het Regionaal Investeringsfonds MBO. Dit artikel gaat in op het doel van de subsidieregeling, nieuwe aanvraagrondes, en enkele succesvolle subsidieaanvragen.

Doel van het Regionaal Investeringsfonds

Het Regionaal Investeringsfonds MBO (RIF) wil studenten aan mbo-instellingen helpen om zich beter voor te bereiden op de arbeidsmarkt. Bijvoorbeeld door hen al tijdens hun studie te laten werken met state-of-the-art-technieken en -methoden. De RIF-subsidie kan worden aangevraagd voor regionale samenwerkingsprojecten, waarbij een mbo-instelling samenwerkt met sterke partners uit het bedrijfsleven, het vmbo- of hbo-onderwijs, of de overheid. Al 165 samenwerkingsverbanden ontvingen sinds 2014 een RIF-subsidie, voor een bedrag van in totaal ruim 154 miljoen euro. Het bedrijfsleven, de onderwijssector en overheid investeerden zelf daarnaast nog eens 312 miljoen euro.

nehem-helpt-onderwijsinnovaties-aan-rif-subsidie

Succesvolle aanvragen voor 5 grote samenwerkingsprojecten

Onlangs was Nehem betrokken bij een vijftal nieuwe RIF-projecten. We zijn extra trots op de toegekende subsidies, omdat deze aanvragen zijn opgesteld ondanks de extra belemmeringen van de Corona-pandemie. Hier volgt een korte beschrijving van drie van de projecten:

  • Smart Technology. In dit project werken onderwijs, bedrijfsleven en overheid in de regio West-Brabant samen aan het opleiden van de technici van de toekomst. Dit gebeurt via ‘hybride leeromgevingen’ in de regio en de professionalisering van docenten en begeleiders vanuit het bedrijfsleven. Doel van de samenwerking is om vaardigheden aan te bieden die aansluiten bij de nieuwste technologische ontwikkelingen op het gebied van automatisering, robotisering en gebruik van slimme machines.
  • MAKE Center. In september 2020 is gestart met de bouw van het MAKE Center in Nieuwegein: een hybride leeromgeving waar mbo-studenten, docenten, bedrijven, vmbo-studenten en hbo-studenten samenwerken en van elkaar leren. In het MAKE Center wordt de situatie van een echt bedrijf in de maakindustrie nagebootst. Het project heeft als doel om de aansluiting van opleidingen in de metaal-en constructiesector beter te laten aansluiten op de behoeften van de bedrijven in de provincie Utrecht. Gezamenlijk willen de partners zoveel mogelijk mensen opleiden in en rondom de nieuwe praktijkhal.
  • The LearnSpot. Het ROC Rivor (regio Rivierenland) kreeg steeds vaker vragen van zorgorganisaties die niet goed pasten in het traditionele onderwijsmodel. Vragen naar flexibeler, toekomstbestendig en ‘dagvers’ onderwijs, dat verweven is met de praktijk en beter antwoord kan geven op de vraag van de lerende. Dat was de start van een gezamenlijk experiment rondom onderwijs in de derde leerweg. De pilot verliep zeer positief en leidde tot een nieuw project, waarin de uitkomsten van de gezamenlijke activiteiten in de derde leerweg worden doorontwikkeld voor de doelgroep van reguliere BOL- en BBL-studenten.

 

Wat kan Nehem voor u doen?

Werkt uw organisatie aan nieuwe onderwijsinnovaties, en bent u daarvoor op zoek naar een passende subsidie? De experts van Nehem helpen u graag verder. Bijvoorbeeld met het opstellen van een succesvolle subsidieaanvraag voor het Regionaal Investeringsfonds MBO. De huidige RIF-subsidieregeling heeft nog aanvraagrondes in juni 2021, januari en juni 2022. Het is nog niet bekend of de regeling daarna wordt voortgezet (en zo ja op welke wijze). Naast het aanvragen van subsidies biedt Nehem ook ondersteuning bij de uitvoering van de subsidieprojecten (zoals onderwijskundige ondersteuning, projectmanagement of administratief/financiële ondersteuning).

Contact

Contact met een van de Nehem-experts is makkelijk: bel 088-8381381 of stuur ons een berichtje via onderstaand formulier: