ISO 9001 en ISO 27001 gecertificeerd
Nieuwe thematische KIEM-regelingen geïntroduceerd
Gepubliceerd op: 18 december 2023 | Laatst bijgewerkt op: 11 juni 2024

Regieorgaan SIA heeft de nieuwe KIEM-aanvraagrondes voor 2024 bekendgemaakt. Dat jaar zijn er vier thematische KIEM-regelingen met ieder een eigen call for proposals en afbakening. De experts van Nehem vertellen u er graag meer over.

Achtergrond van de KIEM

KIEM staat voor Kennis- en Innovatie-Mapping. Met de KIEM-regelingen stimuleert Regieorgaan SIA eenjarige onderzoeksprojecten, waarin praktijkgerichte onderzoekers en private partijen samenwerken. Het orgaan zet samen met partners – zoals topsectoren – thematische KIEM-regelingen in voor diverse thema’s waaronder duurzame chemie, circulaire economie, voedsel en maatschappelijk verdienvermogen.

Wat is het doel van de KIEM?

Het doel van KIEM is het (verkennend) onderzoeken van een nieuwe praktijkvraag door middel van praktijkgerichte onderzoeksactiviteiten. Een netwerk van kennisinstellingen en praktijkpartners voert deze uit in eenjarige onderzoeksprojecten. Regieorgaan SIA stimuleert met KIEM zowel netwerkvorming als het verkennen van praktijkvragen die een kiem kunnen zijn voor een vervolgproject of een innovatie.

Thematische KIEM-regelingen

Voor een beoogd project kunnen partijen een aanvraag indienen voor één van de thematische regelingen. U moet dus kiezen bij welke thematische KIEM-regeling u de aanvraag indient. Bedenk daarom tijdig welke thematische regeling het meest geschikt is voor uw aanvraag. Er zijn momenteel vier thematische KIEM-regelingen waarbinnen u een aanvraag kunt indienen:

 • GoChem
 • Maatschappelijk Verdienvermogen
 • High Tech
 • GoFood.

KIEM GoChem

De KIEM GoChem bestaat sinds 2019 en is gericht op het aanjagen van innovatie in de chemie- en chemieverwerkende sector door samenwerking van innovatieve mkb’s met kennisinstellingen te stimuleren en ondersteunen. Aanvragen voor KIEM GoChem moeten binnen één of meerdere van de volgende deelgebieden passen:

 • duurzame chemie
 • Meerjarige Missiegedreven Innovatieprogramma’s (MMIP) 6, 7 en 8 van Missie Industrie (Missie C) van de Integrale Kennis- en Innovatieagenda voor Klimaat en Energie
 • delen van de ChemistryNL roadmaps
 • Chemistry for Life
 • Chemical Sensing & Enabling Technologies.

KIEM Maatschappelijk Verdienvermogen

In de onderzoeken van KIEM MV gaat het om:

 • het vinden en valideren van oplossingsrichtingen
 • de (door)ontwikkeling van methoden, inzichten en inhoud
 • onderzoek dat bijdraagt aan nieuwe economische en maatschappelijke groei- en samenlevingsmodellen binnen de context van de Kennis en Innovatie Agenda (KIA) Maatschappelijk Verdienvermogen.

Het verkennende onderzoek moet bijdragen aan een van de twee impactniveaus van de KIA MV zodat het binnen de reikwijdte van deze regeling past. Deze zijn impact op transities of impact op marktcreatie.

KIEM High Tech

Nederland staat voor grote uitdagingen. De hightechsector speelt een cruciale rol in de urgente transities die hiervoor nodig zijn: de energietransitie, de circulaire transitie en de ontwikkeling van digitalisering en sleuteltechnologieën. In deze topsector werken teams van experts uit het bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheden intensief samen aan innovaties in publiek-private samenwerkingen. Vanuit vijftien roadmaps ontwikkelen ze innovaties in (sleutel)technologieën die structurele oplossingen bieden voor de urgente transities. Een aanvraag past bij KIEM HighTech als deze valt onder een van de vijftien roadmaps van Holland High Tech of aansluit bij minimaal één van de sleuteltechnologieën die die centraal staan in deze KIEM-regeling.

KIEM GoFood

Aanvragen binnen de regeling KIEM GoFood hebben betrekking op praktijkvragen die van belang zijn voor mkb’s in de (industriële) productie van voedingsmiddelen en toeleverende mkb’s zoals producenten van verpakkingsmateriaal, leveranciers van grond- en hulpstoffen en leveranciers voor procesapparatuur, met uitzondering van veredeling. KIEM GoFood is met name gericht op het met behulp van onderzoek en onderwijs versterken en vergroten van de (markt)impact van innovaties in het mkb.

Subsidiebedrag, -kosten en -deadline

Met de KIEM financiert Regieorgaan SIA eenjarig verkennend onderzoek uitgevoerd door kennisinstellingen, samen met minimaal één mkb-partner. De financiering is maximaal 40.000 euro per aanvraag en de partners in het onderzoek cofinancieren 25% van het bedrag dat u aan subsidie aanvraagt (10.000 euro). Wanneer u het maximale subsidiebedrag aanvraagt, dan is de totale projectomvang dus 50.000 euro. Alle KIEM-regelingen kennen drie vaste momenten waarop Regieorgaan SIA alle, tot dan toe in binnengekomen aanvragen, verwerkt (‘ophaalt’). De ophaalmomenten in 2024 zijn:

 • 16 januari
 • 21 mei
 • 8 oktober.

Wat kan Nehem voor u doen?

Werkt uw organisatie aan een KIEM-aanvraag? De experts van Nehem hebben jarenlange ervaring met het KIEM-programma. Zij helpen u graag bij het opstellen en reviewen van een optimale subsidieaanvraag. Naast het aanvragen van subsidies biedt Nehem ook ondersteuning bij de uitvoering van subsidieprojecten (zoals onderwijskundige ondersteuning, projectmanagement of administratieve/financiële ondersteuning).

Contact

Contact met een van de NEHEM-experts is makkelijk: bel ons op 088-8381381 of stuur ons uw berichtje en wij reageren zo snel mogelijk.