ISO 9001 en ISO 27001 gecertificeerd

RAAK-publiek

De subsidieregeling RAAK-publiek stimuleert de samenwerking tussen hogescholen en de publieke sector. De subsidie is bedoeld voor onderzoeksprojecten omtrent maatschappelijke uitdagingen bij overheidstaken. Bijvoorbeeld op het gebied van zorg & welzijn, veiligheid, volkshuisvesting of onderwijs. RAAK-publiek biedt bovendien zorgorganisaties, na de eerste golf van de coronacrisis, kansen voor de aanpak van relevante maatschappelijke vraagstukken, bijvoorbeeld in relatie tot het virus.

Doel van RAAK-publiek

Overheidsorganisaties hebben bij de uitvoering van hun taken steeds vaker te maken met lastige vraagstukken en maatschappelijke uitdagingen. Bijvoorbeeld bij publieke diensten op het gebied van zorg & welzijn, veiligheid, volkshuisvesting, onderwijs of kunst & cultuur. De coronacrisis heeft bovendien legio maatschappelijke vraagstukken aan het licht gebracht, die schreeuwen om een oplossing. Een oplossing waarvoor overheidsorganisaties vaak de theoretische kennis zelf niet in huis hebben. De RAAK-publiek-subsidie kan dan uitkomst bieden.

Kennisnetwerken tussen publieke instelling en hogeschool

De subsidie is bedoeld voor de vorming van kennisnetwerken tussen publieke instellingen en hogescholen. Zij richten zich samen op de beantwoording van kennisvragen uit de publieke sector, zoals ziekenhuizen, gemeenten, waterschappen en provincies. Die kennisvragen zijn praktische vragen vanuit de ‘beroepspraktijk’ (professionals die werkzaam zijn in de publieke sector). Een RAAK-publiek-samenwerkingsproject resulteert in nieuwe, praktisch toepasbare kennis en handvatten voor de beroepspraktijk.

Voorbeelden van gesubsidieerde projecten

Enkele voorbeelden van kennisvragen die al eerder subsidie kregen vanuit RAAK publiek:

 • burgervriendelijke aanpak bij behandeling van bezwaarschriften bij gemeenten
 • nieuwe behandelmethodiek voor mensen met een licht verstandelijke beperking (LVB)
 • handvatten voor vakleerkrachten in het bewegingsonderwijs
 • kwaliteitseisen en gedragsregels voor strafrechtmediation
 • toolkit voor smart cities en burgerparticipatie (Social Smart Governance).

Hoeveel bedraagt de subsidie?

Een subsidie vanuit ‘RAAK publiek’ bedraagt maximaal €300.000 per consortium. Het indienen van subsidieaanvragen kan alleen binnen officiële rondes. De eerste indieningsronde van dit jaar stond open tot en met 23 juni. Partijen kunnen nieuwe aanvragen momenteel nog indienen tot en met 24 november 2020. Een – door de overheid gefinancierde – hogeschool dient de aanvraag in namens het consortium. Het beschikbare budget voor RAAK publiek bedraagt dit jaar ruim 7 miljoen euro.

Belangrijkste subsidievoorwaarden

Om voor subsidie in aanmerking te kunnen komen, moet een project in ieder geval:

 • geleid en ingediend worden door een lector van een Nederlandse hogeschool
 • draaien om een concrete kennisvraag vanuit het professionele, publieke werkveld
 • worden uitgevoerd door een consortium met minimaal twee publieke partijen
 • voor minstens 50% worden gefinancierd door de consortiumpartners (in cash of in kind)
 • een looptijd hebben van minimaal 18 maanden en maximaal 24 maanden
 • een startdatum hebben die ligt tussen 1 mei en 1 november 2021.

Alle ingediende projectvoorstellen worden na de sluitingsdatum onderling vergeleken. Alleen de beste voorstellen krijgen subsidie. Bij de beoordeling let de subsidieverstrekker vooral op drie aspecten: vraagarticulatie, netwerkvorming en de kwaliteit van het onderzoeksplan.

Wat kan Nehem voor u doen?

Door onze jarenlange ervaring met de RAAK-subsidie kunnen onze adviseurs u uitstekend van dienst zijn, bijvoorbeeld met hulp bij het schrijven van uw aanvraag of met ondersteuning bij het opstellen van het budget. Met onze zelf ontwikkelde budgettool geven wij u maatwerkadvies over de beste budgetverdeling over de verschillende partners, en ondersteunen we bij de budgetplanning. Ook kunt u gebruikmaken van onze review-service, waarbij een RAAK-expert uw aanvraag nauwkeurig doorneemt aan de hand van de beoordelingscriteria. Bovendien werken wij, als onderdeel van de PNO-groep, graag samen met onze collega’s uit andere teams. Zo kunnen we u van dienst zijn met specifieke expertise. Bijvoorbeeld op het gebied van zorg & welzijn, maar ook energie, milieu en duurzaam transport.

Meer weten over de RAAK-publiek subsidie of sparren over de kansen voor uw organisatie? Neem contact op met een van onze collega’s via onderstaand contactformulier.

Contact

Contact met een van de NEHEM-experts is makkelijk: bel ons op 088-8381381 of stuur ons uw berichtje en wij reageren zo snel mogelijk.

8 + 5 =