ISO 9001 en ISO 27001 gecertificeerd

Npuls CTL faciliteert Centers for Teaching and Learning

Gepubliceerd op: 7 september 2023 | Laatst bijgewerkt op: 21 juni 2024

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) heeft een nieuwe subsidie, de Npuls CTL, gepubliceerd. Deze regeling ondersteunt mbo-, hbo- en wo-instellingen in het opzetten en verder ontwikkelen van ‘Centers for Teaching and Learning’ (CTL). Een CTL maakt het mogelijk om kansen van digitalisering beter te benutten en samenwerking tussen onderwijsinstellingen te versterken. De experts van Nehem vertellen u meer.

Doel van Subsidieregeling Npuls CTL

Het Npuls programma wordt gefinancierd vanuit het Nationaal Groeifonds. Het is een programma met een looptijd van acht jaar dat het onderwijs in het mbo, hbo en wo verbetert door de kansen van digitalisering beter te benutten.

Binnen dit grote programma heeft de nieuwe Subsidieregeling Npuls CTL als specifiek doel het ondersteunen van onderwijsinstellingen bij de inrichting of verdere ontwikkeling van een CTL dat zonder financiële steun waarschijnlijk niet, met vertraging of alleen in basale vorm van de grond zou komen. Doel is dat alle publieke mbo-instellingen, hogescholen en universiteiten een CTL hebben en met elkaar samenwerken. De kennis en ervaring die al deze CTL’s opdoen, moeten voor alle onderwijsinstellingen toegankelijk zijn in het landelijke onderwijs-kennisnetwerk. Deze samenwerkingen creëren uiteindelijk een effectieve kennisinfrastructuur.

  Wat is een CTL?

  Een Center for Teaching and Learning (CTL) is een specifiek organisatieonderdeel binnen een onderwijsinstelling. De focus ligt op het faciliteren van onderwijsontwikkeling van docenten en ander onderwijspersoneel met de inzet van digitale middelen. Daarnaast stimuleert een CTL kennisdeling, innovatie en onderzoek en versterkt het de cohesie tussen de aanwezige educatieve voorzieningen.

  Welke activiteiten komen voor Npuls CTL in aanmerking?

  Mbo-, hbo- en wo-instellingen kunnen subsidie aanvragen voor de volgende activiteiten:

  • oprichting of verbetering van een CTL
  • activiteiten binnen een CTL gericht op de duurzame ondersteuning en ontwikkeling van docenten
  • initiëren van projecten die kennis over onderwijsinnovatie via digitalisering bevorderen en delen
  • projecten die transparantie bieden in de duurzame structuur of groei van een CTL
  • activiteiten die de integratie van het CTL in de samenwerkingsstructuur van de onderwijsinstellingen verhelderen
  • onderzoek initiëren dat zich richt op onderwijsinnovatie en de groei van docenten in relatie tot het CTL.

  Subsidie, deadline en budget

  Onderwijsinstellingen kunnen een subsidiebedrag tussen de 250.000 en 500.000 euro aanvragen. Daarbij moeten ze wel minimaal 70% van het aangevraagde bedrag zelf bijdragen. Deze eigen bijdrage kan een financiële bijdrage zijn, een bijdrage met een bepaalde economische waarde, of een mix van beide.

  Onderwijsinstellingen dienen hun aanvraag in bij de Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen (DUS-I). Er zijn twee aanvraagrondes:

  • van 2 tot en met 31 oktober 2023
  • van 1 tot en met 31 oktober 2024.

   Per aanvraagronde is het beschikbare budget 10 miljoen euro en komen maximaal 22 aanvragen voor subsidie in aanmerking.

   Plan van aanpak is doorslaggevend

   Subsidieverstrekker DUS-I beoordeelt aanvragen aan de hand van diverse criteria. De projecten die het hoogst scoren, krijgen subsidie. De criteria met tussen haakjes de bijbehorende maximale puntenaantallen zijn de volgende:

   • visie op docentontwikkeling en op onderwijsinnovatie met digitalisering (20)
   • plan van aanpak (30)
   • samenwerking (20)
   • verduurzaming (10)
   • financiële haalbaarheid (20).

   Npuls CTL aanvragen?

   De experts van Nehem weten wat nodig is om een goed CTL-plan op te stellen met daarin onder meer een visie op docentontwikkeling en een plan van aanpak. Ze nodigen u daarom graag uit om uw projectidee aan hen voor te leggen en te bespreken. Samen met u kijken ze naar de aansluiting van uw idee op de subsidievereisten, en ondersteunen u desgewenst bij het versterken van uw samenwerkingsverband en het opstellen van de aanvraag.

   Contact

   Contact met een van de NEHEM-experts is makkelijk: bel ons op 088-8381381 of stuur ons uw berichtje en wij reageren zo snel mogelijk.