ISO 9001 en ISO 27001 gecertificeerd
NWO maakt oproepen voor Take-off programma bekend
Gepubliceerd op: 18 januari 2024 | Laatst bijgewerkt op: 11 juni 2024

NWO heeft recentelijk de subsidieoproepen voor de voorjaarsronde van 2024 binnen het Take-off programma gepubliceerd. Deze oproepen zijn gericht op het ondersteunen en bevorderen van ondernemerschap en bedrijvigheid vanuit Nederlandse onderzoeksinstellingen. De deadline voor het indienen van een (verplichte) vooraanmelding is op 6 februari 2024.

Wat is het Take-off programma?

Take-off heeft als doel bedrijvigheid en ondernemerschap te faciliteren en stimuleren, voortkomend uit Nederlandse onderzoeksinstellingen. De volgende instellingen komen voor subsidie in aanmerking:

 • universiteiten
 • TO2-instellingen (samenwerkingsverband van vijf Nederlandse topinstituten voor toegepast onderzoek: Deltares, MARIN, NLR, TNO en WUR)
 • onderzoeksinstituten erkend door de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO)
 • hogescholen.

Het Take-off programma is een breed opgezet programma dat openstaat voor aanvragen uit alle wetenschapsgebieden, waaronder bèta/techniek, life sciences en alfa/gamma. Het programma bestaat uit twee hoofdonderdelen:

 • haalbaarheidsstudies (fase 1)
 • vroegefasetrajecten (fase 2).

  Take-off WO fase 1 – haalbaarheidsstudies

  Het Take-off WO-programma, gericht op haalbaarheidsstudies, biedt subsidies aan onderzoekers met een vaste (deeltijd)aanstelling bij Nederlandse universiteiten en door NWO erkende onderzoeksinstituten. Deze subsidies zijn bedoeld voor het uitvoeren van haalbaarheidsstudies naar de commerciële toepasbaarheid van innovatieve onderzoeksresultaten ontwikkeld binnen genoemde instellingen. De subsidie bedraagt maximaal 40.000 euro, met een totaal beschikbaar budget van 1 miljoen euro voor de huidige oproep.

  In 2024 zijn er ook middelen beschikbaar voor haalbaarheidsstudies voor academische innovatieve starters voortkomend uit het meerjarig nationaal onderzoeksprogramma Commit2Data met als thema Big Data en analytics. Een aparte oproep is gepubliceerd, met een subsidieplafond van 320.000 euro.

  Take-off TO2 fase 1 – haalbaarheidsstudies

  Het Take-off TO2-programma, gericht op haalbaarheidsstudies, biedt subsidies aan oprichters van startende ondernemingen met kennis afkomstig van erkende TO2-instellingen. De subsidie bedraagt maximaal 40.000 euro, met een beschikbaar budget van 500.000 euro voor de huidige oproep.

  Take-off fase 2 – vroegefasetrajecten wo/hbo/TO2

  Het Take-off-programma, gericht op vroegefasefinanciering, biedt subsidies aan oprichters van startende ondernemingen met kennis afkomstig van Nederlandse universiteiten, door NWO erkende onderzoeksinstituten, hogescholen en erkende TO2-instellingen. De subsidie neemt de vorm aan van een geldlening tot maximaal 250.000 euro voor de uitvoering van vroegefasetrajecten gebaseerd op kennisinnovaties. Het beschikbare budget voor de huidige oproep is 2,25 miljoen euro.

  Rangschikkingscriteria

  Afhankelijk van het onderwerp beoordeelt een van de Clustercommissies uw aanvraag aan de hand van de volgende criteria:

  • kennisbasis en innovativiteit
  • commercieel potentieel
  • kwaliteiten van het team
  • kwaliteit van het projectplan.

  Aanvragen

  Onderzoeksinstellingen moeten een (verplichte) vooraanmelding voor de recent gepubliceerde oproepen uiterlijk voor 6 februari 2024, 14.00 uur indienen. De deadline voor het indienen van een volledige aanvraag is 5 maart 2024, 14.00 uur.

  Wat kan Nehem voor u doen?

  Heeft u hulp nodig bij uw Take-off aanvraag? De adviseurs van Nehem ondersteunen u graag, bijvoorbeeld bij het schrijven, het opstellen van het budget of het voorbereiden op het interview. Ook kunt u gebruikmaken van onze review-service, waarbij een van onze experts uw aanvraag nauwkeurig doorneemt aan de hand van de beoordelingscriteria.

  Contact

  Contact met een van de NEHEM-experts is makkelijk: bel ons op 088-8381381 of stuur ons uw berichtje en wij reageren zo snel mogelijk.