ISO 9001 en ISO 27001 gecertificeerd

Opstellen en maken van een Gender Equality Plan

Nehem biedt ondersteuning aan publieke instellingen zoals hogescholen om hun eigen Gender Equality Plan op te stellen. Wij hebben ervaring met het opstellen, implementeren en monitoren van deze GEP’s. Daarnaast kunnen wij ook bestaande GEP’s reviewen op basis van de vereisten van de Europese Commissie. Meer weten?

Vanuit Nehem bieden we ondersteuning bij het opstellen van een Gender Equality Plan (GEP). Wij helpen jouw organisatie bij het onderzoeken en het rapporteren over de huidige status rond het thema gendergelijkheid en bij het opstellen van een plan die past bij de organisatie en voldoet aan de eisen die door de Europese Commissie aan een GEP worden gesteld.

Gender Equality Plan opstellen

De Europese Commissie heeft enkele aanbevolen aandachtsgebieden benoemd die wij als leidraad gebruiken in het verzamelen en analyseren van data en het opstellen van de gendergelijkheidsplannen. Deze thema’s zijn als volgt:

  1. Balans tussen werk en privéleven en de cultuur binnen de organisatie;
  2. Gendergelijkheid in leiderschap en besluitvorming;
  3. Gendergelijkheid in werving en loopbaanontwikkeling;
  4. Integreren van de genderdimensie in de inhoud van onderzoek en onderwijs;
  5. Maatregelen tegen gendergerelateerd geweld, met inbegrip van seksuele intimidatie.

Adviesrapport

Heeft jouw organisatie al een eerste versie van de GEP gemaakt, maar twijfel je of deze voldoet aan alle eisen van de EC? Neem dan contact met ons op. Wij voeren wij een onafhankelijk assessment uit en stellen we een adviesrapport ter aanvulling en verbetering op aan de hand van aandachtspunten.

Ons Gender Equality team

Nehem heeft als expertise onderwijs-arbeidsmarkt en neemt daarmee een centrale rol in om sociale inclusie in de samenleving te versterken. De thema’s gender en diversiteit zijn onderdeel van de sociale inclusie agenda en liggen daarmee in het verlengde van Nehem’s expertise. Binnen Nehem zijn meerdere Gender Experts aanwezig die zich richten op de thema’s gender en diversiteit:

Tamara van Steeden - Werknemer Nehem

Tamara van Steeden

Mark van Dun - Werknemer Nehem

Kimberly Abraas

jeske dijkshoorn portret

Denise Moonen

cecile ten kate portret

Deirdre Meursing

Neem vrijblijvend contact op en maak kennis met de betrokken en oplossingsgerichte teamleden van Nehem

Contact met een van de Nehem-experts is makkelijk: bel ons op 088-8381381 of stuur ons door middel van onderstaand contactformulier een bericht en wij reageren zo snel mogelijk.