ISO 9001 en ISO 27001 gecertificeerd

Sterk Techniekonderwijs

Het opleiden van goede technici begint al op het vmbo. Daarom hebben 11 vmbo-scholen, bedrijven, mboRijnland en ander betrokken partijen uit de regio Leiden, Duin- en Bollenstreek de handen ineen geslagen. Samen gaan zij toekomstbestendig techniekonderwijs ontwikkelen.

Innovatieve techniekprojecten

Het vernieuwde onderwijs vindt plaats in hybride leeromgevingen. Binnen en buiten de school, elk met een eigen focus. Daarin kunnen leerlingen met de nieuwste technieken experimenteren. Een brede doelgroep uit de hele regio (PO, VO, techniekprofielen, mavo en havo) kan gebruik maken van de faciliteiten. Het bedrijfsleven denkt mee en draagt interessante, innovatieve techniekprojecten aan. Leerlingen zien zo hoe het er écht aan toe gaat in de techniek. Zo leidt de regio Leiden, Duin- en Bollenstreek samen excellente technische vakmensen op.

Ondersteuning op verschillende vlakken

Nehem ondersteunde bij de planontwikkeling en het schrijven van de subsidieaanvraag voor Sterk Techniekonderwijs. Inmiddels zijn de plannen goedgekeurd en zijn de partners gestart met de uitvoering. Een complexe en veelzijdige uitdaging: een groot project, veel partners, ambitieuze doelstellingen. Vanuit onze ervaring met grote onderwijsprojecten helpen we de partners dan ook om dit in goede banen te leiden. Dat doen we door de projectleider en de werkgroepen (onderwijskundig) te ondersteunen, de voortgang bij te houden en te evalueren, en de verantwoording richting de subsidieverstrekker voor onze rekening te nemen. Daarnaast hebben we, samen met onze collega’s van ffiqs, de administratie en het financieel beheer van het project opgezet. Hiermee ontzorgen we de partners, zodat zij zich helemaal kunnen richten op hun ambitie: het versterken van het techniekonderwijs.

Contact

Contact met een van de NEHEM-experts is makkelijk: bel ons op 088-8381381 of stuur ons uw berichtje en wij reageren zo snel mogelijk.

1 + 3 =