ISO 9001 en ISO 27001 gecertificeerd

SIA publiceert nieuwe subsidieronde voor RAAK-mkb

Gepubliceerd op: 10 januari 2024 | Laatst bijgewerkt op: 3 juli 2024

De RAAK-mkb-regeling richt zich specifiek op het bevorderen van samenwerking tussen hogescholen en het mkb. Netwerken van hogescholen, kennisinstellingen en mkb’s doen samen onderzoek naar oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken waar mkb’s in de praktijk tegenaan lopen. De deadline voor het indienen van een nieuwe RAAK-mkb aanvraag is 24 september 2024. De experts van Nehem vertellen u meer.

Achtergrond van RAAK-mkb-subsidie

Met RAAK-mkb (Regionale actie en aandacht voor kenniscirculatie) zet Regieorgaan SIA in op de professionalisering en kwaliteitsversterking van het praktijkgericht onderzoek van hogescholen. Dit past bij de strategische uitgangspunten om netwerkvorming te bevorderen en hoogwaardig onderzoek van hogescholen met doorwerking in onderwijs en praktijk te stimuleren.

Wat is het doel van RAAK-mkb?

Via RAAK-mkb doen lectoren en onderzoekers van hogescholen samen met mkb’s praktijkgericht onderzoek. Gezamenlijk komen ze tot kennis en innovaties die bijdragen aan de oplossing van maatschappelijke vraagstukken. De uitkomsten van het onderzoek helpen ook om het onderwijs van hogescholen actueel te houden en dragen bij aan de wetenschappelijke kennisbasis van het thema waarover het onderzoek plaatsvindt.

Wie kan subsidie aanvragen?

Alleen hogescholen kunnen de RAAK-mkb-subsidie aanvragen. Zij moeten een aanvraag indienen met ondersteuning van een actief betrokken consortium. Het consortium moet voldoende kennis en kunde in huis hebben voor het uitvoeren van het onderzoek. Het consortium bestaat – naast een hogeschool – uit minimaal zes mkb’s en minimaal één organisatie van samenwerkende partijen die de mkb-praktijk vertegenwoordigt. Dit is bijvoorbeeld een koepel- of brancheorganisatie of een beroepsvereniging. Van de deelnemende mkb’s moeten er minimaal vijf in Nederland gevestigd zijn.

Belangrijkste subsidievoorwaarden

Een RAAK-mkb-project moet aan een aantal voorwaarden voldoen om voor subsidie in aanmerking te komen:

 • De aanvraag is opgesteld onder verantwoordelijkheid van een lector, verbonden aan de aanvragende hogeschool. De lector kan als projectleider optreden.
 • De uitvoering gebeurt door een consortium met minimaal zes mkb’s en een organisatie van samenwerkende partijen die de mkb-praktijk vertegenwoordigt.
 • De consortiumpartners financieren het project voor minstens 50% (in cash of in kind).
 • Het project heeft een looptijd van minimaal 18 en maximaal 24 maanden.
 • De uiterste startdatum van het project is 1 augustus 2025.

Verplichte de-minimisverklaring

Sinds kort is het bij een RAAK-aanvraag verplicht om, voor elke consortiumpartner die een economische activiteit uitvoert in het project, een de-minimisverklaring mee te sturen. Om subsidie uit een RAAK-project te ontvangen, mogen consortiumpartners namelijk in de meeste gevallen niet meer dan 300.000 euro aan de-minimis- en AGVV-steun hebben ontvangen in de afgelopen drie kalenderjaren. Voor hogescholen, die vaak de trekkers zijn van RAAK-projecten, betekent dit een nieuwe rol. Hoewel hogescholen zelf (bijna) nooit een de-minimisverklaring hoeven in te vullen, moeten zij hun consortiumpartners wel informeren en adviseren over het invullen van deze verklaring. Dit advies is maatwerk en kan complex zijn. Wij staan klaar om hierbij te ondersteunen! Ons stappenplan helpt hogescholen en hun consortiumpartners bij het invullen van de de-minimisverklaring.

Kwaliteit onderzoeksplan is doorslaggevend

Na de sluitingsdatum beoordeelt Regieorgaan SIA alle ingediende projectvoorstellen. Alleen de beste voorstellen krijgen subsidie. Bij de beoordeling toetst het orgaan aan drie beoordelingscriteria:

 • kwaliteit van het onderzoeksplan: hierbij gaat het onder meer over het voortbouwen op state-of-the-art-kennis (50%)
 • vraagarticulatie: de vraag is aanwijsbaar afkomstig van het mkb (25%)
 • netwerkvorming: compleetheid en complementariteit van het netwerk (25%).

  Subsidiebedrag, -kosten en -budget

  De subsidie bedraagt maximaal 300.000 euro per project, en bestaat uit een bijdrage aan de projectkosten zoals loonkosten, kosten van studenten, materialen, hulpmiddelen, prototypes, testopstellingen, reiskosten en publicaties. NB De aanschaf van machines en apparatuur valt buiten de RAAK-mkb-subsidie. Ook belangrijk: van het totale subsidiebedrag is maximaal 25% bestemd voor de andere consortiumpartners dan de hogeschool zelf. Een hogeschool mag meerdere projectaanvragen indienen. Het beschikbare budget bedraagt in totaal ruim 5,1 miljoen euro.

  Indiening RAAK-mkb-projectvoorstel

  Met het oog op de zomervakantie is het van belang dat u in een vroeg stadium het projectvoorstel en de begroting compleet heeft. Door dit ruim vantevoren klaar te hebben, is het mogelijk om uw voorstel volledig te laten reviewen. Dit geeft u de tijd om (nieuwe) feedback te ontvangen en te verwerken en zo de slaagkans van uw project te vergroten.

  Wat kan Nehem voor u doen?

  Werkt uw organisatie aan onderzoeksprojecten die vraaggestuurd en praktijkgericht zijn? De experts van Nehem hebben jarenlange ervaring met het RAAK-programma. Zij helpen u graag bij het opstellen en reviewen van uw subsidieaanvraag voor een optimaal resultaat. Naast het aanvragen van subsidies biedt Nehem ook ondersteuning bij de uitvoering van subsidieprojecten, bijvoorbeeld op het vlak van onderwijskunde, administratie, financiën en projectmanagement.

  Contact

  Contact met een van de NEHEM-experts is makkelijk: bel ons op 088-8381381 of stuur ons uw berichtje en wij reageren zo snel mogelijk.