ISO 9001 en ISO 27001 gecertificeerd

Vernieuwde RIF subsidieregeling opent weer in januari

16-11-2023

De RIF-subsidie (Regionaal Investeringsfonds mbo) gaat van 1 tot en met 31 januari 2024 weer open voor nieuwe aanvragen. Het doel van de vernieuwde regeling is nog steeds het verbeteren van de aansluiting van het middelbaar onderwijs op de behoefte van de arbeidsmarkt. Wel zijn er enkele andere zaken veranderd. We zetten ze voor u op een rij.

 

Doel RIF-subsidie: samenwerking is de basis

Het doel van de RIF-subsidie is het verbeteren van de aansluiting van het middelbaar beroepsonderwijs op de behoefte van de arbeidsmarkt. De actuele veranderingen op de regionale arbeidsmarkt en de diverse sociale, economische en technologische ontwikkelingen maken deze aansluiting des te belangrijker. Samenwerking binnen de regio én tussen verschillende partijen vormt de basis van ieder RIF-project. Juist deze samenwerking helpt studenten én bedrijven toekomstbestendig te zijn.

Een goed samenwerkingsproject komt in de praktijk vaak voort uit bestaande contacten, als partijen voortbouwen op wat ze al doen met elkaar. Het samenwerkingsverband kan bestaan uit:

 • onderwijsinstellingen
 • arbeidsorganisaties
 • het georganiseerde bedrijfsleven
 • O&O-fondsen
 • regionale overheden.

Een samenwerkingsverband dat bestaat uit ten minste één mbo-onderwijsinstelling en één bedrijf dient de aanvraag in.

Hoe ziet een RIF-project eruit?

Er zijn twee soorten projecten die voor RIF-subsidie in aanmerking komen:

 • startersaanvraag: een publiek-private samenwerking waarvoor partijen niet eerder subsidie hebben aangevraagd.
 • opschalingsaanvraag: het door verbreding en verdieping aanzienlijk uitbreiden van een bestaande publiek-private samenwerking.

Wat is nieuw vanaf 2024?

De vernieuwde RIF-subsidie 2024-2027 is grotendeels hetzelfde gebleven als de oude regeling. Toch zijn er enkele verschillen:

 • De focus op de maatschappelijke opgave wordt nog sterker. Het project krijgt in de beoordeling extra punten als het zich richt op één van de volgende grote maatschappelijke opgaven: klimaat- en energietransitie; woningbouw, toekomstbestendige arbeidsmarkt in de zorg; kansengelijkheid (onderwijs, kinderopvang); veiligheid en digitalisering.
 • Er zijn geen verplichte extra thema’s meer voor startende projecten. Voor opschalers is het thema ‘onderzoekende vaardigheden ’verplicht.
 • Het regionaal visiedocument uit de vorige regeling is niet meer nodig in de nieuwe regeling. Wel moet het plan van aanpak logisch aansluiten op de kwaliteitsagenda van de onderwijsinstellingen.
 • De rolverdeling tussen de beoordelingscommissie en de Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen (DUS-I) wordt aangepast en verduidelijkt.
 • De aanvraagprocedure wordt vereenvoudigd.
 • Het beschikbare budget gaat omhoog naar 123 miljoen euro voor de periode 2024-2027.
 • De reikwijdte van het samenwerkingsverband wordt uitgebreid.
 • Het integrale uurtarief gaat omhoog van 73 euro naar 86 euro.

Wat kan Nehem voor u doen?

Werkt u bij een mbo-instelling en start u een publiek-private samenwerking of breidt u er een uit om de aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt te verbeteren? En heeft u behoefte aan hulp bij een RIF-aanvraag of -projectidee? De adviseurs van Nehem ondersteunen u graag, bijvoorbeeld bij het (door) ontwikkelen van uw projectidee, het schrijven van uw aanvraag, het opstellen van het budget en de uitvoering van het project. Goed om te weten dat Nehem in 2023 betrokken is geweest bij meerdere succesvolle RIF-aanvragen. De deadline voor het indienen van nieuwe aanvragen is 31 januari 2024. Wacht niet af en neem snel contact op.

Meer weten

Wilt u, bijvoorbeeld naar aanleiding van dit artikel, contact met een van onze consultants? Bel ons op 088-8381381 of stuur ons een berichtje.