Laatste RIF-subsidierondes aangekondigd voor 2023

09-11-2022

Het Regionaal Investeringsfonds mbo (RIF) heeft twee nieuwe aanvraagrondes bekendgemaakt voor 2023. Deze rondes zijn naar verwachting de laatste openstellingen binnen de huidige regeling. De ervaring leert dat een goede samenwerking tussen partijen cruciaal is.

 

Regionaal Investeringsfonds mbo: samenwerking is de basis

Het doel van de RIF-subsidie is het verbeteren van de aansluiting van het middelbaar beroepsonderwijs op de behoefte van de arbeidsmarkt. De actuele veranderingen op de regionale arbeidsmarkt en de diverse sociale, economische en technologische ontwikkelingen maken deze aansluiting des te belangrijker. Samenwerking binnen de regio én tussen verschillende partijen vormt de basis van ieder RIF-project. Juist deze samenwerking helpt studenten én bedrijven toekomstbestendig te zijn.

RIF-subsidierondes

Een goed samenwerkingsproject komt in de praktijk vaak voort uit bestaande contacten, als partijen voortbouwen op wat ze al doen met elkaar. Het samenwerkingsverband kan bestaan uit:

 • onderwijsinstellingen
 • arbeidsorganisaties
 • het georganiseerde bedrijfsleven
 • O&O-fondsen
 • regionale overheden.

Een samenwerkingsverband dat bestaat uit ten minste één mbo-onderwijsinstelling en één bedrijf dient de aanvraag in.

Hoe ziet een RIF-project eruit?

Er zijn twee soorten projecten die voor RIF-subsidie in aanmerking komen:

 • startersaanvraag: een publiek-private samenwerking waarvoor partijen niet eerder subsidie hebben aangevraagd. Een startersaanvraag moet betrekking hebben op minimaal één van de volgende thema’s: ‘verbeteren van de aansluiting op de arbeidsmarkt van jongeren in de entreeopleiding in het mbo’, ‘stimuleren van een leven lang ontwikkelen’, ‘professionalisering van docenten’ en ‘ontwikkelen van onderzoekend vermogen van docenten, praktijkbegeleiders en studenten’.
 • opschalingsaanvraaghet door verbreding en verdieping aanzienlijk uitbreiden van een bestaande publiek-private samenwerking. Voor een opschalingsaanvraag moeten minimaal de thema’s ‘ontwikkeling van onderzoekend vermogen van studenten en docenten’ en ‘professionalisering van docenten’ onderdeel zijn van een aanvraag.

Beste projecten krijgen subsidie

De beoordelingscommissie beoordeelt RIF-aanvragen voor publiek-private samenwerking in ieder geval aan de hand van de volgende criteria:

 • verbetering aansluiting beroepsonderwijs op de arbeidsmarkt
 • samenwerking en draagvlak
 • uitvoerbaarheid en haalbaarheid
 • duurzaamheid
 • financiering.

NB Voor bestaande samenwerkingsverbanden gelden aanvullende criteria.

Nieuwe RIF-subsidierondes in 2023

De RIF-subsidie werkt met vaste aanvraagrondes. De eerstvolgende subsidieronde gaat open voor aanvragen van 1 januari tot en met 31 januari 2023, met een budget van 17 miljoen euro. De tweede ronde staat open voor aanvragen van 1 tot en met 30 juni 2023. Deze, naar verwachting dus laatste ronde van het lopende programma, heeft een budget van 10 miljoen euro. De subsidie bedraagt minstens 250.000 en ten hoogste 2 miljoen euro per subsidieaanvraag.

Wat kan Nehem voor u doen?

Werkt uw organisatie aan nieuwe onderwijsinnovaties, en bent u daarvoor op zoek naar een passende subsidie? De experts van Nehem helpen u graag verder. Bijvoorbeeld met het opstellen van een succesvolle subsidieaanvraag voor het Regionaal Investeringsfonds mbo. Goed om te weten dat Nehem in 2021 betrokken is geweest bij vijf succesvolle aanvragen voor grote samenwerkingsprojecten. Naast het aanvragen van subsidies biedt Nehem ook ondersteuning bij de uitvoering van de subsidieprojecten (zoals onderwijskundige ondersteuning, projectmanagement of administratieve/financiële ondersteuning).

Meer weten

Wilt u, bijvoorbeeld naar aanleiding van dit artikel, contact met een van onze consultants? Bel ons op 088-8381381 of stuur ons een berichtje.