ISO 9001 en ISO 27001 gecertificeerd

Scale-Up4Rehab digitaliseert de revalidatiesector

04-09-2023

Het Scale-Up4Rehab project garandeert gelijke toegang tot de revalidatiezorg en bevordert de veerkracht van gezondheidssystemen in heel Noordwest-Europa. Het project dat op 1 september officieel is gestart en vijf jaar loopt zet hiermee een belangrijke stap voorwaarts in de digitalisering van de revalidatiesector. De experts van Nehem waren betrokken bij de succesvolle Interreg Noordwest-Europa-aanvraag hiervoor.

Wat maakt Scale-Up4Rehab uniek?

Scale-Up4Rehab is een transnationaal consortium van dertien partners uit Noordwest-Europa, onder leiding van de Sint Maartenskliniek uit Nijmegen. Het consortium bouwt als eerste een open virtuele revalidatie ‘kliniek’ waardoor het bestaande virtuele revalidatietherapieën opschaalt. In vijf regionale pilots in Nederland, Duitsland, Ierland, België en Luxemburg die als showcases fungeren, integreren revalidatieprofessionals in verschillende zorgomgevingen virtuele revalidatie in hun dagelijkse praktijk.

  Transnationale samenwerking zorgt voor digitale transformatie van de revalidatiesector

  Remco Hoogendijk, Manager Projecten & Innovatie van de Sint Maartenskliniek: “De toegang tot revalidatie is ongelijk, zowel tussen als binnen landen. Technologie biedt de mogelijkheid om efficiënte zorg en toegang tot toegewijde revalidatiezorg te bieden, ongeacht de locatie van de patiënt. Verschillende vormen van revalidatietherapie vinden al plaats met behulp van virtuele technologieën. Deze digitale toepassingen worden echter alleen in een lokale setting gebruikt en schaalvoordelen worden niet benut. Transnationale samenwerking is nodig om deze schaalvoordelen te bereiken en de digitale transformatie van de revalidatiesector naar een hoger niveau te tillen.”

  Waarom is revalidatie belangrijk?

  Revalidatie speelt een belangrijke rol bij het verbeteren van de gezondheid en het welzijn van de bevolking en de algehele efficiëntie en duurzaamheid van de gezondheidssystemen. Door de vergrijzing van de bevolking neemt het aantal mensen dat revalidatie nodig heeft toe, terwijl er een tekort is aan zorgpersoneel.

  Dertien partners uit zes landen

  Partners in het realiseren van gelijke toegang tot revalidatiezorg en het bevorderen van de veerkracht van gezondheidssystemen in heel Noordwest-Europa zijn:

  • revalidatieklinieken en universitaire medische centra: Sint Maartenskliniek, Sint Mauritius Therapieklinik, Centre National de Rééducation Fonctionnelle et de Réadaptation, Roessingh Research and Development, University College Dublin, School of Public Health, Physiotherapy and Sports Science, University College Cork, Discipline of Physiotherapy, School of Clinical Therapies, Radboudumc Department of Rehabilitation, UniKlinik RWTH Aachen.
  • universiteiten, gespecialiseerd in onderzoek en ontwikkeling op het gebied van engineering en computerwetenschappen: Universiteit van Lille, Universiteit van Tilburg.
  • innovatienetwerken: In4care, Health Valley Nederland, Eurasanté.

  Daarnaast betrekt het consortium een groep geassocieerde organisaties bij het project die geïnteresseerd zijn om het project te volgen waaronder Teeside University, XR4Rehab samenwerkingsnetwerk, EIT Health België-Nederland en Shift Medical.

  Interreg Noordwest-Europa

  Scale-Up4Rehab heeft een subsidie van 6,5 miljoen euro gekregen van Interreg Noordwest-Europa. Interreg Noordwest-Europa is een Europees programma voor territoriale samenwerking ter ondersteuning van de groene, slimme en rechtvaardige transitie van de regio Noordwest-Europa. Het Interreg North-West Europe Programme maakt deel uit van het Europese cohesiebeleid en wordt gefinancierd door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO). Het programma is opgezet om de samenwerking in Noordwest-Europa te bevorderen en zoekt naar projecten die resultaten opleveren om de levenskwaliteit van burgers te verbeteren en verschillen binnen de regio’s te verkleinen.

  Ook Interreg-subsidie aanvragen?

  De experts van Nehem weten als geen ander wat er nodig is voor het bouwen en tot een goed einde brengen van complexe projecten als Scale-Up4Rehab. De complexiteit zit hem vooral in de beschikbare tijd: met meerdere internationale partners tot één doel en aanpak komen en deze vervolgens gezamenlijk uitvoeren, is tijdrovend. De experts van Nehem nodigen u graag uit om uw projectidee aan hen voor te leggen en te bespreken. Ze kijken dan samen met u naar de aansluiting van uw idee op de subsidievereisten, en ondersteunen u desgewenst bij het versterken van uw samenwerkingsverband en het opstellen van de aanvraag.

  Contact

  Contact met een van de Nehem-experts is makkelijk. Bel 088-8381381 of stuur een bericht: