ISO 9001 en ISO 27001 gecertificeerd

SkillSea zet in op beter Europees maritiem onderwijs

23-06-2023 

Het SkillSea-project kende een moeizame aanloop, maar is het laatste jaar in een stroomversnelling gekomen. Met het einde bijna in zicht heeft het alle zeilen bijgezet en koerst het af op een mooi eindresultaat. Namelijk een nieuwe strategie voor de ontwikkeling van hedendaagse maritieme vaardigheden in de curricula van aanbieders van maritiem onderwijs voor de scholing van maritieme professionals. In gesprek met de betrokken projectleiders, Alco Weeke (senior lecturer van de STC Group) en Diedrick Jansen (senior consultant van Nehem).

SkillSea_logo_RGB-400x75

Wat is het doel van SkillSea?

De STC Group is een wereldwijd opererende onderwijs- en onderzoeksinstelling voor de scheepvaart-, logistieke, transport- en procesindustrie. Namens alle projectpartners heeft zij de Erasmus-aanvraag ingediend voor het SkillSea-project (Alliances for Sectoral Cooperation on Skills) dat de Europese Commissie vervolgens heeft gehonoreerd met een subsidie van 4 miljoen euro.

Het SkillSea-project is op 1 januari 2019 van start gegaan met een drieledig doel:

  1. onderzoek doen naar de ontwikkelingen in de maritieme sector
  2. kennis en duurzame vaardigheden van maritieme professionals verbeteren en lespakketten hiervoor ontwikkelen
  3. het smeden van samenwerkingsverbanden van Europese partners.

Concreet betekent dit dat het project ernaar streeft dat de Europese maritieme professionals beschikken over belangrijke digitale, groene en ‘zachte’ managementvaardigheden voor de snel veranderende maritieme arbeidsmarkt. Ook kijkt het naar manieren om het aantal maritieme professionals te vergroten en de veiligheid en efficiëntie van de maritieme sector te verbeteren.

Goede samenwerking is essentieel

In SkillSea werken sociale partners, de maritieme industrie, vakbonden, onderzoeksorganisaties, maritieme academies en universiteiten, aanbieders van onderwijs en opleiding én overheidsinstanties samen.

Diedrick steekt van wal: “Ik ben begin 2020 bij het project betrokken geraakt toen de professionele expertise van Nehem nodig bleek om het project vlot te trekken. Ik ben als algemeen projectcoördinator aan de slag gegaan met het projectmanagement. Maar ik heb meteen aangegeven dat ik een technische projectleider naast me wilde, want ik weet niets van de inhoud. En dat was hard nodig want het ging om een belangrijk Erasmusproject dat op verzoek van de Europese Unie was ingediend. En die persoon werd Alco Weeke. Dat bleek een gouden greep, want met hem kan ik lezen en schrijven.”

“Nehem is de redding van het project geweest”

Alco vult aan: “Diedrick en ik klikken heel goed. We snappen wie welke rol speelt en vertrouwen elkaar blindelings. Na tien jaar varen en bijna dertig jaar in het maritieme onderwijs, kan ik wel zeggen dat ik de maritieme sector ken. Maar het heeft zelfs mij twee maanden gekost om het project te begrijpen omdat ik net als Diedrick er later bij betrokken raakte. Diedrick heeft de taken en rollen strak verdeeld, hij regelt zaken, blijft rustig en is altijd vriendelijk. Ik durf wel te stellen dat Nehem/Diedrick de redding van het project is geweest omdat het vanaf dat moment op stoom kwam.”

Hoe heeft Nehem geholpen?

Diedrick: “Het managen van een groot EU-project met 26 partners uit 15 Europese landen is ingewikkeld. Het voeren van de overall projectcoördinatie vergt kennis en vaardigheden. De experts van Nehem kennen de formaliteiten en weten wat belangrijk en nodig is in EU-projecten. Dat betekent dus bijvoorbeeld verslagen inleveren op de juiste manier en op de afgesproken datum. Een project dat ruim viereneenhalf jaar loopt is erg lang voor individuele partijen. Nehem committeert zich aan een project en zorgt ervoor dat het altijd doorgaat, wat er ook gebeurt. De Europese Commissie heeft namelijk geen boodschap aan wijzigingen die tijdens een project optreden, hoe lastig dat in de praktijk ook is.”

Hij vervolgt: “Ik zit mensen achter hun broek, stel verslagen op, stel de agenda van de stuurgroep op en zit deze ook voor, stuur de backoffice aan voor de financiën en administratie, los problemen op en stem verschillende communicatiestijlen op elkaar af én sluit compromissen.”

Alco: “De sturing van Diedrick is essentieel gebleken, samen met het vertrouwen dat de partners hadden in mijn technische skills.”

MET-NET: spin-off van SkillSea

Hoe gaat het nu verder met het SkillSea-project als het straks op 1 juli definitief ophoudt? Bij EU-projecten gebeurt het regelmatig dat er na afloop van een project geen continuïteit is. Daar is in dit geval geen sprake van. Als een direct afgeleide van SkillSea hebben twaalf vooraanstaande Europese aanbieders van maritieme opleidingen en trainingen het Maritime Education and Training Network (MET-NET) gelanceerd. Dit netwerk heeft als doel om huidige en toekomstige maritieme professionals de best mogelijke opleiding te bieden.

Diedrick ligt toe: “We hebben MET-NET binnen drie maanden opgetuigd met negen founding fathers. Inmiddels zitten we op twaalf. Dat zegt wel wat. Het netwerk zet in op groen transport, digitalisering en internationalisering. Daarbij worden de verschillende specialismes van de landen helder en zie je dat partners elkaar heel veel te bieden hebben én enorm betrokken zijn. Ik ben tevreden over de eindresultaten van het project, zeker gezien waar we vandaan komen, en ook over het MET-NET. Hier heb ik veel tijd ingestopt en het is leuk om hiervoor positieve feedback van partners te krijgen.”

Laatste loodjes wegen het zwaarst

De slotconferentie van het project heeft inmiddels plaatsgevonden op 31 mei jongstleden, maar daarmee is het project nog niet helemaal afgerond.

Alco: “We moeten uiterlijk 1 september aanstaande het eindrapport opleveren. Hiervoor heb ik begin januari een writers group ingesteld. Daarbij gaat het erom dat alles wat we opschrijven in de verschillende werkpakketten met elkaar overeenkomt. Conclusies en aanbevelingen moeten ook terugkomen in de ‘deliverables’ van de individuele werkpakketten De lijst met conclusie en aanbevelingen noemen we nu gekscherend de ‘Diedrick-tabel’. Het vraagt heel veel afstemming en coördinatie. We hopen en gaan ervan uit dat het eindresultaat voldoende is zodat we de resterende subsidie krijgen. Met de lancering van MET-NET zetten we in op een duurzaam vervolg van het SkillSea-project. We denken nu al aan het organiseren van een conferentie in het najaar. Iedere maritieme school mag van ons aanhaken, ongeacht achtergrond of niveau. De belangrijkste uitdaging die ik zie, is hoe we het mbo gaan bereiken. Dit is namelijk de lastigste doelgroep om te voorzien van de allernieuwste maritieme lespakketten.”

Heeft u ondersteuning nodig?

Heeft u een innovatief onderwijsproject? Onze adviseurs spreken de taal van het onderwijs en denken zowel strategisch als praktisch met u mee. Wat speelt er? Op welke manieren kunt u aan de slag met uw ambities? Nehem assisteert u graag met uw aanvraag en de uitvoering van het project. De werkwijze van Nehem start met het helder krijgen van uw vraag. Vervolgens denken we praktisch en concreet met u mee en vertalen we de ideeën naar een kansrijke aanvraag. Daarnaast ondersteunen we u ook bij de uitvoering van het project.

Wat kan Nehem voor u doen?

Contact met een van de Nehem-experts is makkelijk: bel 088-8381381 of stuur een bericht via onderstaand formulier en wij reageren zo snel mogelijk.